Behøver jeg være bange for terrorisme?

Behøver jeg være bange for terrorisme?

Skrevet af: Bessie Wong | Publiceret: 28. august 2016

Det føles som om medierne er gennemsyret med nyheder om terrorangreb. Det synes at ske oftere og mere uforudsigeligt end nogensinde før. Tog, shoppingcentre, caféer, markeder, steder som er så tæt på hjemmet er mål for skydere og selvmordsbombere.

Når jeg læser overskrifterne, er jeg ofte chokeret, bedrøvet og skræmt. Og mens mit hjerte har medfølelse med dem som har mistet deres kære, bringer bekymrings- og frygtstanker uro. Vil mine kære eller jeg selv blive næste offer på en tilsyneladende normal dag?

Jeg bliver mindet om disse terroristers intention om, lige meget hvilket mål de har, at sprede frygt og rædsel. At give efter for frygt er det samme som at bøje sig for deres plan. Men hvad er mine grunde til ikke at være bange? Jeg bliver nødt til at se på, hvad Guds ord siger om dette.

Hvad er mine grunde til ikke at være bange? Jeg bliver nødt til at se på, hvad Guds ord siger om dette

Jeg ser bibelen igennem og læser mange kraftige vers, der indeholder løfter og trøst. Men et specifikt vers jeg kommer over, slår mig virkelig.

Jesus har løst det

Og jeg siger til jer, mine venner: Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel og derefter ikke er i stand til at gøre mere ... Ja, selv alle jeres hovedhår er talt. Frygt ikke, I er mere værd end mange spurve.” Lukasevangeliet 12:4-7.

Jesu egne ord for 2000 år siden gennemtrænger tid og rum og giver mig et svar, lige når jeg har brug for det. Han blev hadet, afvist, truet og forfulgt i sin tid på jorden. Midt i alt dette vidste han, at Gud havde en plan for ham og os, der ville følge efter ham.

Det er som om, han vidste, hvor nemt jeg glemmer og har brug for at blive påmindet. For vores frelses skyld tog han det samme syndens legeme og blev fristet ligesom os. Men han har personligt lidt, overvundet synden, sat et eksempel og åbnet en vej tilbage til vor himmelske fader. Derfor vidste Jesus, at dem som tror på ham kan følge hans eksempel og dele evigheden med ham. Han trøstede os; døden er ikke noget, vi skal være bange for. Han har allerede tænkt på mine bekymringer, og han gav mig en løsning.

Jesus vidste, at de som tror på ham kan følge hans eksempel og dele evigheden med ham. Han trøstede os; døden er ikke noget, vi skal være bange for.

Urokkelig tillid

“Selv alle jeres hovedhår er talt …” Jesus må have oplevet dette igen og igen. Verden omkring ham var aldeles uforudsigelig. På en god dag tilbad menneskemængden ham som Guds søn. Men tidsnok blev den samme menneskemængde ophidset til at hade ham så meget, at de ville have ham korsfæstet. Han stolede stadigvæk på Gud, lærte at fornægte sin egen vilje og være lydig imod Gud.

Jesus blev helt afhængig af Gud, i stedet for sin egen styrke og forståelse. Han lærte, at ingen kunne skade ham, uden at Gud tillod det. Gud var hans far, som i sandhed havde omsorg for ham i alle livets situationer. Lydighed ledte ham også til en dyb fred, fuldstændig overbevist om, at Gud havde kontrol! Nu er han oprejst, siddende ved Guds højre hånd, og han går i forbøn for os (Romerbrevet 8:34). Han beder om, at jeg også kan stole på Gud og modtage den samme urokkelige fred og det samme håb om evigt liv.

Uanset hvad der sker ...

Jeg tænker på en anden mand, som også mødte vanskelige tider med en urokkelig tro. Apostlen Paulus var en mand som regnede alt for tab i sammenligning med at få del i det samme liv som Kristus.

Uanset modgang, nød, efterfølgelse eller sværd fandt han altid muligheder til at “bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag.” Romerbrevet 12:1. Han forblev i kærligheden og blev ved med at tåle alt, tro alt, håbe alt og udholde alt (Første Korintherbrev 13). 

Der må have været fristelser til at bekymre sig, frygt, modløshed og også bitterhed. Han var hårdt presset fra alle sider, dog ikke knust. I stedet så han disse situationer som muligheder til at opnå evigt liv, og i stedet for at give efter, fornægtede han sig selv og sejrede. Han skrev, “For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed.” Andet Korintherbrev 4:17.

I stedet for at være så optaget med disse tanker, at “disse dårlige ting kunne ske med mig,” skulle jeg så ikke glæde mig over det faktum, at jeg kan vinde noget evigt i hver situation, jeg møder?

I stedet for at være så optaget med disse tanker, at “disse dårlige ting kunne ske med mig,” skulle jeg så ikke glæde mig over det faktum, at jeg kan vinde noget evigt i hver situation, jeg møder? Jeg kan overvinde vantro, modløshed, bekymring og forblive i kærlighed og håb alligevel. Det er sådan, jeg kan få del i Kristi dyder, som er evig vægt af herlighed, som Gud har forberedt for mig.

Gud har kontrollen

I mellemtiden er verden mørk. Ord som “trusler,” “terrorisme,” og “slå ihjel” bliver ved med at være overskrifter regelmæssigt. Mennesker dør og lider. Jeg ved, at ingen ord virkelig kan beskrive det chok og den smerte, som ofre og deres familier går igennem. Som jeg bruger Guds ord til at styrke min egen tro, kan jeg også bede inderligt for dem.

Jesus har advaret os om disse forfærdelige tider, vi møder. “For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land,” som kun “er begyndelsen på veerne.” Det vil vrimle med lovløshed før Kristus kommer igen (Matthæusevangeliet 24:6-14).

Mange af de ting som sker nu, går udover min forståelse. Dog har Gud lovet, at al sorg og al ondskab i denne verden vil komme til en ende. Jesus vil komme tilbage for at ødelægge al ugudelighed, og hans freds rige kommer aldrig til at ende (Esajas' Bog 9:7). Og når det gælder dem som bringer ødelæggelse og ondskab til denne verden, så har Gud deres skæbne klar: “De ugudeliges vej går til grunde.” Salmernes Bog 1:6. Erklæringen er kort, men bestemt.

Mens mange kæmper mod terrorisme på deres egen måde, kan jeg være en af dem som kæmper imod frygt i mit eget liv. Bibelen garanterer ikke, at jeg eller mine nærmeste ikke vil blive ramt af terrorisme eller andre uforudsigelige kriser i livet. Men den garanterer, at jeg kan gribe mit kald til at efterfølge Kristus, lige meget hvordan verden forandres, eller hvad der sker med mig.

Med Gud ved min side vil jeg aldrig være en der giver efter for frygt, had, mistanke eller uvenlighed, hvilket kun vil bringe mere usikkerhed eller ødelæggelse ind i denne verden.