Hvad er resultatet af kristendommen?

Hvad er resultatet af kristendommen?

Skrevet af: Nellie Owens | Publiceret: 2. februar 2016

Man kan ikke benægte, at Kristi komme har haft en betydelig indvirkning på vor verden. Uden Jesu fødsel havde den verden vi kender ikke eksisteret. Der ville ikke have været katolikker, ingen protestanter, ingen julefejring. En amerikansk dollar havde ikke haft ordene «In God we trust». Amerika (som blev grundlagt på kristne værdier) ville faktisk ikke have eksisteret, sådan som vi kender det i dag.

Men hvis vi glemmer kristendommens kulturelle og sociale konsekvenser et øjeblik, kan vi stille et andet aktuelt spørgsmål: Hvad har kristendommen egentlig opnået?

Har kristendommen løst sultproblemerne i verden? Næppe. Vold med skydevåben? Det tror jeg ikke. Har den tilvejebragt fred i verden? Overhovedet ikke ... Findes der egentlig noget resultat?

«Den, der bliver i mig, han bærer megen frugt»

Jesus sagde: «Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre ... Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple Johannesevangeliet 15,5 og 8.

Her ser vi, at det er et resultat af at leve et kristent liv. Dette resultat kommer ikke i form af umiddelbar fred i verden, eller at alle livets problemer ophører her og nu. Jesus fortæller os, at hans sande disciple bærer frugt.

Den frugt Jesus snakker om var åndens frugt: de er Kristi dyder og er et resultat af at være lydig mod Guds og hans vilje i vore liv.

«Mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod! De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne.» Galaterbrevet 5,23-24. Den frugt Jesus snakker om var åndens frugt: de er Kristi dyder og er et resultat af at være lydig mod Guds og hans vilje i vore liv.

En ny natur

Når du vælger at opgive din egen vilje (dine egne lyster og begær) for at gøre Guds vilje, så «korsfæster» du kødet, som bibelen udtrykker det. Du opgiver eller fornægter bevidst dine egne syndige lyster, begær og tilbøjeligheder, som kun fører til uro og mistrivsel, for at behage Gud med dit liv. Du bliver ligedannet med Jesu Kristi billede og bærer frugt for ham (Romerbrevet 12,2, Romerbrevet 8,29).

Der hvor der engang var en menneskelig grænse for din godhed og kærlighed, kan du nu vise uendelig godhed og kærlighed mod de andre.

I udgangspunktet betyder dette, at hvis du er trofast til at gøre Guds vilje gang på gang, så kommer du til enhed med hans vilje og natur, og hans dyder erstatter dine egne naturlige, syndige tilbøjeligheder. Der hvor der engang var uro i dit hjerte, kommer du til fred. Der hvor du engang var uvenlig, lærer du at være mild. Der hvor der engang var en menneskelig grænse for din godhed og kærlighed, kan du nu vise uendelig godhed og kærlighed mod de andre. Og listen fortsætter og fortsætter.

På deres frugter kan I kende dem

I Matthæusevangeliet 7,15-18 siger Jesus, «Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter

Der er mange mennesker i dag som hævder at være kristne, men som ikke følger Kristus i sandhed. Dette kan nogle gange gøre det svært at vide, hvem du skal stole på eller tro på, og kristendommen synes i sin helhed at være manglende på mange områder. Men sandheden er at sand kristendom, at følge Jesus og opgive vor egen vilje i enhver situation, faktisk giver et resultat. Og Jesus fortæller os, at vi skal kunne genkende sande kristne ud fra dette resultat.

Er det åndens frugt, der kommer frem i dit liv?

Så er spørgsmålet: Hvad producerer din tro? Er det åndens frugt, der kommer frem i dit liv?

Jakob formaner os: «Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere(Jakobsbrevet 1,22). Når du er en der udøver ordet og følger Jesus på alle punkter, så vil det også være naturligt for dig at bære god frugt og gøre fremskridt i dit kristenliv. Kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, ydmyghed og afholdenhed vil være resultat af din tro. Og det er kristendommens resultat!