Vilddyret

Vilddyret

Skrevet af: Arne Skontorp | Publiceret: 21. marts 2011

I Norge diskuteres det, om vi skal have rovdyr i vore skove og bjerge, eller ikke. Nogle ængstes og vil begrænse dette mest muligt, andre fryder sig over at have et vist antal bjørne og ulve ruslende rundt for at opfylde kvoter og miljøkrav.

Vi skal naturligvis ikke tage noget standpunkt i forbindelse med dette, men bare slå fast at også alle mennesker har et vilddyr inde i sig. Kødet, den menneskelige syndige natur er kommet til udtryk gennem tidsaldre på utallige forfærdentlige måder. Menneskene har hersket over hinanden, pint og plaget hinanden og gjort livet ubehageligt og surt for hinanden. Har du mærket vilddyret i dit indre?

Sejr over alle kødets lyster

Guds enbårne søn, Jesus Kristus, blev født som et menneske. Så tog han kampen op mod ondskaben i verden, ved at han stykke for stykke dømte menneskeslægtens kød, som han jo også så i sig selv. Dom over det kød, hvor der ikke bor noget godt (Romerbrevet 7,18). Over ondskaben i al sin råskab og over alle slags mere raffinerede former, som falskhed, misundelse og utroskab. Efter 33 år på jorden, var det klart at «Løven af Juda» havde sejret! Da han råbte: «Det er fuldbragt!» var der en ny og levende vej ind gennem forhænget (kødet - Hebræerbrevet 10,19-20), og lige til helligdommen, der hvor Gud er. Renskrevet betyder det sejr over alle kødets lyster, for alle der tager kampen op. Vi sejrer med Jesus! Det der virkede så umuligt, bliver muligt med det samme. Fredsriget inde i os bliver et faktum ingen kan modsige! Og vilddyret dør.

Fredsfyrsten ender Satans magt 

I Johannes' Åbenbaring 13 ser vi derimod hvad resultatet bliver af at følge vilddyrets krav. Hele jorden fulgte dyret med undren, vers 3. Antikrist, Satan persofineret i menneskeskikkelse, er på vej! Dyret med sin falske profet og alle slags mærkelige åndsmagter stiger op fra afgrunden. Han appelerer til lysterne i menneskets kød, og næsten ingen forstår hvor farlig vilddyret er!

Midt i alt dette forbereder Jesu brud sig. Hun kæmper Guds kampe, hun vinder sejr efter sejr over ondskabens åndehær. Hun bereder verden til tusindårsriget, der hvor Djævelen skal bindes med en stor lænke i afgrunden (Johannes' Åbenbaring 19-20). Og en dag kommer Jesus, fredsfyrsten - kongernes konge og herrenes herre - for at tage magten. Så er vilddyrets tid og magt forbi; selv løven skal gå over for at spise halm sammen med oksen. Giv agt på «vilddyret» i dig og omkring dig. Kæmp for din egen renhed, og vind sejr sammen med ham der sejrede!