Hvordan kan jeg finde tid til Gud, når jeg er så optaget?

Hvordan kan jeg finde tid til Gud, når jeg er så optaget?

Skrevet af: Lawrence McCarthy | Publiceret: 19. april 2016

Kan mine interesser og sysler i denne verden være en del af mit liv med Gud?

«For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte væreMatthæusevangeliet 6,21. Det er faktisk meget vigtigt, hvor jeg har «min skat». Hvis jeg ikke altid er årvågen, når det gælder mit kald, kan mit fokus glide frem og tilbage, indtil «min skat» sidder fast i ting som er af denne verden.

Jeg kan få tid til det, som jeg bryder mig mest om. Hvis jeg er ærlig mod mig selv og tænker på, hvor min interesse har været i løbet af den sidste dag, uge eller måned, vil jeg se, hvad jeg værdsætter mest.

Jeg kan få tid til det, som jeg bryder mig mest om.

Alt det jeg gør, er gjort for Guds ansigt. Min hverdags gøremål og interesser kan hurtigt blive det, der stadig distraherer mig fra det som virkelig tæller. Det opsluger min tid og afskærer mig fra den forbindelse jeg havde med ånden. Skole, karriere eller andre livssituationer kan være noget, jeg godt kan lide, eller bare en nødvendighed, men igennem det hele, så er det vigtigste at have en forbindelse med Gud, og han skal være en del af alt det, jeg gør.

«Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgiftMatthæusevangeliet 6,33. Hvis jeg ikke kan opretholde mit forhold til Gud, når jeg går op i min karriere eller skolearbejde, betyder det, at jeg er mere optaget af jordiske ting. Når jeg har sådan et delt hjerte, er jeg alt for optaget til at tage hensyn til, hvor ånden vil lede mig.

«Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift!» Matthæusevangeliet 6,33. 

Jeg er kaldt til at være i verden, men ikke af verden (Johannesevangeliet 15:19; Johannesevangeliet 17,14-19). Selvom jeg kan nyde og være interesseret i tingene omkring mig, skal jeg have fokus på mit himmelske kald. Når jeg indser, at dette er det eneste der betyder noget i mit liv, får jeg en ærlig og ægte interesse i ting, der har med Gud at gøre.

En stille susen

Første Kongebog 19,11-12 beskriver vor himmelske vejledning som en «stille susen». Der er mange distraheringer i dagens samfund, der kan holde mig fra et liv med Gud. Som statisk elektricitet fra et fjernsyn kan disse distraktioner drukne denne stille susen ud og presse mig til venstre og til højre indtil min opmærksomhed er fokuseret på det jordiske sted, i stedet for det himmelske. Jeg kan ikke gøre Guds vilje, når jeg ikke kan høre hans røst.

Når jeg er opslugt af mine egne interesser, er jeg uforberedt på åndelig krigsføring.

Det er kun ved at drikke af den levende ånd i Guds ord dagligt, at jeg vil få et øre til at høre og rustning til at kæmpe mod djævelens listige angreb. «Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge Første Petersbrev 5,8. Når jeg er opslugt af mine egne interesser og stadig optaget med mine daglige rutiner, uden at lade Gud være en del af det hele, er jeg uforberedt på åndelig krigsføring og vil ofte blive overrumplet, når fristelsene kommer.

Trofast i de små situationer

Det er i de daglige situationer, at jeg bliver fristet til at synde. Hver eneste dag er fuld af muligheder til at overvinde min egen vilje. På arbejde eller på skolen kan jeg blive fristet til frustration, vrede eller bagtalelse. Før var jeg for optaget til at arbejde med min forbindelse med Gud, men når jeg kommer ind i sådanne situationer, er det lige præcis dette, jeg behøver for at sejre.

Bare ved at give min egenvilje op, kan jeg komme til fred. Disse små dagligdags omstændigheder virker måske ikke så store, men at forblive trofast i disse prøvelser spiller en vigtig rolle i mit åndelige liv (Lukasevangeliet 16,10). Åndelig vækst kommer kun gennem en daglig kamp, når jeg stræber efter mit kald, og døder det som jeg skønner er synd i enhver anledning. Langt fra at være bare en «prioritet», omfatter et liv med Gud alle aspekter af min tilværelse.

At tjene og elske Gud bliver som at trække vejret: Jeg kan ikke sætte det på hold, når jeg sysler med andre interesser.

Så bliver det at tjene og elske Gud som at trække vejret: Jeg kan ikke sætte det på hold, når jeg sysler med andre interesser. Det bliver selve grunden til at jeg lever, drivskraften bag mine handlinger og holdninger, lige meget hvad jeg gør. I stedet for at være en pligt bliver læsning af Guds ord, bøn og at opsøge samfund med ligesindede mennesker min skat, min største glæde og interesse. At lytte efter den «stille susen» bliver en del af hver aktivitet. Jeg er aldrig «for optaget» for Gud; mit liv er at leve for ham.