Et liv med livskraft

Et liv med livskraft

Skrevet af: Kathryn Albig og Asha Varghese | Publiceret: 30. marts 2016

Det er slutningen på en lang weekend, og jeg slapper af med min ven Asha. Vi snakker om det liv, vi er kaldt til at leve som kristne, og det er tydeligt, at det er noget hun er optaget af. Hun er så begejstret, at hun knap holder pause for at trække vejret.

Asha citerer en af hendes yndlingssange fra BCC sangbogen Herrens Veje:

“Der er et liv, som tungt i skålen vejer,
et liv så fuldt af ret, barmhjertighed,
et liv som fattige i ånden ejer,
et liv som kun for ringe er beredt.

Der er et liv hvori min ånd nu mættes,
et liv som giver ånd'lig spændstighed.”

Hendes øjne skinner; dette liv er så tiltalende for hende!

“Jesus åbnede en vej for os. Dette er den vej, hvor han tog sit kors op hver dag og overvandt den synd, han fandt i sit eget kød. Jeg snakker ikke om det fysiske kors, han blev naglet til, men det daglige kors, som han bar hele sit liv. Det er let at tænke ‘Jesus var Guds søn, det var lettere for ham.’ Men sandheden er, at han blev fristet i alle ting ligesom jeg, men han var ydmyg og sagtmodig, og derfor sejrede han! (Hebræerbrevet 4:15)

Jeg kan ikke bare lade være med at tage mit kors op, fordi jeg ikke har lyst til det. Jesus bar ALTID korset, om han havde lyst til det eller ej.

“Hvad hvis Jesus havde sagt, ‘Nej, jeg vil ikke bære korsets smerte?' Jeg kan ikke bare lade være med at tage mit kors op, fordi jeg ikke har lyst til det. Jesus bar altid korset, om han havde lyst til det eller ej. Jeg vil vise min taknemlighed, for det han har gjort for mig, ved at leve det samme liv.

Et håndgribeligt liv

“Det utrolige er, at vi begynder at bære åndens frugter, når vi lever dette liv (Galaterbrevet 5:22-23). Jeg har set frugterne i mennesker, som jeg ved overvinder deres egen vilje; deres eget kød. Disse mennesker har vist mig, at dette liv giver mig sand glæde. Alle leder efter dette fyldestgivende og glade liv, men så få kender hemmeligheden; det liv du skal leve, for at få det. Dette liv er løsningen på alt.

“Når jeg ser dette liv i andre, ønsker jeg virkeligt at komme til det samme. Jeg er så taknemlig for det håb, jeg har! Fordi Jesus åbnede vejen for mig, kan jeg også overvinde synden i mit kød, hvis jeg er fattig i ånden og sagtmodig, ligesom han var. Jeg kan leve dette liv med barmhjertighed, kærlighed og retfærdighed, og uden at jeg behøver at sige et ord, kan andre se åndens frugter i mig; de bliver håndgribelige.”

Alle leder efter dette fyldestgivende og glade liv, men så få kender hemmeligheden; det liv du skal leve, for at få det. Dette liv er løsningen på alt.

Asha citerer en anden sang fra Herrens Veje, som har talt meget til hende:

“Frugt du kan smage og kende,
kommer ved tro på Guds Ord,
om du forbliver i Herren,
er ordets gører på jord.

Alle hans love vi lyder
ved Herrens nåde så stor,
da får vi del i hans dyder,
liv som er frugt af Guds ord
.”

Føre dette liv ud i livet

Jeg spørger Asha, hvad dette betyder for hende personligt; hvordan kan hun relatere dette til hendes eget liv.

“Jeg har faktisk tænkt meget over dette,” svarer hun. “Jeg vil tjene og velsigne andre, så meget jeg kan. Der er så mange muligheder til at gøre det; i familien, på arbejde, i menigheden, osv. Men udover de synlige gerninger, vil jeg have et liv der udstråler åndens frugter. På den måde, at når jeg tjener de andre, specielt de som er yngre end mig, kan de se Jesu dyder i mig. Jeg kan gøre dette liv tiltalende, så Jesus bliver herliggjort ved mit liv!

“Vi er faktisk her på jorden som en brud ventende på sin brudgom. Hvert skridt i livet er en udvikling; vi spinder på det skinnende hvide lin, til den dag vi er sammen med vores himmelske brudgom (Johannes' Åbenbaring 19:8). Vi skal se frem til den dag, Jesus kommer igen, og jeg kan gøre dette ved at leve dette liv!

Jeg kan gøre dette liv tiltalende, så Jesus bliver herliggjort ved mit liv.

“Jeg ved, at jeg kun lige er begyndt på denne vej, og at det kræver meget arbejde, men jeg vil holde fast ved denne tro. Hvis jeg giver efter for synd, når jeg kender mit kald, så er jeg bare et fjols. Og jeg ved, at der ikke er nogle genveje. Der er kun en vej – den vej Jesus banede igennem kødet, ved at fornægte den synd han fandt der (Hebræerbrevet 10:20). Jeg har bragt den synd, som Gud har vist mig, i mit kød i døden; så jeg kommer til at opleve den glæde og velsignelse som kommer ved trofasthed og lydighed.”

Glæde sig til Jesus kommer igen

Jeg er blevet så utroligt opbygget, ved den samtale jeg har haft med Asha. Hun er fra en befolket by i Indien, og jeg kommer fra de vide, åbne prærier i Canada, og vore veje krydsedes kort til et stævne i Norge, men som hun selv sagde det, “Vi har alle forskellige liv, men det er et, som Gud har kaldt os til at leve. Hvis vi i hver situation, vi kommer i, arbejder med det Gud har givet os, så er vi i den samme ånd.”

Jeg kunne ikke være mere enig. Sammen med min ven Asha, glæder jeg mig til den dag, vi skal være sammen i al evighed som Jesu Kristi brud. Sammen med alle disse, som har levet det liv Jesus har åbnet for os; livet i sejr over synd og frembære Jesu dyder.