Skal jeg forandre min personlighed for at blive Kristus lig?

Skal jeg forandre min personlighed for at blive Kristus lig?

Skrevet af: Nellie Owens | Publiceret: 4. april 2016

Kristenlivet betyder forandring, men skal jeg stoppe med at være «mig»?

Der er ingen tvivl om, at kristenlivet indebærer forandring. Bibelen taler om et liv i fuldstændig og absolut forvandling. Som kristne skal vi ligedannes med Jesu Kristi billede (Romerbrevet 8,29). Der findes intet større kald end dette!

Men hvad betyder dette egentlig i praksis? Skal vi forandre vore personligheder: vor sans for humor og alle vore naturlige egenskaber, for at være Kristus lig?

Vi er individer i Kristus

Gud selv har dannet os. Han elsker os, som vi er, og han har givet hver enkelt af os vore personligheder og et sæt med egenskaber, som er individuelle og unikke for os. Vi behøver ikke at ændre vores personlighed for at blive ligedannet med Kristi billede (Romerbrevet 8,29), men er kaldt til at følge ham og tjene ham som unikke individer. «Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle Første Korintherbrev 12,4-6.

Gud selv har dannet os. Han elsker os, som vi er, og han har givet hver enkelt af os vore personligheder og et sæt med egenskaber, som er individuelle og unikke for os.

Men uanset hvilken slags personlighed vi har, er det ikke så svært at se, at der er noget i os der forhindrer os i at følge Jesu eksempel af fuldstændig renhed. Paulus skrev: «Jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det onde Romerbrevet 7,21.

Vi har en fordærvet natur

Det er ikke naturligt for os at reagere med den renhed, som er i Kristus, i vore forhold og overfor andre mennesker. En sarkastisk bemærkning for eksempel, der blev antaget at være ufarlig, kan let være drevet af foragt for en anden person, irritation eller et ønske om altid at have det sidste ord i en samtale. Ligeledes kan andre ting, vi ofte gør, tænker og siger være smittet af urene hensigter, menneskefrygt, angst, misundelse, stolthed, egoisme, osv. Disse ting er ikke en del af vor personlighed, men er de tilbøjeligheder til at synde («synden i kødet»), som ethvert menneske har arvet ved fødslen.

Det er ikke naturligt for os at reagere med den renhed, som er i Kristus, i vore forhold og overfor andre mennesker.

Bibelen fortæller os, at dette er et resultat af syndefaldet. Da Adam og Eva var ulydige imod Gud i Edens have, blev deres menneskelige natur forgiftet af synd. Mennesket blev overgivet til lysterne og begærlighederne i deres ødelagte naturlige kød, og synden fik overtaget i folks tanker og sind (Første Mosebog 6,5).

Rense sig selv

Men Jesus kom for at tilbyde os en vej ud af denne syndige natur: En vej til fuldkommen renhed, at følge ham og blive hans billede lig! Johannes skriver, at alle som har et håb om at være lig Kristus renser sig selv, ligesom Kristus er ren (Første Johannesbrev 3,3).

Hvis vi vil være som Jesus, så renser vi os selv fra, eller nægter, alt som går imod Guds gode og fuldkomne vilje, i lydighed mod sandheden (Første Petersbrev 1,22). Ingenting bør bruges som et skjold eller undskyldning for at synden regerer i vort liv. Vi skal bruge Guds ord til at dømme vore tanker, ord og gerninger, og at skille os ud fra al synd!

Jesus kom for at tilbyde os en vej ud af denne syndige natur: En vej til fuldkommen renhed, at følge ham og blive hans billede lig!

«For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meningerHebræerbrevet 4,12.

Vi bruger med andre ord Guds ord til at dømme vore tanker og gerninger, og vi afviser bevidst (eller renser os fra) alt, som har sin rod i synden. Ved at gøre dette, efterligner vi Jesus, det første menneske i hvem Gud kunne fordømme synden i kødet, da Jesus nægtede lysten til at synde, som han fandt i sin egen menneskelige natur (Romerbrevet 8,3).

Frie til at tjene Gud helt ligesom vi er

At blive Kristus lig kræver, at vi skal rense os i lydighed mod Guds ord. Vi følger Jesu forbillede ved at synden fordømmes i vort eget kød. Når vi gør dette, bliver vi som ham! Vi frigøres fra ting som menneskefrygt, angst, misundelse, urenhed, stolthed og egoisme, og vi vokser i Jesu dyder hver dag.

Der er ting som kun du og din personlighed kan gennemføre, og det er Guds ønske, at han kan bruge både dig og din personlighed til at udføre en række gode gerninger!

Synden binder og begrænser ikke længere vore tanker og handlinger! Vi står fri til at være os selv, og kan være trygge i det vi gør og siger af et rent hjerte, lige meget hvilken slags personlighed vi har.

Gud har lagt gerninger færdige for hver enkelt af os. I Efeserbrevet 2,10 står der: «For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i På samme måde er der ting som kun du og din personlighed kan gennemføre, og det er Guds ønske, at han kan bruge både dig og din personlighed til at udføre en række gode gerninger! Når hver enkelt af os renser os selv i lydighed mod Guds ord, bliver vi mere og mere lig Kristus. Ikke bare det, men vi bliver også mere og mere fri til at være en personlighed i Kristus, ligesom Gud havde tænkt det.