Mere end loven

Mere end loven

Skrevet af: Joop Neinders | Sted: Usselo, Holland | Publiceret: 5. marts 2012

Vi kan tjene Gud på mange måder. Som mennesker kan vi lide at føle os trygge og sikre. Vi vil gerne have følelsen af, at vi gør det rigtige. I sit ord har Gud givet os flere regler eller love med løfte om, at den som holder dem skal leve. Disse love giver et godt resultat og kan let give os følelsen af tryghed og sikkerhed.

Den unge mand sagde: Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så? (Matthæusevangliet 19,20).

Et eksempel på dette er den rige unge mands liv fra Matthæusevangeliet 19,16-26. Han havde holdt alle love og fået et godt liv. Ingen kunne pege fingre ad ham. Han holdt budene, og på ydersiden så alt godt ud. Alle mennesker kan se det, og derfor har de let ved at sige, at man gør det godt. Ser man sig omkring, da ser man andre mennesker og andre kristne, som er meget værre end en selv, og ens følelse af tilfredshed bliver stærkere. I denne tilfredshed er vi ikke Jesu disciple, for han siger, at vi skal hade selv vort eget liv (egenviljen) for at kunne være hans discipel.

Der var noget mere

Men alligevel var der noget specielt med den rige unge mand. Da han så og hørte Jesus, mærkede han at der var noget mere. Mange "gode kristne" mærker det ikke længere. Deres gode gerninger og deres iver for Gud forblinder dem sådan, at de ikke mærker, at Jesus vil fortælle noget mere. De holder jo alle love, og på ydersiden er de meget ivrige for Gud. De evangeliserer, de organiserer bibeltimer, ungdomsarbejde og en masse gode ting. Er det ikke vigtigt? Jo, men inden for alt det gode vil Jesus gerne fortælle os noget. Er det da så enkelt, det som Jesus har at sige? Nej, for Jesus vil vise os noget, som ikke er fuldkomment endnu, han vil vise os synden som endnu ikke er os bevidst. Han viste den rige unge mand, at han var bundet til sine penge. Loven kunne ikke vise ham det, fordi loven siger, at man skal give tiender, og det havde den unge mand altid været trofast til at gøre. Desværre gik den unge mand da bedrøvet bort.

Er du villig?

Hvem af os er villig til at gå længere end den rige mand, når Jesus taler til os? Hvem af os kan Jesus føre til lys over synden, som bor i vort menneske? Hvem elsker sandheden i den grad, at vi gerne vil følge Jesu ord, selv om det koster os alt? De som tager imod lyset, kommer til udvikling i Kristus. Sådanne personer er ikke under loven, fordi de ledes af Ånden. De er Jesu sande disciple, fordi de hader selv deres eget liv (Lukasevangeliet 14,26). Hos dem forandres det indvendige, fordi de bliver fornyet dag for dag, som Paulus skriver blandt andet i Andet Korintherbrev 4,16: Derfor bliver vi ikke modløse, for selv om vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag.