Hvordan ved du, når Gud kalder på dig?

Hvordan ved du, når Gud kalder på dig?

Skrevet af: Peter Damnjanovic | Publiceret: 11. februar 2016

Gud kalder på dig, men det er op til dig at svare.

I Første Timotheusbrev 2,3-4 står der, at «[Gud] vor frelser, vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandhedenGud har en utrolig plan, og han ønsker at bruge DIG! Han ønsker at frelse dig fra et liv i synd og ulykke, til et liv i sand fred og glæde. Han ønsker at forberede dig til evigheden. Han ønsker at bruge dit liv til at forherlige sit navn. Gud kalder op dig. Han elsker dig og ønsker at hjælpe dig!

Inderst inde føler du dig tom. Dette er Gud, som kalder på dig

Så hvordan kalder Gud på dig? Måske møder du nogen, hvis gudfrygtige liv udfordrer dig, eller du læser eller hører om noget, der skaber en længsel efter noget mere. Måske prøver du at leve et godt liv og reagere på en god måde, men kommer til kort, og inderst inde føler du dig tom. Dette er Gud, som kalder på dig. Han drager dig, men det er op til dig at svare.

I Hebræerbrevet 1,1-2 står det: «Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn Gud sendte sin søn Jesus til jorden som et menneske, og her oplevede han de samme fristelser og prøvelser som vi, men gav aldrig efter for synd. På denne måde efterlod han os et eksempel til efterfølgelse. Nu beder han dig om at slippe ham ind i dit liv, for at vejlede, styrke og hjælpe dig til at leve det samme sejrende liv. «Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig (Johannes' Åbenbaring 3,20)

Han drager dig, men det er op til dig at svare

Dette kærlighedskald er som en kraftig magnet, som altid drager i én retning; at vende sig helt fra alt som er dårligt, korrupt, ondt og egoistisk (synd) til Guds søn, Jesus Kristus; til at følge hans eksempel og komme til et liv i retfærdighed, fred og glæde. Men valget er dit, fordi Gud har givet dig en fri vilje.

At åbne dit hjerte for Jesus er en beslutning om ikke at leve for dig selv, men give ham fuld kontrol som din Herre og Frelser. Det er en beslutning som forandrer hele livet. Du behøver ikke at blive ved med at synd, miste besindelsen, blive irriteret eller fornærmet. Jesus kom for at frelse dig og bane en vej ud af alt dette, og han vil lede dig ind i dette fantastiske nye liv skridt for skridt, hvis du vil svare på hans kald. 

Lad ikke noget hindre dig i at tage livets vigtigste valg - åben dit hjertes dør for Jesus i dag.