Hvad er resultatet af frelse?

Hvad er resultatet af frelse?

Publiceret: 7. juni 2016

Apostlen Paulus skriver: «Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse (Filipperbrevet 2,12). Men hvad producerer dette arbejde? Ved du, hvad de fantastiske resultater af helliggørelse egentlig er?

Paulus skriver, at frelse har forskellige dele eller stadier: «For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde; så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses, ved at han leverRomerbrevet 5,10. Frelsen begynder med tilgivelse for synd, den store gave ved Jesu offer, da han døde for vor skyld. Denne betaling for synder, som vi har begået, gør det muligt for os at blive forliget eller forsonet med Gud.

Efter forligelsen med Gud ved Jesu død, kommer frelsen ved Jesu liv, og det er denne frelse, vi som Jesu disciple skal arbejde på, de som følger i hans fodspor. Dette er en proces, hvor vi, ved at fornægte de syndige lyster der bor i vor natur, i stedet deltager mere og mere i Jesu liv. Denne frelsesproces kaldes også helliggørelse.

Herligheden i Guds natur

For at blive i stand til at modtage hans liv og væsen, skal Gud føre os på forunderlige veje igennem både det ene og det andet. Han bøjer os ved lidelser og lutrer os i ydmygelsens ovn, og igennem det hele lærer vi hans gode vej og vilje at kende. Hvis vi er under hans gode og mægtige førelse, på vej til herlighed i alt det som møder os, så bliver det som der står, at trængslerne bliver kortvarige og lette og virker en evig herlighed i overmål på overmål (Andet Korintherbrev 4,17). Så kan vi se den glæde der venter os som Jesus gjorde, og prise Gud for alt på vej til herligheden.

De som tror og er lydige mod Jesu evangelium får dets kraft og herlighed ind i deres liv.

De som tror og er lydige mod Jesu evangelium får dets kraft og herlighed ind i deres liv, og når Jesus kommer, så skal han vise hvor herlige og underfulde disse hellige egentlig er. Vi har ikke mere herlighed i vore liv, end de Guds ord vi tror og er lydige imod. Men det er også herlighed, en strålende og uforgængelig herlighed.

Fuldkommenhed

Resultatet af frelse igennem forskellige prøvelser er også, at vi bliver fuldkomne og hele og ikke kommer til kort i noget (Jakobsbrevet 1,4). Dette er et enormt resultat af vort liv på jorden. Vi kan sige, at i de forhold hvor vi er prøvet og har sejret – har fundet frem til Guds vilje og gør den – der er vi blevet hele og fuldkomne. Men på alle de andre områder, hvor vi ikke er prøvet, der har vi heller ikke lært Guds vilje at kende i sandhed. Der er vi ikke hele. En ny prøvelse mangler et stykke for at blive hel. Vi mangler mindre efter at have stået prøven. Derfor skal vi agte det for bare glæde, når der kommer en ny prøvelse!

Der står skrevet, at Jesus skulle «føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri Efeserbrevet 5,27. Hvilket strålende resultat! Vi kan blive fuldkomne, uden plet eller rynke, hvis vi i livets mange prøver fulddannes igennem lidelser, på samme måde som vor frelses høvding. Hvilken dag det bliver, når Jesus henter menigheden – disse faldne mennesker der har ladet sig frelse, som Jesus har givet sejr og helliggjort! Jesu brud vil være en skare, som han på forhånd har kunnet føre frem til sit eget herlighedsliv midt i verdens mørke og ondskab. For det store og herlige resultat vil de i taknemlighed love og prise Gud i al evighed.

Jesu brud vil være en skare, som han på forhånd har kunnet føre frem til sit eget herlighedsliv midt i verdens mørke og ondskab.

Et sæde i himmelen 

«Han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus JesusEfeserbrevet 2,6-7.

Vi modtager mange løfter som følge af frelse og lydighed mod Guds ord. Blandt andet lover Guds ord, at vi skal sidde sammen med Jesus på hans trone, ligesom han selv har sat sig med sin fader på hans trone (Johannes' Åbenbaring 3,21; Hebræerbrevet 2,5).

I denne oprejste stilling med Kristus har vi ingen grund til at være bekymret for fremtiden. Den er for evigt sikret og omsluttet af hans overvættes godhed og omsorg i alle livets situationer. — «Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dageSalmernes Bog 23,6. Ja, sådan er vor fremtid, hvis vi lader Gud frelse os og helliggøre os, mens vi er her på denne jord!

Det er en realitet, at Kristus en dag skal komme med flammende ild for at tage hævn over alle dem, som ikke har været lydige mod hans evangelium. Men det er lige så sikkert, at de som har været lydige skal blive herliggjort og æret i al evighed. Måtte vi være blandt dem (Andet Thessalonikerbrev 1,6-10).

Denne artikel indeholder uddrag fra hæftet «Den nye pagt og lovløshedens hemmelighed» af Sigurd Bratlie (Skjulte Skattes Forlag, juni 1952); og følgende artikler fra BCCs blad «Skjulte Skatte»: «Fuldkommen og hel» af Sigurd Bratlie (februar 1954); «På vej til herlighed» af Aksel J. Smith (juni 1953) og «De herlige og underfulde» af Aksel J. Smith (maj 1954).

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag