Kristendom – tilladelse til at synde?

Kristendom – tilladelse til at synde?

Skrevet af: Marie Lenk | Publiceret: 19. januar 2016

Mange kristne forsamlinger rundt om i verden er hurtige til at forsikre dig om, at det er umuligt for os at overvinde syden, som Jesus gjorde. Men er det virkelig det, som står skrevet i bibelen? Eller tilbyder kristendommen noget mere end tilgivelse?

«Jesus døde for dig – Han har gjort alt.» «Du har tilgivelse, ligemeget hvor meget du synder.» «En gang frelst, altid frelst.»

Disse udtryk og mange lignende bliver ofte brugt i kristen forkyndelse. De kan lyde meget attraktive og håbefulde og til og med hævde at have grundlag i skrifterne. Men det virker næsten som om dette bare er en tilladelse til at synde. Hvordan er det en trøst for en, der ønsker at stoppe med at synde? En, der er træt af sin måde at reagere på, sine dårlige vaner og alle de onde tendenser, som de på en eller anden måde ikke bare kan ryste af sig? Er kristendom ikke noget mere end dette?

Tilgivelse er noget, vi alle har brug for, men ikke noget vi kan tage for givet, og absolut ikke noget vi fortjener. Jesus siger, at «De raske har ikke brug for læge, det har de syge (Matthæusevangeliet 9,12)

Ikke bare kan han ikke tilgive os for de synder, vi allerede har begået, men han kan også vise os vejen til at besejre selve syndens rod.

Men en læge kan helbrede de syge - give dem bedring. Det er klart, at vi behøver lægedom. Bare fordi vi er kristne, betyder det ikke, at vi ikke bliver fristet til at tænke urene tanker, til at være bekymret for hvad andre folk synes, til at være sur på nogen som har behandlet os uret, osv. Men det er ikke meningen, at vi skal fortsætte med at give efter for fristelse hele livet. Jesus er den store læge, og han har magt til at helbrede os fra vor synd. Ikke bare kan han ikke tilgive os for de synder, vi allerede har begået, men han kan også vise os vejen til at besejre selve syndens rod, lysterne i vor natur, som er årsagem til at vi bliver fristet til at synde.  

Dette er muligt, fordi han kom til jorden i syndig køds skikkelse, og alligevel syndede han aldrig en eneste gang (Romerbrevet 8:3-4). Dette står også tydeligt skrevet i Hebræerbrevet 4:15-16: «For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid

Hele hensigten med at Jesus tog menneskeskikkelse på sig og blev fristet i alt ligesom os, var at han kunne besejre synden, som boede i hans egen menneskelige natur. På denne måde åbnede han en vej for os, til at følge ham til frihed fra synden! Han kom ikke bare for at gøre alt i vort sted og bare efterlade os håb om tilgivelse. «Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor: Han gjorde ikke synd ...» Første Petersbrev 2,21-22. Det er helt klart meningen, at vi også skal besejre syndens magt, som Jesus gjorde! Det er sådan han «helbreder» os fra vor synd.

Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor: Han gjorde ikke synd ...

Helt ligesom en læge giver dig instrukser, måske medicin eller øvelser, har Jesus også brug for at vi samarbejder, for at han skal kunne helbrede os. Der står skrevet i Første Petersbrev 4:1-2 «Da nu Kristus har lidt legemligt, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har gennemgået legemlig lidelse, har gjort sig færdig med synden  for ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster, men Guds vilje Dette er altså den «medicin» Jesus giver os for at blive færdig med synden. Vi skal lide i kødet!

Dette betyder, at når vi kommer ind i en situation, hvor vi fristes til at synde, skal vi fornægte denne lyst og lade vort kød med sine syndige lyster og begæringer lide og dø.

Mange mennesker har prøvet at gøre dette med ren viljestyrke, men de oplever gang på gang, at de mangler styrke til at modstå synden i fristelsen øjeblik, og de giver til sidst efter, enten i tanke, ord eller gerning. Men når vi kommer til dette punkt, og indser at synden er for stærk til, at vi kan håndtere den på egen hånd, kan vi «med frimodighed træde frem for nådens trone» som der står skrevet i Hebræerbrevet 4,16. Der venter Gud, klar til at bønhøre os.

Den nåde han giver os, er at han sende os Helligånden til at hjælpe, vejlede og styrke os i fristelsens stund - i «rette tid». Helligånden styrker vor beslutsomhed, sådan at vi er stærke nok til at lide i kødet og aldrig lade fristelsen udvikle sig til synd. Men kraften fra Helligånden er der faktisk ingen fristelse, vi ikke kan besejre. Ingen synd, som kan få magt over os. Så længe vi er lydige imod Helligåndens vejledning, vil han give os sejr hver eneste gang! 

Så længe vi er lydige imod Helligåndens vejledning, vil han give os sejr hver eneste gang!

Vi kommer aldrig til at forlade nådens trone tomhændt. I stedet vil vi få kraft til at modstå synden, indtil den er tilintetgjort. Lidt efter lidt, fristelse efter fristelse mister synden sit greb i vore liv, og vi sættes fri. Kristendommen er ikke en tilladelse til at synde; den er nøglen til at overvinde synden. Dette er et liv i sejr, og det er fuldt ud muligt for alle de, som holder fast ved bekendelsen!

Hvis du er frustreret over et budskab, som giver «tilladelse til at synde», og som forkyndes i mange kristelige forsamlinger i dag, så stå op, bliv færdig med disse løgne, og tag en kamp op mod synden i dag!

Læs mere om at overvinde synden her. Eller tag kontakt med os.