Hvordan tager jeg enhver tanke til fange?

Hvordan tager jeg enhver tanke til fange?

Skrevet af: Steve Lenk | Publiceret: 30. april 2014

Jeg har muligheden til at gøre noget med alle de tanker, som ikke er velbehagelige for Gud, før de kommer ind i mit hjerte og bliver en del af mig!

«For som han tænker i sin sjæl, sådan er han.» (Ordsprogenes Bog 23,7) Det vi tænker på er afgørende for, hvem vi er. Forskerne er uenige om, hvor mange tanker vi har hver dag, men alle er enige om at der er tusindvis af dem. Den vi er formes øjeblik for øjeblik af de tanker, vi slipper ind i vort hjerte og sind. Men hvordan kan vi kontrollere de tusindvis af tanker, som kommer ind i vort sind hver dag? Hvad gør vi med de tanker, som ikke behager Gud?

Hvad gør vi med de tanker, som ikke behager Gud?

Ofte skal vore tanker være fokuseret på de daglige opgaver, vi skal udføre i løbet af dagen. Men når vi går igennem dagen, kan vi tage tanker og holdninger, som er i strid med Guds vilje til fange, og forhindre dem i at få kontrol over vort hjerte og sind. Paulus forklarer, hvordan dette er muligt: «Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus (Andet Korintherbrev 10,4-5) Der står skrevet, at vi skal kæmpe for at holde vore tanker rene, men der står også skrevet, at vi har våben at kæmpe med!

Vi kan tage en typisk situation fra hverdagen: Måske giver min overordnede mig en opgave jeg hader og negative, klagende tanker kommer ind i mit hovede. Disse tanker er fristelser - og jeg har en chance for at gøre noget med dem, før de kommer ind i mit hjerte og bliver en del af mig. Det er disse typer tanker vi skal tage til fange, ved at vælge at adlyde Guds ord i stedet, som for eksempel i Filipperbrevet 2,14: «Gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger Et sådant valg kræver en virkelig kamp i vort tankeliv, men vore våben - Guds ord og Helligåndens kraft - er mægtige til at hjælpe os. Ved at bede til Gud i det øjeblik, vi mærker at vi bliver fristet, kan vi få kraft til at holde vore tanker rene.

Guds ord og Helligåndens kraft er mægtige til at hjælpe os

Vi skal også styrke os selv på forhånd til denne krigsføring ved at følge Jesu eksempel, da han blev fristet af djævelen til at lave sten om til brød: «Men han svarede: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund(Matthæusevangeliet 4,4) Jesus havde bevæbnet sig ved at læse og grunde på Guds ord, som kunne hjælpe ham, i de trængsler han oplevede i livet. Hvis vi ser, at der er områder i vort tankeliv hvor det er svært at sejre, kan vi finde specifikke skriftsteder som kan hjælpe os til at få sejr, og tro på en Gud der er mægtig til at frelse!

Hvis vi for eksempel ved, at vi let fristes til urene tanker om det modsatte køn, kan vi tage Jesu ord til hjerte: «Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede (Matthæusevangeliet 5,28-29) Hvis vi let bliver vrede, kan vi væbne os med Jakobs formaning: «Det skal I vide, mine kære brødre: Enhver skal være snar til at høre, men sen til at tale, sen til vrede, for et menneskes vrede udretter intet, der er retfærdigt for Gud (Jakobsbrevet 1,19-20) Disse Guds ord er vore våben, og de vil give os kraft til at tage alle urene tanker til fange!

... vi kan blive lidt mere lig Kristus hver dag!

Ved Helligånden kan vi få nåde og kraft til at tage tanker til fange under lydigheden mod Kristus, og i denne proces bliver vi forvandlet til den person, han ønsker, vi skal være. Vi har det fantastiske håb, om at vi kan blive lidt mere lig Kristus hver dag, ved at sejre over synden i tankelivet. På denne måde bliver vi værdifulde værktøj i Guds hænder. At tillade, at dette indre Guds værk foregår i os er den største opgave, vi kan tage på os i livet.