«Enhver som vil Mesteren ligne»

Skrevet af: BKM Hønefoss | Publiceret: 15. september 2011

«Enhver som vil Mesteren ligne», skrevet af Olga Olsen, blev sunget af ungdomsgruppen fra BKM Hønefoss under Sangkonkurrencen 2010 på Brunstad.

1. Enhver som vil Mesteren ligne,
giv agt på hans gerning og ord.
Han Faderens velbehag havde,
blev bønhørt for gudsfrygt og tro,
forkyndte om himlenes rige,
og syndbundne fanger gav fri.
Ja, sygdom og nød måtte vige
når Mesteren gik der forbi.

2. Når hver gik til sit for at hvile,
gik Jesus til bjerget i bøn.
Den kraft, som han dagligt beviste,
han fik af sin Fader i løn.
Så myndig og klar var hans tale,
det skete sådan som han bød.
Han vinden og søen befaled´,
og straks de ham villigt adlød.

3. I templet han fremstod med vælde:
«Er dette et hus for min Gud!»
Han brændte af nidkærheds lue,
og drev de vanhellige ud.
Han hykleres hjerte belyste,
hans ord var en dommer så klar.
Af nag og af harme de fnyste,
og dødshad i hjertet de bar.

4. Han søgte ej hyldest af mængden,
han søgte en sønderbrudt ånd.
Den lærte han vejen og livet,
og lægedom flød fra hans hånd.
Han græd over menneskenøden,
og led en usigelig kval,
udtømte sin sjæl indtil døden,
for syndere ofrede alt.

5. Han dømte ej blot efter synet,
men vejed´ kun menneskets ånd.
Han kendte ej ven efter kødet
ej sparede slægtskabets bånd.
I skrøbelighed blev han fudlendt.
Der blev af en løve et lam,
som stumt og tålmodigt blev udsat
for korstræets kvaler og skam.

6. «Et legeme har du beredt mig,
et hvedekorn som skulle dø,
en vilje som helt skulle ofres:
Din vilje, o Gud, er mit brød.»
Det såes så skrøbeligt, ringe,
det opstår i liv og i kraft,
det såes af vanære dækket,
det opstår i kongelig pragt.