Hvordan er du anderledes i dag end sidste år?

Hvordan er du anderledes i dag end sidste år?

Skrevet af: Frank Myrland | Publiceret: 4. juli 2016

Tænk et år tilbage. Hvordan var du dengang? Sammenlign det med i dag. Har du mere tålmodighed og godhed? Er du mere gavmild? Er du blevet bedre til at vise ægte omsorg over for andre?

Hvis ikke, hvorfor ikke?

Tænk på dette: Hvad betyder det at være en aktiv kristen? Betyder det bare, at jeg læser i min bibel, beder hver dag og går i kirke om søndagen? Jeg kan nok inkludere disse ting i min daglige rutine, men følger jeg bare mønstre og gør, hvad en kristen bør gøre, eller er jeg i en udvikling?

Få del i guddommelig natur

Vi kan læse om vort mål som kristne i Andet Petersbrev 1,3-4: «Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke; og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur Hvilken utrolig erklæring! Peter siger faktisk, at dette er vort mål: at komme til guddommelig natur igennem vore situationer her på jorden! Dette betyder, at der skal ske en enorm forandring i mig.

Dette er vort mål: at komme til guddommelig natur igennem vore situationer her på jorden!

Hvad gør jeg så, hvis jeg i dag ikke kender nogen forskel fra, hvordan jeg var sidste år?

Her er det store spørgsmål: Mærker jeg nød? Er jeg helt og fuldstændig afhængig af hjælpen, som Gud giver mig til at vejlede mig gennem dagen? Anerkender jeg, at Guds vej er fuldkommen, og jeg er et ufuldkomment menneske fuld af tilbøjeligheder til at synde? For hvis jeg ikke kender denne nød, hvad gør jeg så for at komme nærmere guddommelig natur, mens jeg er her på jorden? Er jeg selvtilfreds med min tilstand?

Er jeg helt og fuldstændig afhængig af hjælpen, som Gud giver mig til at vejlede mig igennem dagen?

«Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig Johannes' Åbenbaring 3,17.

Daglig årvågenhed

At tillade selvtilfredshed i vore kristne liv er utrolig farligt. Jeg må aldrig glemme, at jeg i min naturlige tilstand er elendig, fattig, blind og nøgen. 

Så længe jeg er ydmyg nok til at råbe om hjælp, vil Helligånden komme og vejlede mig. Det værste jeg kan gøre er at være tilfreds med mig selv - at tænke, at der ikke er noget jeg skal arbejde på i mit liv. I slutningen af Hebræerbrevet 11,6 kan vi læse: «Han er til og lønner dem, som søger ham Virkelig at søge efter noget betyder at gøre det utrætteligt, uden ophør. At søge aktivt efter det. Gud kan styre et fartøj der er i bevægelse, men ikke et som står stille.

Nogen spørger dig: Hvad arbejder du med lige nu for at blive en bedre kristen? Har du et svar? Hvis jeg ikke har det, ved jeg, at jeg har tilladt andre prioriteringer i mit liv. Andre ting, der ligger foran et liv med Kristus. Jeg er blevet selvtilfreds med det, jeg har og føler intet behov for at komme videre. I Ordsprogenes Bog 1,32 står der: «Tåbernes sorgløshed [selvtilfredshed] tilintetgør dem selv.

Nogen spørger dig: Hvad arbejder du med lige nu for at blive en bedre kristen? Har du et svar?

Det kan ske, at jeg har fået nogen grad af kundskab og har haft nogle afgørende øjeblikke med åndelig kamp i mit liv. Er det nok? Er jeg færdig? Nej! Jeg har brug for at være i konstant udvikling hver dag. Når jeg går i seng om aftenen, kan jeg se tilbage og tænke over de valg, jeg har taget, og om jeg har brugt mulighederne til udvikling. Er dette ikke meget bedre end at være selvtilfreds? Er dette ikke bedre end at trække på skuldrene og sige «Ja, ja», når jeg falder i mine syndige tilbøjeligheder?

Indse hvor stort vort kald er

Hvorfor er det så let at blive tilfreds med mig selv? Det er fordi jeg ikke ser hvor vigtigt det er at blive forvandlet til guddommelig natur dag for dag, mens jeg er her på jorden. Jeg søger ikke aktivt mulighederne og gør ikke mest muligt ud af dem for at gøre Guds vilje! Er der nogensinde en situation, hvor jeg kan sige: «Det er nok taknemlighed. Jeg har ikke brug for at være mere taknemlig lige nu», eller «Jeg var god i går, så jeg behøver ikke at være god igen i dag»?

Er der nogensinde en situation, hvor jeg kan sige: «Det er nok taknemlighed. Jeg har ikke brug for at være mere taknemlig lige nu»?

Hver dag er en gave jeg får, så jeg kan komme nærmere guddommelig natur. Jeg bør være i den samme ånd som opgiver min egen vilje for at gøre Guds vilje hver dag, hvert øjeblik, hvert sekund! Kun da vil jeg se en enorm ændring i mig selv fra år til år! En forandring der gør mig egnet til himmelen!