Ungdommens lyster: Hvordan kan man kende forskel på fristelse og synd?

Ungdommens lyster: Hvordan kan man kende forskel på fristelse og synd?

Skrevet af: David Risa | Publiceret: 18. juli 2016

Det er afgørende at kende forskel på fristelse og synd for at komme til et sejrende liv. Specielt når det handler om tankelivet.

«Sky de ungdommelige tilbøjeligheder» er opfordringen fra Paulus til den unge mand Timotheus (Andet Timotheusbrev 2,22). Selvom dette omfanger mange forskellige områder i et ungt menneskes liv, er det stærkeste og mest normale nok, når det gælder de seksuelle lyster. Selvom den naturlige drift ikke er en synd i sig selv, men en velsignelse Gud har givet indenfor ægteskabets rammer, gør bibelen det også klart at det er synd at følge disse lyster udenfor ægteskabet, selv i vort tankeliv. Men denne drift er så stærk, at «sky» nogle gange bare virker umuligt.

Et tydeligt skille

Men selvom den enorme mængde af impulse følelser og urene begær, som bibelen kalder «ungdommens lyster», er der et tydeligt skille mellem fristelse og synd. Det er der virkelig! Hvis du kæmper med disse lyster og følelser, og har problemer med at besejre dem, så er det afgørende at forstå forskellen mellem fristelse og synd. Det er også nøglen til en sejrende ungdomstid og et virkelig lykkeligt liv.

At skille fristelse fra synd gør det muligt at skille sejr fra nederlag, og for en der er blevet vækket til sit himmelske kald, er det kun sejr der er godt nok!

Måske har linjen mellem fristelse og synd indtil nu været svag og uklar for dig. Men den eneste vinder i denne tilstand er djævelen selv. Han kommer ikke til at smide muligheden til at beskylde dig for at synde væk, når du tilfældigvis ser en tiltrækkende dreng eller pige. Hans mål er at overbevise dig om, at du har syndet så snart noget fanger din opmærksomhed, eller i samme øjeblik en tanke dukker op i dit hoved. Det han gør er egentlig at fjerne hvilken som helst motivation du havde for at føre krig mod ungdommens lyster! Trods alt, hvis du allerede har «syndet», hvorfor så kæmpe?

At skille fristelse fra synd gør det muligt at skille sejr fra nederlag, og for en der er blevet vækket til sit himmelske kald, er det kun sejr der er godt nok!

«Også jer har han gjort levende …»

«Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn ligesom de andre Efeserbrevet 2,1-3.

At blive «gjort levende» er virkelig nåde fra en barmhjertig og kærlig Gud! Ikke kun bliver dine overtrædelser tilgivet, men at blive gjort levende betyder at Gud selv er nået ud og har vækket dig til dit høje og hellige kald! Dette betyder ikke, at din syndige natur forsvinder, eller at din naturlige drift bare forsvinder på magisk vis, indtil du gifter dig. Men det giver dig en bevidsthed om, at de synder du var bundet af, alle starter som fristelser. I Jakobsbrevet 1,14 står der, at «når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker én Det lyder forfærdeligt, gør det ikke? At blive draget og lokket lyder næsten som om, du allerede har syndet. Men det er en fristelse, et glimt ind i det som menneskets natur er fuld af. Og vigtigst af alt, det er et vigtigt øjeblik fuld af muligheder.

Omdefinere hvad du synes er acceptabelt

Før vi begynder at grave i det store spørgsmål om «hvornår fristelsen bliver synd», er det vigtigt at vide, at når det gælder ungdommens lyster, kræves der en ekstra grad af iver og hast for at bryde fri, specielt hvis det er noget du føler, du har været bundet af over tid.

Fristelse er et glimt ind i det som menneskets natur er fuld af. Og vigtigst af alt, det er et vigtigt øjeblik fuld af muligheder.

Efter en oprigtig og helhjertet omvendelse til Gud, skal du redefinere, hvad du synes er acceptabelt. Dette kræver ærlighed overfor dig selv, i forhold til hvad du nu vil tillade dig at se på, læse og lytte til. Du kan spørge: «Men har jeg ikke frihed til at se, hvad jeg vil?» Det enkle svar er: «Nej!» Fred på dette område kan kun opnås ved kamp. Ved at være ydmyg nok til at tænke radikalt, når du ransager dig selv, viser du ikke bare Gud, at du virkelig tager det alvorligt, men du sparer også dig selv fra mange, mange unødvendige fristelser! Trods alt, hvis du stopper op og tænker på den fordærvelse som dine lyster har forårsaget indtil nu, hvad har du så egentlig at tabe?     

Så hvornår bliver fristelsen til synd?

