Fylde af tålmodighed

Skrevet af: Tekst: Bjarne Johnsen | Melodi: Oliver Tangen | Vokal: Dorothy Cinnamon | Publiceret: 28. april 2016

«Fylde af tålmodighed, du bli'r ikke træt.» “Patiently enduring still, don’t grow weary, friend” Denne opløftende sang er en opmuntring til at fortsætte på Guds vej i kampen mod synden. Den er skrevet af Bjarne Johnsen og Oliver Tangen og sunget her på engelsk af Dorothy Cinnamon.


 

Does it often feel like progress here is slow?
Hesitant, you wonder now, “Can I reach the goal?”
Don’t forget faith’s heroes; they have entered in.
Patience, battles we must have, the crown of life to win.

Patiently enduring still, don’t grow weary, friend.
Looking at the author of our faith – you’ll take courage there.

You who gladly carry burdens from the Lord.
Caring, serving in His church, sharing God’s good word.
Or at home you’re serving, days can look the same.
You were pressing on with hope and then new trials came.

Patiently enduring still, you will reach the goal.
Formed and moulded by God’s loving hand,
Yours the victor’s crown.

Freed from sin and bondage, as before God’s face
You are gaining riches within that sacred place.
And when the bride’s presented to our father, God,
Then her life will be revealed; the pathway that she trod.

Patiently enduring still, don’t grow weary friend.
Looking at the author of our faith – you’ll take courage there.

Patiently enduring still, you will reach the goal.
Formed and moulded by God’s loving hand,
Yours the victor’s crown.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway | www.brunstad.org

Ofte kan du føle ting så sagte går.
Du vil gerne nøle, mon dette mål du når,
Men da skal du mindes troens helte der.
Livets krone vindes gennem kamp og tålmod her.

Fylde af tålmodighed, du bli'r ikke træt.
Ved at se på troens ophavsmand bli'r din gerning let.

Du som villigt bærer byrder som Gud gi'r,
Kærligt, omsorg nærer for menighedens liv.
Og du som er hjemme trofast på din post.
Håbed' snart du fremme var, men prøver bli'r din kost.

Fylde af tålmodighed, du vil målet nå.
Under Herrens hånd du dannes kan,
Sejrsprisen få.

Leve for Guds åsyn, løses fra hvert bånd,
Skjult fra andres påsyn, få rigdom i sin ånd.
Og når bruden føres frem for Gud vor far,
Skal for alle høres hvad hun her i livet var.

Fylde af tålmodighed, du bli'r ikke træt.
Ved at se på troens ophavsmand bli'r din gerning let.

Fylde af tålmodighed, du vil målet nå.
Under Herrens hånd du dannes kan,
Sejrsprisen få.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norge | www.brunstad.org