Illustrationsbillede
Illustrationsbillede

– Er kristendom gået ud på dato?

Skrevet af: Ruben Ellefsen | Publiceret: 24. februar 2012

«6 grunde til at unge forlader kirken»

 • Kirken virker overbeskyttende.
  Eksempel: 18 % er enige i, at «min menighed er for bekymret for at film, musik og spil er skadeligt».
 • Kristendommen opleves som «grund».
  Eks.: 23 % siger, at «Bibelen bliver ikke forkyndt tydeligt nok eller ofte nok».
 • Kirken opleves som modstander af videnskab.
  Eks.: 35 % mener, at «kristne er for sikre på, at de har alle svar».
 • Kirkens behandling af spørgsmål relateret til sexualitet opleves som for enkel og dømmende.
  Eks.: 40 % siger, at «kirkens lære om sexualitet og prævention er uddateret».
 • Kristendommen er ekskluderende/bange for nye indtryk.
  Eks.: 29 % følte sig «tvunget til at vælge mellem min tro og mine venner».
 • Kirken føles uvenlig ovenfor de som tvivler.
  Eks.: 36 % fortæller, at de «kunne ikke stille mine mest trykkende livsspørgsmål i kirken».

Hovedsageligt baseret på 1296 unge, amerikanske voksne i alderen 18–29 år, som var eller havde været aktive i kristne forsamlinger. Projektet bestod af flere separate dele, gennemført 2007–2011 ved hjælp af alt fra personlige interviews til netbaserede spørgeundersøgelser.

Kilde: Barna Group

– Hvorfor er det ikke inn at være kristen blandt unge i dag? Hvad er meningen med kristendommen egentlig?

I dagens samfund skal der ikke meget til for at kunne kalde sig «kristen», men alligevel oplever de fleste kristne trossamfund en stadig nedgang i antal medlemmer. Hvorfor er det sådan?

I efteråret 2011 præsenterede det anerkendte amerikanske forsknings- og mediehus Barna Group resultaterne fra projektet «Tro der varer» (eng. «Faith that Lasts»), hvor de kortlagde hvorfor nærmere 3 af 5 unge amerikanske kristne forlader sit kristne fællesskab efter de er fyldt 15 år. Resultaterne fra projektet kan måske give os et hint om hvorfor kristendommen går tilbage i den vestlige verden, og så specielt blandt unge.

6 hovedgrunde

Undersøgelserne peger på 6 hovedgrunde til at unge kristne forlader sin tro permanent, eller i en længere periode (se faktaboxen på højre side). Når vi læser disse og flere andre af de udsagn som store andele af unge amerikanske kristne stiller sig bag, er der al grund til at råbe en advarsel om at der er noget galt – med kirken, de unge eller måske begge. For:

– Hvad er meningen med kristendommen egentlig?

I sin missionsbefaling siger Jesus «Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.» (Matthæusevangeliet 28, 19–20) Og hvorfor skal budene holdes? Jo, fordi han, Jesus, kom til verden for at få brødre og søstre. Søskende han kan være sammen med hos Gud. (Hebræerbrevet 2, 10–18) Men efter at Adam og Eva var ulydige og spiste af frugten i Edens have har synden skilt menneskene fra Gud. Jesus kom for at vise os en vej tilbage til Gud. Han viste os vejen til at kunne holde Guds bud, og at blive fri fra synden! Denne frihed indebærer, at jeg er en som lader bønnen i «Fadervor» blive til virkelighed: «Ske din vilje
som i himlen således også på jorden», først hos mig selv, dernest der hvor jeg er. Så er min krop et redskab for Gud og ikke for mit ego. Det er den frihed som Jesus kom med!
(Romerbrevet 8, 3–4, Hebræerbrevet 10, 19–20)

Ifølge Jesu egne ord er kristendommen altså på vilde veje, hvis den kun fører til, at menneskene vedligeholder sin facade af hellighed, men de stadigvæk er egoistiske, selvretfærdige og stolte.

