Hvordan kan jeg finde mening i min hverdag?

Hvordan kan jeg finde mening i min hverdag?

Skrevet af: Ellie Turner | Publiceret: 7. juli 2016

Hvad er egentlig hensigten med min dag i dag?

For mange af os består mesteparten af vort liv af de samme ensformige aktiviteter dag ind og dag ud. Men det er netop her, midt i vor tilsyneladende meningsløse hverdag, at der kan ske noget virkelig fantastisk!

«Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den Salmernes Bog 118,24.

At leve efter Guds ord

Hver dag er en rig og værdifuld gave fra Gud, med ny nåde og muligheder. Hver dag har vi muligheden til at finde og gøre Guds vilje i vore liv. Og hvordan ved vi, hvad Guds vilje er for os? Det er egentlig ganske enkelt! Vi lever efter hans ord. Vi læser Guds ord, og vi udfører det i praksis. Når vi for eksempel bliver fristet til at bekymre os om fremtiden, kan vi praktisere ordet i Filipperbrevet 4,6: «Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak Når vi fristes til at klage over vejret igen, kan vi gøre som der står i Første Thessalonikerbrev 5,18: «Sig tak under alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus

Og hvordan ved vi, hvad Guds vilje er for os? Det er egentlig ganske enkelt! Vi lever efter hans ord.

Der opstår imidlertid hurtigt et problem, når vi forsøger at leve et sådant liv. Når vi søger at opfylde Guds ord i de små situationer, vi møder, ser vi at «For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg Romerbrevet 7,19. Vi indser, at lige meget hvor meget vi vil gøre det gode, er vi stadig håbløst bundet af synden i vor faldne natur! I vor egen styrke kan vi ikke fuldt ud udføre Guds vilje, som vi havde tænkt. Uanset hvor meget vi prøver, kan vi ganske enkelt ikke gøre som Jesus siger i Matthæusevangeliet 5,44: «Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer Vi kan ikke altid agte de andre højere end os selv (Filipperbrevet 2,3). Vor natur er for stærk, og vor egenvilje er for mægtig. Vi har brug for hjælp!

Et menneske vi kan følge

Heldigvis er hjælpen tilgængelig. Den kom i form af et menneske. En mand fra Nazaret. Hans navn? Jesus.

Jesus valgte uselvisk at forlade den herlighed han havde hos sin fader i himmelen, og han blev født ind i denne verden med de samme menneskelige tilbøjeligheder som vi har (Filipperbrevet 2, 6-8). Han havde en normal hverdag ligesom os. Han blev fristet til at være sur på sine søskende. Han blev fristet til at dømme andre. Han blev fristet til at lyve, men hver eneste gang sagde han «Nej!» Nej til sine egne naturlige tendenser. Nej til sin egen stolthed. Nej til sine lyster og sit begær (Hebræerbrevet 4,15). I stedet valgte han at gøre Guds vilje. «Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog, ske ikke min vilje, men din Lukasevangeliet 22,42. Efterhånden som han stadig benægtede sin egen vilje, aftog synden i hans kød dag for dag, samtidig med at guddommelig natur og dyderne tiltog tilsvarende. Med kraften fra Guds ord overvandt han al synd i sin menneskelige natur!

Hvor vi engang var sure, kan vi blive gode! Hvor vi engang var irriterede, kan vi blive tålmodige!

«Og da han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham Hebræerbrevet 5,9.

Og nu er det muligt for os at gøre lige præcis det samme! Gud sendte Helligånden til os på pinsedagen på grund af dette. «Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer Johannesevangeliet 14,26. Helligånden giver os kraft til at overvinde, sådan at vi også kan være helt sejrende, når vi bliver fristet. I vore situastioner kan vi også vælge at sige nej til vort eget selvliv. I stedet kan vi gøre Guds vilje. Hvor vi engang var sure, kan vi blive gode! Hvor vi en gang var irriterede, kan vi blive tålmodige! «Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod Galaterbrevet 5,22-23. Disse dyder kan blive vort liv! Med Helligåndens kraft kan vi også blive fuldkomne og ikke mangle noget! (Jakobsbrevet 1,4) Og så kan Gud også sige om os, «Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!» (Matthæusevangeliet 3,17)

En lys fremtid

Når vi vælger at lide i stedet for at gøre vor egen vilje, ved vi, at vi har en strålende fremtid foran os, både her på jorden og i al evighed!

«Selv om vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed Andet Korintherbrev 4,16-17.

Det er grunden til, at vi har i dag! I dag kan jeg blive fundet velbehagelig for Gud. I dag kan jeg sejre over den synd, jeg ser i mig selv, og i dag kan jeg få del i lidt mere guddommelig natur. Hvis jeg gør dette hver dag, er min fremtid virkelig lys! «Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes Johannes' Åbenbaring 3,12.

Så hvordan bliver din dag i dag? Er det bare endnu en dag at krydse af i kalenderen, eller vil det være en dag fuld af muligheder; en dag med evig værdi?