Smukke ords bedrag

Smukke ords bedrag

Publiceret: 7. december 2016

“Far ikke vild! Bliv ikke bedraget!”

Det er tråden, som apostlen Johannes bruger gennem alle sine breve. Han var i sandhedens ånd og holdt inderligt af folket, at de ikke måtte blive vildledt af "fine ord" og hykleri og løgne. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. 1. Johannes' Brev 1,6. At vandre i mørket betyder, at vi har noget, som vi prøver at skjule, noget synd, som ikke kan tolerere lyset. Det er ikke sandhedens ånd! Den, der siger: »Jeg kender ham,« men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham... Den, der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han levede.” 1. Johannes 2:4,6. Der må ikke være i det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft. 2. Timotheusbrev 3,5. Mennesker bliver let bedraget af gudfrygtige fremtrædender, så Johannes' intention er at rette et stærkt lys mod hykleri, så vi ikke bliver vildledt.

Tiltalende facader

Vi er af naturen draget til pæne fremtrædender. Mennesker som fremstiller sig selv flot, med selvtillid og et talent for at tale. Hvad vi burde være afstemt med er menneskers arbejde - den ånd, de er i. Hvad foregår der bag scenen? Vandrer disse mennesker i lyset, holder de Hans bud, som de står skrevet, vandrer som Han vandrede? Smukke ord betyder intet; Det er livet, der tæller. Smukke ord kan gøre mennesker blinde for talerens synder. Mennesker er vant til at lytte til det, der lyder fint samt høre smukke udtryk, men de har ingen sans for sandheden. Er der et liv vandrende med Jesus bag ordene? Mennesker kan tale så dygtigt, men de bliver ved med at leve i synd.

Præster og ledere af menigheder kan leve i utroskab og andre vederstyggeligheder, og mennesker opdager intet, indtil det pludselig åbenbares for alle. Så er folk chokerede; han var sådan en dygtig leder! Men hvis folk havde været i sandhedens ånd, som Johannes retter sådan et skarpt lys på, ville de have opdaget ånden bag facaden. Gud ser til, at sådan hykleri vil blive åbenbaret. De ting kan ikke være skjult for evigt. Ikke bare sid og lyt til det, der lyder fint - smuk fraseologi, magnetisme af karakter, osv. Lær af det Johannes formaner til, og lær at skelne mellem ånderne! Få sans for sandhedens ånd! Så vil du ikke blive vildledt af antikrists ånd, som arbejder så kraftigt gennem disse mennesker på at få menneskene vendt bort fra sandheden, som ligger i Gud. 

Prædiken skal være efter Gud Ord

Disse åndelige ledere lærer os, at synd ikke er så farligt. Der er ikke så meget, vi kan gøre ved det, siger de, men der er nåde nok til tilgivelse. Gud ser på os med "solbriller" på - gennem Jesu blod. At prædike sandheden - at vi skal vandre som Jesus vandrede - ville vende folk fra dem. De vil have magt; de elsker de store folkemængder, der samles for at høre dem. De bliver afhængige af magten. De vil have navn af at være profet. Det er faktisk åndelig utroskab. En leder skal tjene den levende Gud, ikke tjene mennesker. Hvad han burde prædike om, er det Guds Ånd virker i hans hjerte. Hverken mere eller mindre.

Vores tillid skal være til dem, der taler Guds ord i skarphed, klarhed og kraft. Dem, som vandrer i lyset, hvis liv kan klare sandhedens ånd. Deres tale leder lytteren til et liv i Kristus. Et liv, hvor man holder Hans bud og vandrer som Han vandrede. Det er det modsatte af det antikrists ånd opnår gennem ledere, som gennem deres hykleri og perversion af Guds ord ikke kan lede nogen til andet end tilgivelse af deres synder og gode følelser.  

Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden 1. Johannesbrev 4,1.

Få er de, som elsker sandheden

Mennesker elsker dog at høre disse ord, fordi det betyder, at de ikke behøver at bruge korset i deres eget liv - det tager behovet for handling, lidelse og frihed fra synden væk. Det er derfor mennesker, som prædiker i antikrists ånd tiltrækker så store publikumsskarer med deres store og smukke, tomme ord. De giver menneskene præcis det, de vil høre, ikke det de har brug for at høre. Og så er Satan tilfreds, fordi han har dem præcis, hvor han vil have dem - langt væk fra sandheden: evangeliet om sejr over synd.

Altså vil mennesker hellere fortsætte i blinde og ignorere sandheden. For så kan de leve deres komfortable liv, sikre i deres tro på at Jesus gjorde alt, og vi behøver ikke at gøre noget. Dem, som skulle være deres lærere og instruktører i Kristus er blevet besat af antikrists ånd, og sådan fortsætter størstedelen af den religiøse verden i mørke og uvidenhed.

Få er de, som taler sandhedens ord! Få er de, som søger sandheden og har deres øjne åbne for bedraget ved en ydre facade uden Kristi liv bag.

Baseret på en tale af Sigurd Bratlie i Oslo i 1980.