At stille sig i gabet

At stille sig i gabet

Skrevet af: C. Fossnes | Publiceret: 16. august 2016

I nyhederne ser vi modige mennesker, der risikerer alt for at kæmpe for sine friheder og rettigheder. Men hvordan stiller jeg i den åndelige kamp imod ondskab og svig?

TV-billederne af idealistiske frihedskæmpere og demonstranter for nyligt på Taksimpladsen i Istanbul og også tidligere på Tahirpladsen i Kairo, er gået verden rundt og har inspireret tusindvis af mennesker. Kampen for menneskerettigheder, frihed og ytringsfrihed er vigtig, og mange modige mennesker risikerer i vore dage utroligt meget for at tilkæmpe sig og forsvare disse rettigheder imod det, der opleves som magtovergreb fra stater og statsledere.

Et værn imod synden og satans magt

Men samtidigt foregår der også en anden kamp, som er mindre kendt, men desto vigtigere. Denne kamp foregår i hver enkelt persons liv, og vi kan læse om den i Ezekiels Bog 22,30 «Jeg søgte én iblandt dem til at rejse gærde eller stille sig i murbruddet foran mig til værn for landet, for at det ikke skulle gå til grunde; men jeg fandt ingen.»

Jeg kan gøre en forskel, ved at mure en mur i op mit eget liv!

Gud fandt dengang ingen mand, som ville stille sig i gabet, til værn for landet. Han ledte efter mænd og kvinder med hjerter som brændte for Gud og for de mennesker, de havde omkring sig. Mennesker med en brændende trang til at værne, hjælpe og styrke de svage og undertrykkede. Men først og fremmest mennesker som i sit eget liv, og i egne tanker, havde muret en stærk mur op, til værn imod synden og satans magt. En mur imod alt det onde, som ville tage magten i deres liv. En mur imod misundelse, løgn og bagtalelse. En mur imod mistanker, falskhed og urenhed.

Vil jeg følge efter Jesus?

Der er mange tanker og ånder, som prøver at få magten i et menneskes liv. Er jeg villig til at mure en sådan mur op i mit eget liv, og så stille mig i gabet og stride imod sådanne tanker hos mig selv? Er jeg med i denne kamp? Der står skrevet om Jesus, at han frembar bønner med stærke skrig og tårer, til ham som kunne frelse ham fra døden (Hebræerbrevet 5:7). Han stred imod uretfærdigheden i sit eget kød og vandt en fuldkommen sejr, og ved dette åbnede han den samme mulighed for dig og mig! Vil jeg følge efter her? Vil jeg stille mig i gabet og stride imod onde åndsmagter, der forsøger at styre både mig selv og andre rundt mig?

Ved at mure en stærk mur af gudsfrygt, taknemlighed og troskab op, kan jeg også blive et værn for andre mennesker omkring mig

Tænk på misundelse, bagtalelse, mistænksomhed og løgn. Tænk på hvad sådanne tanker og kræfter ødelægger iblandt menneskene! Tænk at her kan jeg gøre en forskel, ved at mure en mur op i mit eget liv, og i Guds kraft stride imod de tanker, der vil komme op og tage magten i mit sind! Ved at mure en stærk mur af gudsfrygt, taknemlighed og troskab op, kan jeg også blive et værn for andre mennesker omkring mig! Mennesker som gør dette har en uvurderlig værdi og kan ved sine liv være et værn for folk og land, langt udover det vi selv forstår.