Hvad er vigtigheden i den kristne dåb?

Hvad er vigtigheden i den kristne dåb?

Skrevet af: Steve Lenk | Publiceret: 25. februar 2015

Der er mange fortællinger om mennesker, som bliver døbt, i bibelen. Men hvad er formålet med dåben og hvad er dens betydning for vort kristenliv?

Hvad er dåben?

Dåb er en handling hvormed en kristen bliver nedsænket i vand, for at symbolisere enden på den gamle levemåde og begyndelsen på et nyt liv. 

Bibelen nævner først dåben i forbindelse med Johannes døberen. Dette var i den gamle pagt, da dåben var for at få syndernes forladelse. Jeg døber jer med vand til omvendelse; men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg ... Han skal døbe jer med Helligånden og ild.” Matthæusevangeliet 3:11. Da den nye pagt kom, på grund af Jesu død på korset, er dåben nu mere end syndernes forladelse—det er en pagt til at leve et discippelliv for Gud.

Dåben er mere end syndernes forladelse—det er en pagt til at leve et discippelliv for Gud.

Peter sammenligner dåben med flodstrømmen i Noahs tid. Første Petersbrev 3:18-21. I bibelen står der om Noahs tid: Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt.” Første Mosebog 6:5. Helt ligesom strømfloden udslettede alt det onde i det gamle testamente, repræsenterer dåben en ende på at leve et selv-centreret liv, hvor jeg gør min egen vilje til begyndelsen af et nyt liv, hvor jeg gør Guds vilje i det nye testamente.

Hvem burde blive døbt?

En person som har givet sit liv til at følge Jesus, være lydig imod Guds vilje og leve et nyt liv, er en kandidat til at blive døbt. Sådanne har omvendt sig, og vil komme fri fra deres synd.

Dette var tilfældet med de jøder, som havde korsfæstet Jesus, da de hørte Peter tale. Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: »Hvad skal vi gøre, brødre?« Apostlenes Gerninger 2:37. Det var sådanne, som Peter formanede til at blive døbt. Vers 38.

En person som har givet sit liv til at følge Jesus, være lydig imod Guds vilje og leve et nyt liv, er en kandidat til at blive døbt.

Som med jøderne herover, er der mange mennesker i dag, som fortryder deres fortid og forrige synder, og længes efter at leve et liv velbehageligt for Gud. Selvom der skal en vis modenhed til, for at tage denne beslutning, er den rette indstilling i hjertet hovedkriteriet for at beslutte sig for at blive døbt - i hvilken som helst alder. Jesu egne ord til hans disciple bekræfter behovet for, at mange kunne blive døbt: Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.” Matthæusevangeliet 28:19. Der er ingen skriftsteder om spædbørn som bliver døbt i bibelen.

Hvad betyder dåben for mit liv?

Selvom kristendommen består af et skjult liv med Gud, er dåben en ydre gerning, hvilken vi igennem bekræfter vor længsel til at følge Jesus på den indre vej.

Paulus forklarer, hvordan vi skal leve dette nye liv: “Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv.”  Romerbrevet 6:3-4.

Dåben er en ydre gerning, hvilken vi igennem bekræfter vor længsel til at følge Jesus på den indre vej.

Den “død” som Paulus nævner, er døden over mit gamle liv, hvor jeg vælger at stoppe med at leve efter min syndfulde menneskenatur og tendenser. Jeg kan så begynde at vandre i “et nyt liv” ved at være lydig imod Guds bud.

At blive døbt frigør os ikke fra vore fristelser, men vi kan, som forfatteren af Hebræerbrevet skriver, sejre i fristelsen som Jesus gjorde: For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.” Hebræerbrevet 4:15-16.

Vi kan leve resten af vort liv for Guds vilje, ligesom Jesus gjorde: Derfor siger han, da han træder ind i verden: Slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have, men et legeme har du beredt mig; brændoffer og syndoffer ønsker du ikke. Da siger jeg: ›Se, jeg er kommet – i bogrullen er der skrevet om mig – for at gøre din vilje, Gud.‹Hebræerbrevet 10:5-7.

Med sådan en hensigt i hjertet, vil Gud åbne hans ord for os, så vi kan løbe på hans budords vej. Dette nye liv kommer til at resultere i, at vi høster Guds velsignelse i stedet for konsekvenserne af vor synd.