Vort hjertes bolig

Vort hjertes bolig

Skrevet af: Aksel Johan Smith | Sted: Norge | Publiceret: 19. august 2010

I 1947 skrev Aksel Johan Smith følgende stykke til bladet Skjulte Skatter. Stykket beskriver hvad Gud kan gøre med et menneskes tanker, og opgløder læseren til at få del i de samme tanker, som Jesus havde.

«Gud ser til hjertet, og hvad ser han derinde? Når Jesus så ind i farisæernes hjerter, så så han dødningeben, rov og griskhet, hykleri og uretfærdighed og alle mulige afskyelige ting. Matt. 23,25–28.

Menneskene så ingen ydre herlighed ved Jesus, men hvis hans hjertedør pludselig var blevet åbnet for deres øjne, så ville de være blevet blændet af den umådelige rige herlighed, som var derinde. Da ville de have set gudesønnen i sin kraft og herlighed, vandrende omkring i sit hjertepalads.

Hvilket indtryk ville menneskene få, hvis de pludselig fik indblik i vores tankeliv og i vores hjertekamre? Hvis de kunne gå fra rum til rum, hvad ville de få at se? — Ville dine modstanderes hjerte smelte, hvis de kunne se ind i dit hjertes bønkammer, og der se væggene tæt indridset med navne, og så også der finde sine egne navne dybt indridset med kærlighed og omsorg? Eller måske ser de blot navnene på din familie og nogle få af dine bedste venner, måske også svagt indridset, eller måske ville de se ind i et mørkt, koldt rum, hvor de lige så vidt kunne se nogle få rester efter nogle udviskede navne?

Ville de blive slået af forundring, når de kom ind i fredens kammer og mærkede den velsignede, himmelske fred, som var derinde?

Hvordan ville det være at se ind i retfærdighedens og kærlighedens sale? Ville de se væggene helt dækkede med alle slags væmmelige afguder, ligesom Israels ældste havde det i deres hjerter? Esek. 8,10 og 14,3. Eller ville de se væggene helt dækkede med kærlighedens og retfærdighedens love, ridset ind med Jesu egen hånd, og se Faderen og Sønnen sidde sammen med dig for at holde nadver med dig? Hebr. 10,16. Joh. 14,23. Åp. 3,20.

Ja, store ting kan Herren gøre med et menneske. Han kan frelse, omskabe og forvandle os. Han kan rense vore hjerter og pryde vort hjertes bolig med de kosteligste ting. Vi bærer huset med os hvor vi færdes, en fredens bolig midt i denne urolige og bekymringsfulde verden. En bolig, som ingen magt på jorden mod vores vilje kan trænge ind i og ødelægge.

Men hvor mange uhyggelige og farlige huse er der ikke. Banker man lidt på døren, springer der alle slags uhyggelige kryb ud. Giftige slanger spiller med tungen og sprøjter sin dræbende gift ud. Det ville være godt, hvis sådanne huse havde store, tydelige advarselsskilte, da hele deres livsområde er livsfarlige pga. de mange grimme faldgruber.

Døden skal ramme dem, levende skal de styrte i dødsriget; for der er ondskab i kammeret i deres indre, siger David. Salme 55,16.

Det er de rene af hjertet, som skal se Gud og som får råd fra hans øje. Så længe Israels ældste havde afguder i deres hjerter, ville Herren ikke lade sig spørge af dem.

Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. Ordspr. 4, 23.

Vort hus skal være grundlagt på toppen af Herrens bjerg, og hele området omkring det skal være højhelligt. Esek. 43,12.»

 

© COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY | brunstad.org