Den dækkende nåde og «syndernes tilladelse»

Et helt grundlæggende begreb i kristendommen er syndernes forladelse. Der viste Jesus, at han elsker mig, og jeg mærker, at jeg også elsker ham. Men tror du ikke, at Jesus havde en dybere mening end «kun» at sætte mig fri fra min syndeskyld, da han døde på korset? 
«Elsker I mig, så hold mine bud», siger han i Johannesevangeliet 14, 15.

Alle ved, at kærlighed uden handling er fuldstændig værdiløs. Hvorfor skulle det ikke gælde her også?

Video: Mit forhold til Jesus

Udfra undersøgelsen fra Barna Group virker det som om mange kristne og deres kirkesamfund, med tilhørende præster og vejledere, har mistet dette mere eller mindre af synet. Når Jesu nåde «tillader» mig at bagtale, lyve og tænke nedsættende om andre, har jeg så ikke lavet syndernes forladelse om til «syndernes tilladelse»? Hvad er så den praktiske forskel på mig, der tilhører kirken, og de som ikke gør det? Er det bare tilgivelsen, der også var tilgængelig før Jesu tid? (Hebræerbrevet 10, 1 og 9) Skal præsterne sætte en masse bud og regler op om praktiske deltajler op for at lave et synligt skille mellem «os» og «dem»? Bliver disse menneskelige tolkninger af bibelen forkyndt til at være åndsinspirerede grænser sat af Gud, mens de i virkeligheden kun opretholder en pæn facade af hellighed? Og bag facaden kan både egoismen og stoltheden stadig leve i bedste velgående. Hvis dette er tilfældet, er det ikke mærkeligt, at det bliver som et andet udsagn som 20 % af deltagerne i undersøgelsen bekræfter: «Min oplevelse af kirken, er at Gud ser ud til at mangle.»

... kun opretholder en pæn facade af hellighed? Og bag facaden kan både egoismen og stoltheden stadig leve i bedste velgående.

Ikke inn at være kristen

 
LÆs også
 •  

På dette grundlag skal kristne unge vælge retning for sine liv. Mens tidsånden lokker med «realiser dig selv – lev livet» og lysten til sexuel umoral herger som værst i deres kroppe. Hvordan kan nogen forvente, at disse unge skal vælge noget som de faktisk oplever som falskt, overfladisk, uddateret og ude af stand til at besvare livets vigtigste spørsmål?

Svaret siger sig selv, og så ser det mørkt ud for kristendommen.

Er kristendommen så gået ud på dato?

Nej, absolut ikke! Men vi skal vende tilbage til det, som var fra begyndelsen. I stedet for «syndernes tilladelse» eller «facade-kristendom» skal vi gøre alt for at forkynde sådan, at hver enkelt i forsamlingen skal spørge sig selv:
– Vil jeg leve mest muligt efter mine lyster her i verden, og «surfe på nåden» ind i himmelen?
I dette tilfælde fortæller Judasbrevet 1,4 tydeligt om resultatet: «… de skulle rammes af denne dom; de er ugudelige, de misbruger vor Guds nåde til tøjlesløshed …»
– Eller vil jeg vise ægte genkærlighed til Jesus; ved at holde hans bud og komme fri fra synden?

– Hvad vil jeg egentlig? bliver spørgsmålet, som min personlige kristendom står og falder på.

Med dette som «filter» vil mange svære og ubesvarede spørgsmål falde bort og blive irrelevante. Min interesse bliver fokuseret på Gud og hans vilje for mit liv. Når jeg oprigtigt ønsker at leve efter hans vilje, vil Helligånden vise mig grænserne, som Gud med sin store kærlighed og guddommelige visdom har sat for mig. Så bliver jeg ikke interesseret i at lege med disse grænser længere, enten det gælder sexualitet, film, musik, spil eller andet. Jeg forstår, at Guds love og bud er det eneste, der kan sætte mig fri fra min egen egoisme og føre mig til hans udenomjordiske fred og glæde, både her i livet og videre i evigheden. I stedet for tidsånden og de skiftende trends i samfundet omkring mig, bliver Guds ord i bibelen hellere det jeg måler mine handlinger op imod.
Og Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. (Hebræerbrevet 13, 8)