Som far må man se det langsigtede perspektiv

Som far må man se det langsigtede perspektiv

Skrevet af: Redaktionen, BKM Holstebro | Publiceret: 17. februar 2016

- «På kort sigt kan man ikke se, om det kommer til at lykkes at få gode samfundsborgere ud af sine børn, så de trives, og selv kommer til at opleve Gud som deres personlige ven og hjælper. Men ved dagligt at arbejde med sig selv som far og stole på Guds ord,  kan man i et langsigtet perspektiv se, at Guds ord taler sandt.» 

Ordene kommer fra Finn, som er familiefar til både små, og store børn i alderen 2–19 år. Finn er på mange måder indbegrebet af det, man kan betegne som «den moderne far». Han er ægtemand, han er far, han har karriere, og så er han aktiv i foreningsarbejde, og frivilligt arbejde. Og det hele skal være i balance, så der også er tid til børnene.

Historisk set har manderollen været kendetegnet ved en fraværende far, som primært havde til opgave at forsørge familien. I den moderne familie er mænd og kvinder mere ligestillede, når det gælder forsørgelsen. Det indebærer, at faderen indtager en mere nærværende rolle, og det giver naturligvis nogle udfordringer, men det giver også muligheder mellem fædrene og deres børn.

Muligheder

- «Det er en fantastisk mulighed at være far. I udgangspunktet er der jo ingen, børnene har mere tillid til, end deres mor og far.»

Som far har man mulighed for at påvirke sine børn, og det betyder, at man også kan risikere at ødelægge sine børn – en sag, som Finn omtaler med alvor i stemmen. Og på spørgsmålet om, hvad Finn oplever som den største udfordring som far, svarer han:

Udfordringen er at være den tillid værdig, som børn har til deres forældre.

- «Udfordringen er at være den tillid værdig, som børn har til deres forældre. At sætte sig selv til side, være ydmyg, og være lyttende til hvad barnet har at sige.»

For børn bør deres far være en klippe og et trygt sted, understreger Finn. De forventer stabilitet hos en far, og at han bliver stående, uanset hvad der sker. Og de bliver skuffede, hvis der kommer udsving fra deres far i form af uro eller vrede.
- «Hemmeligheden ligger i at ofre sig. Når man ofrer sig, så giver det liv.»

- «Det er kun ved offer, at der er liv. Og et offer er et offer – det koster noget. Men det er ikke hårdt at ofre sig, når man ser tingene i et større perspektiv. Det er spændende! For det er det, der giver resultaterne på den lange bane,» siger Finn med et smil.

Tro på Guds ord

Opskriften er enkel: Vælg at tro på Guds ord, og gøre efter det, når vanskeligheder opstår – at tro på ordet om tålmodighed, når man har mest lyst til at blive utålmodig. Den der gør det vil opleve, at Guds ord er sandt, og at der er en skabende kraft i de enkelte ord, fortæller Finn.

- «Lidt efter lidt bliver jeg mere tålmodig, mere kærlig og mere god. Det er det ’liv’, som kun Gud kan skabe, og som har så god og harmonisk en indvirkning på børnene.» Men det går ikke uden at stå fast i tro på Guds ord hver eneste dag. Det frø, man sår i dag, bærer ikke synlig frugt i morgen; det tager tid, før det bærer frugt.

Det frø, man sår i dag, bærer ikke synlig frugt i morgen; det tager tid, før det bærer frugt.

Der ligger en beundring af Guds skaberværk bag ved måden Finn taler om Guds mangfoldighed på. Gud er så mange-dimensionel, at han har skabt alle mennesker forskellige. Hvert enkelt barn tænker forskelligt, og udvikler sig forskelligt, fortæller Finn. Og det skinner klart igennem, at han har et stort håb for hvert af børnene med de egenskaber, som de hver især har. 

Et langsigtet perspektiv

- «Jeg har ingen større glæde, end at se mine børn trives. Det er nok den største glæde man kan opleve som far,» siger han med et smil.
Finn har oplevet, at livet ikke altid former sig, som man kunne forestille sig – Man kan tænke, at livet skal være let, og at prøvelserne forsvinder, når man tror på Gud. Men at tjene Gud betyder ikke, at alting går efter en snor.

- «Når jeg vælger at tro fuldt og fast på Guds ord i livets forskellige situationer, oplever jeg at Guds ord ikke er helt almindelige ord, men åndelige naturlove.»

I nuet kan det være svært at få øje på, men i et langsigtet perspektiv over en årrække ser man en «rød tråd», og at Gud er med i det hele. Både det som er let og det som er svært i familieprojektet.