Hvem vil stride?

Skrevet af: Tekst: Eugen B. Sørensen; Melodi: Eugen B. Sørensen | Publiceret: 19. februar 2016

Vil du stride for Kristus? Vil du gå imod al ondskab? Denne sang styrker dig i kampen! Den synges her på engelsk af Chris van Rietschoten, Stephanie Osman, Robert Balazs og Rebecca Balazs.

Who will battle to lay hold of
Life and glory from above?
Who will fight and give their life, so
They obtain God's glorious love?
Come along! Come along!
Break all bonds, yes, break each one!

Who will strive without concession
For a heart and mind that's pure?
Who will make the bold confession,
"From now on I will, for sure!"?
If you dare, if you dare,
Then full war you must declare!

Will you stand against all evil?
Then be bold, have faith in Him!
Do not let yourself be fearful
When you see what dwells within.
Give your all! Do not stall!
Then by faith you'll conquer all.

Who will persevere in battle—
Never, never to give up?
Who to death will be found faithful,
Never thinking, "That's enough!"?
This is war, so make sure
That you faithfully endure.

Who are those who love Christ Jesus
More than all this world imparts?
It is only those who're willing
To believe with all their hearts
That they will, that they can
Overcome just like God's Lamb!

Ways of the Lord #344
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org

Hvem vil stride for at vinde
evigt liv og herlighed?
Hvem vil kæmpe, give livet
for at få Guds kærlighed?
O, da kom! O, da kom!
Riv dig løs fra alle bånd!

Hvem vil kæmpe for at være
ren i hjerte og i sind?
Hvem har mod til at bekende:
«Jeg fra nu af dette vil.»
Om du tør, om du tør,
o, da kæmp som aldrig før.

Vil du gå imod al ondskab?
Vær frimodig, du som tror!
Du må ikke la' dig skræmme,
når du ser hvad i dig bor.
Men gå på, ja, du må!
Og da skal du sejr få.

Hvem vil holde ud i kampen?
aldrig, aldrig give op!
Være tro, ja indtil døden!
Aldrig tænke det er nok.
Om du vil, da se til
du er tro i alle ting.

Hvem er de som elsker Jesus
over alle ting på jord?
O, det er nok bare disse,
som af hele hjertet tror
at de kan, at de skal
sejre ligesom Guds lam.

Herrens Veje #344
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org