Hvorfor har jeg brug for frelse?

Hvorfor har jeg brug for frelse?

Skrevet af: Nellie Owens | Publiceret: 1. august 2016

Der er uro eller en gnagende tomhed, som du ikke kan forklare. Eller måske vil du beskrive det som noget «tungt», en skyldfølelse som du ikke kan ryste af dig. Du prøver at distrahere dig selv, men ingenting ser ud til at fungere i den grad, du havde håbet. Der er en grund til det.

Dine lysters tomhed

I Ordsprogenes Bog 1,8 står der at: «Øjet mættes ikke af at se, øret fyldes ikke af at høre». Der står også: «Jeg så, at alle de ting, der sker under solen, er tomhed og jagen efter vind. Det krumme kan ikke gøres lige, det, der mangler, kan ikke tælles med Ordsprogenes Bog 1,14-15.

Du længes efter fred og glæde, men kan ikke finde det nogen steder.

Der er en stor tomhed i det, som er af denne verden! Lige meget hvor meget du opnår, er du aldrig virkelig tilfreds. Du længes efter fred og glæde, men kan ikke finde det nogen steder. Du stræber og stræber, men til sidst på dagen mangler disse ting stadigvæk i dit liv.

Længes du ikke efter at blive frelst fra denne tomhed?

Evigheden er i dit hjerte!

I Ordprogenes Bog 3,11 er der skrevet, at: «han har også lagt menneskene verdens gang på sindeHar du nogensinde tænkt på dette? Dette er lige præcis, hvad Gud har gjort for dig. Han har lagt en længsel i dit hjerte, en længsel efter det der er smukt, rent og evigt! Har du mærket denne længsel i dit liv?

Han har lagt en længsel i dit hjerte, en længsel efter det der er smukt, rent og evigt!

Du er måske ikke altid klart over, at den er til stede, men du mærker den fra tid til anden. Nogle gange viser den sig, når ting ikke går efter planen, når du er trist, skuffet eller alene. Andre gange mærker du den, når du har opnået noget, eller når du når en milepæl i dit liv. Selv når du lykkes, kan du ikke undgå at tænke, at der må være noget mere. Du har en længsel efter det som er evigt, og ingenting af verden vil være i stand til at tilfredsstille denne længsel.

Så hvad vil tilfredsstille den?

Kilden til liv og glæde

Er det ikke Gud selv, som kan gøre dette? Han er den som har givet dig din ånd, krop og sjæl (Første Mosebog 2,7). Han er den som har skabt dig og givet dig livet. Han er selve kilden til liv og glæde!

Siden begyndelsen har Gud ønsket at lede menneskeheden ved deres ånd. Men på grund af syndefaldet har synden gennemtrængt menneskets natur, og menneskeheden har mistet sin forbindelse med Gud (livets kilde). Folk begyndte at blive ledet af deres lyster i stedet for af deres himmelske far, og menneskeheden faldt i stort mørke og tomhed.

Det er meningen, at du skal have et forhold til din far i himmelen!

Dette er grunden til, at du føler som du gør. Dette er grunden til, at ingenting i denne verden kan tilfredsstille dig. Det er meningen, at du skal have et forhold til din far i himmelen! Men i stedet er du bundet af de syndige lyster og begær som findes i dig fra syndefaldet. Lige meget hvor meget du prøver, kan du aldrig være lykkelig i denne tilstand. «For syndens løn er død ...» Romerbrevet 6,23.

En vej tilbage til faderen

Men du behøver heldigvis ikke at leve i denne elendige tilstand, hvor døden og tomhed råder! Gud længes efter at have samfund med dig (Jakobsbrevet 4,5-8). Hans længsel er så stor, at han sendte sin egen søn, Jesus Kristus, til jorden for at frigøre dig fra de lænker, som binder dig som følge af at leve efter dine lyster. Han besejrede netop det som skiller menneskene fra deres skaber: synden, eller ulydighed mod Guds gode og fuldkomne vilje, og derfor kunne han bane en vej tilbage til faderen (Romerbrevet 8,3, Lukasevangeliet 22,42).Ved at følge Jesus og nægte din egen vilje, har du nu muligheden for at komme ind i et forhold med livets kilde, ham som kan give dig alt du mangler i livet!

Den almægtige Gud, din skaber, han som ingen begyndelse eller ende har, længes efter at frelse dig fra synden og døden!

Dette begynder med omvendelse, med at bestemme sig for at leve helhjertet for Gud, og fortsætter med vor daglige frelse, som forandrer vor syndefulde natur til noget helligt og velbehageligt for Gud. Uden frelse har du ingen fremtid og intet håb (Romerbrevet 8:13). Men med frelsen har du muligheden for at blive en ny person; en person der kommer til tilfredshed og fred i sit liv! Er det ikke det du vil?

Mærker du ikke, at Gud banker på din hjertedør? Mærker du ikke, at han rører ved det hjerte? Den almægtige Gud, din skaber, han som ingen begyndelse eller ende har, længes efter at frelse dig fra synden og døden! Han længtes efter at give dig evigt liv (Romerbrevet 6,20-23). Han strækker sin hånd ud til dig.

Søg Herren mens han er at finde

«Hvorfor betaler I penge for noget, der ikke er brød, jeres løn for noget, der ikke mætter? Hør dog på mig, så skal I spise godt og svælge i fede retter. Vend øret til mig, og kom, hør på mig, så skal I leve! Jeg vil slutte en evig pagt med jer …

Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær. Den ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske sine planer og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed ...» Esajas' Bog 55,2-3.6-7.

Hvorfor leve et liv som er fremmedgjort for Gud, når du kan have et strålende liv og fremtid sammen med ham?

Gud vil i sin enorme kærlighed og nåde frelse dig fra den tomhed og ødelæggelse, der kommer fra at leve efter dine lyster. Hvorfor blive ved med at leve efter det, som fører til død og ødelæggelse? Hvorfor leve et liv som er fremmedgjort for Gud, når du kan have et strålende liv og fremtid sammen med ham?

Gud kalder på dig til at blive frelst! Han kalder på dig til at forårsage din gamle livsstil: dine syndige vaner og al uretfærdighed. Han vil lede dig på en ny vej, sådan at du kan komme til glæde, fred og hvile i din ånd.

Svarer du, eller svarer du ikke på længslen i dit hjerte?