På livets solside

På livets solside

Skrevet af: Margit Trinkle | Sted: Waldhausen, Tyskland | Publiceret: 19. april 2010

–Mine forældre lever på livets solside. Sådan beskriver den ældste af deres tretten børn Lydia og Harry Fächners hverdag.

En helt almindelig søndag aften er jeg på besøg hos Lydia og Harry Fächner. Jeg ringer på døren og bliver modtaget med et varmt smil. Efter en hjertelig velkomst sidder jeg i stuen og føler mig hjemme der, for både Lydia og Harry udstråler en tryg varme og tilfredshed.

–Men hvad er baggrunden for denne varme, lykke og tilfredshed – hvordan kommer jeg over på denne «livets solside»?

Gøre Guds vilje 

Harry fortæller, at han kom til Tyskland som flygtning. I sin tidlige ungdom omvendte han sig til Gud og engagerede sig i kristent ungdomsarbejde og mission. Han oplevede Gud ved bønhørelse, både i trivielle ting og også som helbredelse fra sygdomme. 

Han fortsætter med at fortælle, at han lærte brødrene fra Norge at kende som ung voksen i en stuesamling. Under mødet lagde han specielt mærke til den følgende sætning, som skulle komme til at give retningen for hans videre liv: 

«Mange kalder Jesus Herre, men de lader ham ikke være herre i sit liv.»

–Det begejstrede mig at lade Jesus være herre, idet jeg gør det, Gud vil. Jeg tror på Gud og at han styrer mit liv. «Gid du ville lytte til mine befalinger, så blev din fred som en flod og din retfærdighed som havets bølger.» (Esajas 48,18).
–Jeg har taget imod det sande evangelium – jeg gjorde Ordet og dermed fik jeg en dyb fred! Ordene sprudler frem fra Harry. To strålende øjne vidner om hans begejstring.
Harrys kære kone, Lydia, bekræfter dette.
-Brødrene har lært os at læse Bibelen og at leve efter den. Når man lyder Guds ord er man tilfreds.
Lydia fortæller, at hun ofte bliver mindet om et bestemt udsagn fra brødrene:
«Al synd, al uforstand og al elendighed kommer af, at man ikke læser, hører og gør nøjagtigt efter Guds ord.»

Hvad koster det at leve efter Guds vilje – hvilken pris skal jeg betale for at leve på «solsiden»?

–Hvad koster det at leve efter Guds vilje – hvilken pris må jeg betale for at leve på «solsiden»? Jeg spørger Harry nysgerrigt.
Uden at gruble svarer han:
–Jesus siger: «Den som mister sit liv for min skyld skal finde det», citerer han fra Matthæus 10, 39. At opgive mit liv – min egen vilje – er ikke altid behageligt. Men den pris betaler jeg gerne for at være lykkelig, lægger han til.
–Så enkelt er det: At erkende sit liv – sin egen vilje, som går imod Guds vilje, og at opgive den til fordel for Guds vilje. Jeg har været ganske heldig i livet, men jeg har alligevel oplevet Guds tugt. Gud lader det lykkes for de oprigtige, tilføjer han.

Bibelen som rettesnor

-I nutidens travle hverdag findes der mange meninger og strømninger. For os er Bibelen blevet til hjælp i livet. Guds ord er det eneste sande, som findes under solen. «Dit ord er en lygte for min fod og et lys på min sti» citerer Harry fra Salme 119, 105. Det er helt forunderligt, hvor hurtigt han har et Guds ord som passer.

Det har altid været vigtigt for mig at bruge Guds ord i mine situationer – da bliver det lyst og klart.

Under samtalen fortæller Harry, at hele den alvidende Guds plan ligger i evangeliet. Det er Bibelens budskab, som giver ham tryghed og sikkerhed, fordi den viser ham vejen, han skal gå. Han understreger, at man trygt kan søge Gud i alle småting i livet, for i den Hellige skrift findes det evige liv.
-Vi har ledt efter Ordet og gjort det – sådan fandt vi lykken. Det er Harry og Lydia enige om.

Ægteparret Fächners enfoldige tro på Gud og hans ord, selv i livets mindste detaljer, gør indtryk på mig. Begge to er et bevis på, at man ved troens lydighed, oprigtighed og ydmyghed altid kan leve på livets solside – det vil sige: lykkelig og fornøjet i alle livsforhold.