Hvorfor har jeg brug for Helligånden?

Hvorfor har jeg brug for Helligånden?

Skrevet af: Rob Cheetham | Publiceret: 28. juli 2016

Først og fremmest er svaret kraft.

Vore egne grænser

Det spiller ingen rolle, hvor gode dine hensigter er; det er umuligt at komme til det liv, som skriften taler om - på egen hånd. Du kan have et godt ønske. Du kan have den bedste vilje i verden. Men du er egentlig begrænset. Der er grænser for, hvad du kan klare på egen hånd.

Du kan opnå en følelse af, hvad der er rigtigt og forkert ud fra din opdragelse eller dine omgivelser. Din samvittighed kan hjælpe dig til et vist punkt. Og du kan begrænse dig selv ganske meget, der hvor folk kan se, hvad du gør, eller i det ydre. Men det er et bud, som har med det indre liv at gøre, og ingen kan se, om du overtræder det eller ikke: «Du skal ikke begære.» Begær er en indre lyst, og siden ingen kan se, hvad der sker i dine tanker, kan ikke engang loven «arrestere» dig for det.

Og der rammer du ligesom en væg.

Kraft til det umulige

Når du står overfor de lyster, som rejser sig fra dit indre, og de tanker som kommer op i fristelsens stund, kan dine egne menneskelige evner, dine karaktertræk og dine bedste hensigter kun hjælpe dig til et vist punkt, uanset hvor «gode» de er.

Bare tænk på en som kong David. Han blev beskrevet som en mand efter Guds eget hjerte, og selv han kunne ikke komme til et liv i fuldstændig sejr over synd. Når det kom til hans egne lyster, begær og øjnenes lyst, kunne han helt enkelt ikke sejre. Disse lyster og begær førte ham ind i fysisk overtrædelse (Anden Samuelsbog 11-12). Og David var en meget god mand; vi snakker ikke om hvem som helst. I Salmernes Bog 51 læser vi, at han sørgede over sin synd og omvendte sig fra det, men han havde ikke den kraft som behøvedes for at overvinde den.

Dine egne menneskelige evner, dine karaktertræk og dine bedste hensigter kun hjælpe dig til et vist punkt.

Sagen er, at vi alle har en fordærvet menneskelig natur, fuld af lyster og begær, der stræber imod Guds vilje. I bibelen kan vi læse, at disse lyster ikke bare skal fornægtes, men at de skal blive «korsfæstet», eller «dødet.» (Romerbrevet 8,13; Galaterbrevet 5,24; Kolosserbrevet 3,5). Men vi er helt enkelt ikke i stand til fuldstændigt at besejre disse destruktive lyster og begær i vor egen styrke. Vi har brug for hjælp!

Da Jesus var på jorden, lovede han, at han efter sin bortgang skulle sende talsmanden, Helligånden. Han sagde også: «Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer Apostlenes gerninger 1,8. Og det er Helligåndens vigtigste hensigt: At give os kraft og hjælp til fuldstændigt at overvinde synden, hvad der er umuligt med menneskelig natur! (Romerbrevet 8,1-17)

Ubegrænset hjælp og vejledning

Der er ingen, som ved alt helt fra starten. Men Helligånden ved det, fordi han var sammen med Jesus igennem hele hans liv. Han kender Jesu fodspor, han som, da han var et menneske som os, aldrig syndede, til trods for at han blev fristet i alle ting (Hebræerbrevet 4,15; Første Petersbrev 2,21-22).

Så Helligånden kan være en vejleder for dig, og vise dig din egen synd og give dig kraft til at besejre synden, som du er bevidst om. Han kan også vise dig ting, som du behøver at blive renset fra, ubevidst synd: ting som du ikke nødvendigvis var klar over. Han kaldes sandhedens ånd, hjælperen og læreren, og han kan oplære dig i retfærdighed og give dig al den kraft, du behøver for at leve et sejrende liv!

Ved at adlyde ham kan du leve det trofaste liv, som du har længtes efter.

Hvis du har Helligånden, kan han faktisk gøre ting meget klart for dig. Det er ikke noget mystisk, hvor du sidder og mediterer og hører en «mystisk stemme» som fortæller dig, hvad du skal gøre. Men ånden vejleder dig i den rigtige retning. Og du kan lære at høre hans røst. Ved at være lydig imod Guds ord og det han virker i dit hjerte, kan du indstille øret, sådan at du kan høre mere og mere tydeligt. Ånden kan vejlede dig igennem alle ting, som er en enorm trøst, og en god grund til at han også kaldes talsmanden.

Jesus beskrev ånden som ville komme, efter at han selv forlod jorden. Han sagde: «Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer Johannesevangeliet 14,26.

Helligånden har mange ting at fortælle dig. Han kan give dig styrke, hjælp, trøst og vejledning. Ved at adlyde ham kan du leve det trofaste liv, som du har længtes efter. Du kan have samfund med Gud og altid være i harmoni med hans røst. Du kan blive Kristi medarving, en sejrherre, en med en fremtid, ikke bare her på jorden, men i al evighed! Har du bedt om at få Helligånden?