Hvordan kan jeg modstå gruppepres?

Hvordan kan jeg modstå gruppepres?

Skrevet af: David Owens | Publiceret: 25. februar 2016

Er det muligt at besejre “menneskefrygt” og modstå gruppepres? Hvordan kan jeg lade være med at være så letpåvirkelig, til noget jeg ved er forkert?

Gruppepres: hvem har ikke oplevet det? Det er overalt—i skolen, på arbejde og imellem venner. Det er "det der" tilsyneladende overvældende pres til at følge med, ofte til noget jeg ved er forkert. Når jeg giver efter, giver det mig en tom og kraftesløs følelse indeni. Ikke bare det, men jeg bliver også nedtrykt af dårlig samvittighed og fortrydelse. Jeg ved, at det ikke er det liv, jeg er kaldt til som kristen, men hvad kan jeg gøre? Kan jeg virkelig modstå at blive så let påvirket af andre mennesker og deres meninger?  

Hvorfor bliver jeg påvirket?

Hvorfor bliver jeg så let påvirket af andre mennesker? Er det fordi, jeg bliver styret af tanker om, hvad de andre synes om mig? Jeg er bange for, hvad de vil sige, hvis jeg fortæller dem, hvad jeg virkelig tror på, eller hvis jeg ikke går med til det, de laver. Det kan være, at jeg mister min status iblandt dem, og det kan endda være, at de begynder at sige ting om mig, når jeg ikke er der! Dette bliver nogle gange refereret til som “menneskefrygt;” det er det modsatte af, at frygte og tjene Gud, og det er grunden til, at det er svært at modstå gruppepres.

Hvordan kan jeg overvinde menneskefrygt og gruppepres?

Jeg skal erkende sandheden om mig selv. Jeg skal erkende, at jeg er bundet af, hvad mennesker synes om mig. Jeg skal erkende, at jeg alt for ofte tager beslutninger, som går imod det jeg ved, Gud vil have mig til at gøre, på grund af pres eller indflydelse fra mine kammerater eller medierne. Og jeg skal have et inderligt ønske om at blive fri fra det! Så kan Gud begynde at hjælpe mig. Han kan selv hjælpe mig til det punkt, at jeg kan blive til god påvirkning for de, som er omkring mig!

Det første skridt, til at være i stand til at modstå gruppepres, er at beslutte sig for kun at leve for Gud: at elske ham og at frygte at synde imod ham.

Tjen Gud alene

Det kan føles så vigtigt, at være accepteret af mennesker, men hvad med at være accepteret og værdsat af Gud selv? Når mine handlinger er styret af, hvad andre mennesker mener, så mister jeg forbindelsen med Gud - og min evne til tjene ham og høre hans stemme. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke.” (Femte Mosebog 6:5) Det første skridt, til at være i stand til at modstå gruppepres, er at beslutte sig for kun at leve for Gud: at elske ham og at frygte at synde imod ham. Hvis jeg mangler kærlighed til Gud og ikke har denne hellige frygt for at synde imod ham, kan jeg bede til ham som giver “giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den!“ (Jakobsbrevet 1:5)

Undgå dårligt selskab

Når jeg erkender sandheden om, hvor let jeg bliver påvirket af gruppepres, burde det være en selvfølge, at jeg ikke selv opsøger situationer, hvor jeg ved, jeg vil blive udsat for det. I Første Korintherbrev 15:33 står der skrevet, Far ikke vild! Slet omgang fordærver gode sæder.” Inderst inde ved jeg godt, hvad der påvirker mig i den forkerte retning. “Men de er mine venner,” undskylder jeg overfor mig selv, “hvis jeg mander mig op mod dem, kan det være de afviser mig!” Men hvis jeg bliver ved med at omgås disse “venner”, som presser mig til at gøre det, jeg ved er forkert, så kan jeg ikke tjene Gud og være trofast mod ham. “Dårligt selskab” inkluderer også det jeg lytter til og ser på, hvor jeg “surfer,” og hvad jeg læser. Dette “onde selskab” skygger for min vision og mit mål om at blive fri fra synden, og kan lede mig ind i unødvendige situationer. Det er kun, når jeg adskiller mig fra dårligt selskab, at jeg kan få fremgang i mit kristenliv!  

Vær klar

Selv når jeg forsigtigt vælger, hvilke “selskab” jeg er i, vil jeg stadig møde uforudset gruppepres. Jeg bliver nødt til at være forberedt. Jeg skal hver morgen vågne med et fast sind til at holde mig selv ren og lyde Guds røst i mit hjerte. I Salmernes Bog 118:6 står der Herren er hos mig, jeg frygter ikke, hvad kan mennesker gøre mig?” Jeg skal væbne mig med denne tanke, så jeg er forberedt hele dagen igennem.

Jeg bliver fri til at tænke, handle og tale ifølge Guds tale til mig igennem Helligånden.

Vær fast

Der er ingen grund til at skamme sig over at være kristen. Hvis jeg har bestemt mig for at tjene Gud med mit liv, så kan han give mig frimodighed til at stå op for det, jeg tror på. I Første Petersbrev 3:17 står der, For det er bedre, om det er Guds vilje, at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. Det værste der kan ske er, at du bliver upopulær blandt mennesker for at gøre, det du ved er rigtigt. Men denne upopulariet er ingenting sammenlignet med den indre fred og glæde du får, når du har en ren samvittighed for Gud.

Bliv et eksempel

Ved at fortælle andre hvad jeg tror på, og så lever ifølge det, bliver jeg et eksempel. I Matthæusevangeliet 5:14-16 står der, I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.” I stedet for at finde på undskyldninger og bare undgå situationer, kan jeg vælge at være et lys i det mørke, der er i verden. Jeg kan benytte min fritid til at lære Guds ord at kende, til at søge selskab med mennesker som også ønsker at holde sig rene ligesom mig. På denne måde modstår jeg ikke blot gruppepres, men jeg får også god indflydelse på menneskene omkring mig!

Stol på Gud

Gud styrker mig, når jeg har et hjerte, der vil leve for ham. For Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der helhjertet er med ham.” (Anden Krønikebog 16:9). Når jeg kun lever for Guds åsyn, så bliver Gud selv min allierede. Des mere jeg bliver fri fra mennesker, des mere er jeg vågen for, hvad Gud taler til mig personligt. Jeg bliver fri til at tænke, hande og tale ifølge Guds tale til mig igennem Helligånden. Da bliver jeg til hjælp, velsignelse og eksempel for de omkring mig, og jeg bliver fyldt med en indre glæde, som kun kommer af at gøre det, som jeg ved er rigtigt i Guds øjne.