Punktet over har fjernet fristelser som følge af, at du for eksempel med vilje ser film fyldt med urenhed osv. Men hvad hvis en elektronisk opslagstavle pludselig blinker op foran dig med en provokerende reklame. Bliver det synd, efter at du har set på det i et helt sekund? Tre sekunder? Fem ...?

Jesus sagde udtrykkeligt: «Enhver, som kaster et lystent bliken andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte Matthæusevangeliet 5,28. Han siger ikke: «Den som ser en kvinde ...» Utroskaben i hjertet er en bevidst beslutning: at se på en kvinde for at begære hende. Utroskab i hjertet er det første skridt på vejen til at begå det i det virkelige liv. Selvom du aldrig går så langt som at begå fysisk utroskab, er du en slave af dine øjne og egoistiske lyster, og det forhindrer dig i at være en sand discipel – fordi discipelskab kræver et udelt hjerte!

At prøve at sætte en bestemt tidsramme på fristelsen, er lidt som at spørge Gud: «Hvor længe kan jeg nyde dette, uden at det faktisk er synd?» For en helhjertet discipel ville det være bedre at spørge: «Hvad gør jeg i det øjeblik, det går op for mig at, at se på tavlen efter at jeg først har set det, faktisk er valgfrit?»
 

Din strakse lydighed får Gud til at handle.

Dette er det afgørende øjeblik, hvor du har en mulighed; det øjeblik hvor du indser, at du ikke behøver at blive ved med at se på det! Du har et alternativ, et valg! Hvis du agter Jesu ord og fjerner øjnene fra tavlen, har du ikke syndet! Og du ved det, fordi dine lyster er blevet vækket, og de skriger efter tilfredsstillelse, som det «nye dig» nægter dem!

Din strakse lydighed får Gud til at handle. Han nøler ikke med at sende dig Helligånden som vil give dig styrken til at holde ud i fristelsen, sådan at du ikke opfylder lysten, eller som der står skrevet i Galaterbrevet 5,17, sådan at du ikke skal gøre det du vil.

Det er i normale hverdagsfristelser som dette, hvor du vil forstå, hvorfor Jesus skulle bede til Gud med stærke skrig og tårer, og du vil selv gøre det samme (Hebræerbrevet 5,7-8). Bønner der sendes op midt i kampens hede er ikke altid lige så godt formuleret som ellers. «Kære Gud, jeg vil ikke synde! Jeg vil ikke synde!» Det kan være det spontane, desperate råb fra dit hjerte, som du gentager, indtil du mærker, at kampen er ovre og sejren er vundet. Men det er en bøn efter Guds eget hjerte!

Den «første tanke»-kamptaktik

Når du aktivt fornægter draget fra dine ungdoms lyster, vil du lægge mærke til, hvordan det som før var en udefineret sky af fristelser og synder bliver mere og mere klart og defineret. Tidligere blev du nærmest lamslået af strømmen af urene tanker, der strømmede ind i dit hoved og kunne ikke skille fristelse fra synd. Nu har du et fornyet tankesæt og en øget vågenhed, for ikke at nævne Guds fulde rustning og Helligånden til disposition (Efeserbrevet 6,10-18). En kraftig modstand mod den første, «tilfældige» tanke der kommer ind i dit hoved er afgørende for at forhindre, at den bliver en hemmelig synd, som du nærer i dit hjerte.

Gudsfrygt forbedrer reaktionstiden!

Des mere vågen og gudfrygtig du er, des hurtigere bliver dine reaktionstider i fristelsens stund. Du bliver en af dem «som ved stadig brug har opøvet deres evner, så de kan skelne mellem godt og ondt». Hebræerbrevet 5,14.

En kraftig modstand mod den første, «tilfældige» tanke der kommer ind i dit hoved er afgørende for at forhindre, at den bliver en hemmelig synd, som du nærer i dit hjerte.

«Vredens børn» har derimod opøvet deres sanser i hvordan man bedst kan opfylde kødets og tankernes vilje (Efeserbrevet 2,1-3). Dette er tydeligt i måden enkelte mænd skamløst ser sig rundt, bare ved lyden af et par høje hæle der nærmer sig. I en situation som dette skal du som ung mand for eksempel, og en discipel af Jesus Kristus, føre krig mod den urene nysgerrighed som vækkes og knuse den i kraft af Helligånden, før det eventuelt bliver en «øjnenes lyst»-fristelse.

De som er klar over deres svaghed og er ydmyge nok til at undgå at placere sig selv i unødvendige fristelser har et ædelt hjertelag. Gud giver sådanne mennesker nåde, ikke bare for at kunne skille fristelse fra synd, men også nåde til at lykkes i kampen mod ungdommens lyster – lyster der er kilden til så meget elendighed, og som de fleste mennesker er slaver af langt udover deres ungdomstid.