Hvorfor gjorde Gud sig umagen med at skabe mig?

Hvorfor gjorde Gud sig umagen med at skabe mig?

Skrevet af: Carol Laing | Publiceret: 26. januar 2016

Gud har ønsket, at jeg lever, men af hvilken grund?

Hvad er hensigten med det hele?

Jeg er bare én person i en verden af milliarder og alt tyder på, at jeg i bedste fald får i underkanten af hundrede år til at leve her, og i «værste fald» ikke en dag til.

Hver dag bringer et sæt af forhold, andre meninger, min egen tolkning af udviklinger i den politiske verden og min dagligdags omgang med andre mennesker. Jeg nyder den naturlige skønhed i denne skabte verden lige så meget, som andre gør, hvis ikke mere, men jeg ser også på omvæltninger i naturen med ærefrygt. Og som mange andre undrer jeg mig over, hvad Guds hensigt var med at tillade sådanne ødelæggelser.

Han gør hvad han vil, og han har ønsket, at jeg lever - nu - men af hvilken grund? Med de problemer jeg dagligt møder, selv i mit eget lille hjørne... hvad er hensigten med det hele? Og hvorfor gjorde Gud sig umagen med at skabe mig?

Med de problemer jeg dagligt møder…hvad er hensigten med det hele?

Der må være noget mere i min vandring med Kristus

Jeg er ikke som de fleste af mine ligemænd: Jeg har fået nåde - og jeg anser det virkelig som nåde - at tro på Jesus; han rensede alle mine tidligere synder bort, da jeg omvendte mig, og dengang gjorde det mig utrolig glad. Men jeg sidder tilbage med en følelse af, at der må være noget mere end bare syndernes forladelse i min vandring med Kristus. Gud må have en hensigt med det liv, som han skabte i mig!

Når jeg åbner Bibelen, er det Jesu egne ord der taler til mig, nu. «Se, jeg er kommet – i bogrullen er der skrevet om mig – for at gøre din vilje, Gud Hebræerbrevet 10, 7. Ja, det gjorde han; det gjorde Jesus.
«Et legeme har du beredt mig Vent nu lidt. Jeg har også en krop. Har Gud også beredt en krop for mig, for at gøre hans vilje? Hvad er hans vilje? Er det også skrevet tydeligt i bibelen?

Jeg læser i Første Thessalonikerbrev 4,3, at Guds vilje er min helliggørelse og lidt længere nede på siden står der, at Gud kaldte mig til hellighed. Helliget, hellig ... disse udtryk passer til Jesus, men de passer også til mig! Jeg ved, at Gud findes. Derfor kan han også styrke mig til at leve et liv i hellighed og helliggørelse, helt ligesom Jesus. Her, i mine hverdagsforhold, kan jeg blive helliggjort!

Gud har skabt mig til at leve et liv, som behager ham, og han giver mig al den styrke og vejledning, jeg behøver for at gøre det!

At finde svarene

Utroligt! Jeg har fundet svar på mine spørgsmål om hensigten med min eksistens! Gud har skabt mig til at leve et liv, som behager ham, og han giver mig al den styrke og vejledning, jeg behøver for at gøre det! «… med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ...» (Efeserbrevet 3, 16) Hans vilje indebærer aldrig at synde, og han styrker mig sådan at jeg, til og med jeg, kan leve uden at synde, helt ligesom Jesus levede.

Troens glæde fylder mig og selvom der er kampe, fordi Satan også lever for at friste mig, har jeg mere end nok forvisning i Guds ord, om at Guds vej med mig vil lykkes. Jeg ser, at det at have mine synder tilgivet kun var en begyndelse, og jeg ser frem til at vandre med Gud hver dag - en sand og trofast vej, hvor jeg følger «i hans fodspor: Han gjorde ikke synd …» Første Petersbrev 2:21-22 .

Jeg bliver mere og mere lykkelig på denne helliggørelses vej, og jeg ved, at min glæde vil strække helt ind i evigheden, efter at jeg dør.

Mening og hensigt

Den lykke jeg allerede har fået fra dette fabelagtige liv, tvinger mig til at dele min historie med dig. Gud er en kærlig Gud, og han har skabt dig med det samme utrolige formål. Han venter bare på at kunne hjælpe dig og styrke dig til at leve et liv i fuldstændig sejr over synd! Hvilken bedre måde kunne du bruge denne krop på, som han har beredt til dig? Giv dig selv helt til Gud; læs hans ord sådan som det er skrevet, og begyndt at gøre det! Jeg kan garantere, at dit liv bliver fyldt med mening og hensigt!