Sådan får man hurtig fremgang i kristenlivet

Sådan får man hurtig fremgang i kristenlivet

Skrevet af: Elias Aslaksen | Publiceret: 2. juni 2016

«Jeg kan bede senere. Jeg er sikker på, at jeg før eller senere får tid til at læse bibelen. Selvfølgelig vil jeg tjene Gud! Men kan dette ikke bare vente lidt?» Har du hørt nogle af disse tanker?

Det er let at udsætte ting. Det ligger i menneskets natur. Men det behøver ikke at være sådan, bare fordi det er let! At have en sådan tankemåde begrænser vor vækst og udvikling i et liv med Kristus; den forhindrer faktisk Gud i at kunne fuldføre et værk i dig.

«Nu-vejen»

Bibelen taler om en helt ny tænkemåde og måde at gøre ting på. Den taler om at gøre ting «nu», det vil sige «med det samme», eller «i dag»! Vi kan kalde dette «nu-vejen». I Andet Korintherbrev 6,2 står der: «I nådens tid bønhører jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg dig Det almindelige svar man får, når man indbyder og formaner sjælene til at forlige sig med Gud er, at de vil gøre det senere, men ikke nu, ikke i dag, ikke i aften.

Hvis man siger sådan hver gang, bliver det jo aldrig; men når man gør det med det samme, er man jo sikker på, at det er gjort. Ved troens lydighed får man evigt liv i dette ene lillebitte nu! Her ser vi hvad tiden, hvad nutiden, er værd!

Sådan bliver det hele vejen, skridt for skridt. Det vi gør med det samme, er vi sikre på, bliver gjort. Det som kan blive gjort siden, det ved vi ikke – ikke engang om der overhovedet bliver nogen anledning mere.

Handle med det samme!

Når Gud viser dig næste skridt, så gå med det samme; og fortsæt sådan indtil sidste øjeblik, så er du vis – så gør du jævn og hurtig fremgang på livets vej, og så bliver du et lysende eksempel for alle! Bed med det samme, rejs dig med det samme, skriv med det samme, åben dig med det samme, begynd at trænge dig ind på Gud med det samme, foreslå at bed sammen med det samme, tjen med din nådegave med det samme, gør dine sager op med det samme, ordn det med det samme - i dag. Lad ikke solen gå ned over din uretfærdighed! Gå ikke i seng i dag, før det er i orden!

Et salvet liv

I dag-vejen, nu-vejen, med-det-samme-vejen, er livets sprudlende, velsignelsesrige vej! I stride strømme regner velsignelsen ned over denne vej! O, vidunderlige, himmelske, salvelsesfulde vej som fører til enorm fremgang! Hvorfor ikke vandre på den? Hvad er dit svar på det? Når vi ser noget som er Guds vilje, hvorfor så ikke gøre det med det samme? Desto før kan vi tage følgende skridt, osv. i det uendelige.

«Om I dog i dag ville lytte til ham Salmernes Bog 95,7. «Om I dog i dag ville lytte til ham! Gør ikke jeres hjerter hårde … Men forman hinanden hver dag, så længe det hedder i dag, for at ikke nogen af jer skal forhærdes ved syndens svig.» Hebræerbrevet 3,7-8,13.

Dette gælder på ethvert udviklingstrin i Kristus Jesus, lige til det sidste. Det gælder hvert eneste skridt, hver eneste handling.

Vi skal alle videre; vi kan alle gøre det bedre. Det gælder altså, så ofte og så snart vi øjner noget, ikke at udsætte det til en anden gang, men straks sætte i værk, hvad Gud vil. (Lukasevangeliet 12,47)

 

Dette er en redigeret version af artiklen «Nu-vejen», der oprindeligt blev udgivet af Skjulte Skattes Forlag i bogen «Guds veje til himmelen» i 1935.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag