Broderskabet – Kristi legeme

Skrevet af: Trond Eivind Johnsen, Mark Cheetham | Publiceret: 25. november 2011

Der findes mange tanker og idéer om hvordan en menighed skal organiseres, men i bibelen lærer vi om forholdet mellem Jesus og hans brødre. Dette broderskab bliver også omtalt som Kristi legeme eller Kristi krop. Hvordan fungerer dette?

– Når du tænker på en naturlig krop - tag for eksempel en hånd. Hånden gør ikke det, armen beder den og at gøre; den gør det hovedet beder den om at gøre - men hvis du tager armen væk, bliver hånden ubrugelig, forklarer Sam Petkau på en let forståelig måde.

Jesu disciple er lemmerne på Kristi legeme, og de har brug for hinanden, for at udføre det hovedet beder dem om at gøre. Hovedet for Kristi legeme er Jesus Kristus, og det er hans tanker, der går ud til de forskellige lemmer.

Hvordan bliver man et lem på Kristi legeme?

Det er ikke ved at skrive sig ind i den rigtige organisation, man bliver en del af dette legeme. Jesus har selv forklaret hvordan: «Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig.» (Lukasevangeliet 9,23). I dette ligger også at opgive vor egen vilje. Dette gjorde Jesus selv, da han sagde «Fader, lad din vilje ske, ikke min». Hvis vi gør det samme, kommer vi i kontakt med Jesus og bliver et lem på hans legeme, fortæller Sam Petkau.

I Efeserbrevet 4, 11–12 står der: «Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op». Paulus beskriver her, hvordan menigheden skal fungere. Jesus gav disciplene forskellige nådegaver, som de kan bruge til at opbygge Kristi legeme.

Se inteviewet med canadiske Sam Petkau i vinduet ovenfor.