Hvad koster det at være en Jesu discipel?

Hvad koster det at være en Jesu discipel?

Skrevet af: Johan Oscar Smith | Publiceret: 18. oktober 2016

«Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel Lukasevangeliet 14,26.

Læg mærke til: kan ikke være min discipel. Hvis nogen kommer til mig. Det er altså muligt at komme til ham uden at blive hans discipel. Det er muligt at få sine synder forladt uden at sejre over synden, og det gælder de allerfleste kristne. Men Jesus syndede ikke. Ingen kunne overbevise ham om nogen synd. Men det er en let sag at overbevise religiøse mennesker om synd. Mange af dem lyver, betaler ikke deres gæld, er hovmodige, bagtaler deres næste, er partiske osv. Ingen af disse kan sige som Paulus: Efterfølg mig som jeg efterfølger Kristus (Første Korintherbrev 11,1).

Disciplene derimod har sat sig som mål at efterfølge deres mester. De er lydhøre for åndens vejledning og hader alle velmenende, men menneskelige råd fra far, mor, søskende, hustru og børn. Ja, de hader også deres eget liv i denne verden og lever derfor under en stadig selv-dom. På denne måde sejrer de over synden og Satan. De har den lykke altid at bevare sig ren i Kristi frihed.

«Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel Lukasevangeliet 14,27.

Det ligger til ethvert menneske hellere at ville synde end at lide. Når man så under sin vandring i livet har gjort noget forkert, så falder det lettest at redde sin ære ved en såkaldt nødløgn. Men sagen er, at vi har ingen ære at ivaretage ved nødløgn, for den som tror, hører æren til. Og vi tror i vort hjerte, at vi burde tale sandhed enhver med vor næste. Hvis vi da følger denne troens lydigheds vej, så tager vi korset op og bliver Jesu discipel. Dette gælder vort forhold til al synd, og uden dette radikale forhold kan vi ikke besejre synden og være hans discipel.

«Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt? – for at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger: Den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre detLukasevangeliet 14:28-30.

Sådan går det med tusinder af kristne. De begyndte i ånd og fuldendte i kød. De begyndte med at bekende Kristus og frydede sig på vækkelsesmøderne, men så snart de kom ud i det daglige liv, mærkede deres kammerater, at de benyttede sig af løgn, bagtagelser, tyveri, og de sagde sig imellem: Han skal være kristen, og de spotter ham. Denne mand havde ikke beregnet omkostningerne og var selvfølgelig ingen Jesu Kristi discipel. 

«Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med ti tusind mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med tyve tusind? Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borteLukasevangeliet 14:31-32.

Kristendom er krigstjeneste. Man skal sætte sig ned og beregne, om man med titusind mænd kan overvinde den konge, der kommer imod en med tyve tusind. Hvis man finder ud af beregningen, at man ikke ser sig i stand til at sejre, så sender man bud og beder om fred. Det var ikke en sådan fred, Jesus kom for at give sine disciple; for han besejrede alene synden, Satan og al ondskabens åndehær i himmelrummet. Han trådte persekarret alene, og ingen var med ham (Esajas' Bog 63,3-4).

Sådan kan ingen være hans discipel, uden at han opgiver alt det, han ejer. I Hebræerbrevet 10,34 står der skrevet: «For I led med de fængslede, og I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom, fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår

Det er muligt at komme til Jesus for at blive færdig med syndebyrderne; det er nærmest behageligt. Men af disciplene kræves adskilligt mere. De skal opgive alt det de ejer. Hermed menes ikke, at man skal drysse alt det man ejer ud i øst og vest; men alt det man ejer skal stå til disposition for åndens virkninger og ledelse, sådan at der ikke kommer noget uventet over os. Vi kan da som nævnt i Hebræerbrevet 10,34 med glæde finde os i, at vore ejendele bliver røvet.

Når vi har gjort alle disse beregninger og fundet ud af, at det er muligt at bestå prøven, så er vi i sandhed Jesu Kristi discipel.

 

Artiklen blev først publiceret i BCCs blad «Skjulte Skatte» med titlen «Discipel» i februar 1942.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag