Skole: En mulighed for sejr

Skole: En mulighed for sejr

Skrevet af: Nellie Owens | Publiceret: 1. september 2016

Skole. Bare ordet kan få mange til at tøve. Gruppepres, seksuelle fristelser, bagtalelse og æresyge er bare nogle af de ting, som unge kristne møder hver dag i dette miljø.

Men at vi møder sådanne situationer på skolen betyder ikke, at vi på nogen måde skal blive modløs. «Jeg har jo indsat dig; vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig overalt, hvor du går Josvabogen 1,9. Guds ord gør det klart, at helt ligesom han er med os i kirken eller hjemme, er han også med os i klasseværelset, når vi går på gangen på skolen, eller træder ind i skolebussen. Han er levende interesseret i os og vil at det skal lykkes for os!

Tidsånden er stærk; vi kan se, at synden bliver mere og mere alment accepteret. Guds ord siger: «Ve dem, der kalder det onde godt og det gode ondt, som gør mørke til lys og lys til mørke, gør det bitre sødt og det søde bittert Esajas' Bog 5,20. Men det ser ud som lige præcis dette sker i verden i dag. Men unge synes for eksempel, at det er helt normalt at fortælle grove vitser. Og forventningen er, at andre skal synes, at de er sjove, selvom de ikke nødvendigvis synes det er okay. Det virker som om gudfrygtige og sunde tanker har taget bagsædet, og i nogle tilfælde bliver de hånet åbenlyst.

Det er ikke en hemmelighed, at Satan ønsker at ødelægge Guds folk. (Lukasevangeliet 22,31, Første Petersbrev 5, 8). Skolen er derfor en slagmark for kristne, der ønsker at holde sig rene. Men det kan alligevel være en slagmark, hvor vi altid er sejrende!

Skolen kan være en slagmark, hvor vi altid er sejrende!

I Efeserbrevet 6,10-13 skriver Paulus: «I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå

Disse vers gør det klart, at vi ikke kæmper imod andre mennesker: lærere eller klassekammerater, som vi ser på skolen hver dag. Selvom vore klassekammerater fortæller grove vitser, bagtaler eller prøver at få os til at være enige med noget, der går imod Guds ord, kan vi sikre på, at vi ikke behøver at kæmpe imod dem. Vi kæmper med de ugudelige trends og meninger, der findes blandt dem. Sådanne ting påvirkes faktisk af onde ånder, der vil prøve at ødelægge os og distrahere os fra at gøre Guds vilje.

Af naturen er vi også tiltrukket af disse samme ugudelige meninger og tanker. (Jakobsbrevet 1,14) Men Paulus formaner os: «Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord Efeserbrevet 6,14-17.

For vi har ikke kamp mod kød og blod ...

Når vi har tro i vore hjerter og Guds ord i vore sind, er vi bevæbnet til at tage en bevidst kamp op mod de ugudelige påvirkninger, der ønsker at få adgang til vore hjerter. Vi kan bede til Gud, som vi opfordres til i Efeserbrevet 6,8, og han vil give os den styrke, vi har brug for, for at modstå vore naturlige tilbøjeligheder og lyster til at følge sådanne syndige påvirkninger. Så er vi i stand til at stå imod alle de ugudelige påvirkninger, der er til stede på skolen og overalt ellers. «For Herren jeres Gud, som går med jer, vil føre krigen for jer mod jeres fjender og give jer sejrFemte Mosebog 20,4.

Vi er ikke bare i stand til at få sejr over synden, men vi kan også blive et sendebud (ambassadør) for Kristus, som vi er opfordret til at være i Andet Korintherbrev 5,20. Vi bliver gode eksempler for de andre og viser dem, at det er muligt at herske over synden i ens eget liv. Vi kan nu vise folk, hvordan man skal være kristen i sandhed!

Med dette i baghovedet, behøver vi ikke længere at ængste os for at gå i skole. I stedet kan vi se frem til det! Det kan være et sted, hvor vi kan være et eksempel, et sted til sejr, et sted hvor vi kan blive forvandlet!  «Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne Romerbrevet 12,2.