«Evangeliets håb»

Skrevet af: BKM Grenland | Publiceret: 15. september 2011

Sang nr. 72 i Herrens veje, «Evangeliets håb», er skrevet af Thorleif Hansen. Sangen blev fremført under Sangkonkurransen 2010 på Brunstad af ungdomsgruppen fra BKM Grenland.

1. Evangeliets håb som en klippe det står,
hvad det lover, skal sandelig ske!
Han som løfterne gav, han er «ja» og «amen»,
og Gud selv gik imellem med ed.
Lad os derfor i tro, med frimodighed stor,
i vor strid holde ud her på jord,
da vi ved at vor gerning ej unyttig er,
for Guds sæd bærer evigheds frugt.

Ref: Ja, vor Gud være tak
for sin miskundhed stor,
at et levende håb han os gav,
idet Jesus, hans søn, selv fra døden opstod,
ja, med vælde fra graven sig brød.

2. Ej af jorden vi er, nej, vort hjem det er der
i den grundfaste, himmelske stad.
Lad os derfor gi´ agt på vor konge så stor,
da for Pontius Pilatus han stod,
og der vitned´ den gode bekendelses ord,
at hans rige det var ej på jord.
Lad os vidne det klart i vort liv, og med ord:
Jeg er gæst og en fremmed på jord.

3. En guddomm'lig natur skal vi få som hans brud,
ja, af guddommens fylde bli´ fyldt,
så vi hellig og ren, uden rynke og plet
for hans åsyn kan stilles med fryd.
Dette værk er af Gud i vort indre begyndt,
og af ham det og fuldendes skal.
Ja, se her gælder tro og tålmodighed stor
og det levende grundfaste håb.

4. Ja, vi priser dig Gud for det himmelske kald,
for en hellig, uvisnelig arv.
For den banede vej i din enbårne Søn,
hvor du også forligelsen gav.
Så bevar os da Gud i en brændende ånd,
at med iver vi vished vil ha´,
i det håb som du gav, i den arv som vi har,
så at det kun vor livskilde er.