Hvilken funktion har Kristi legeme?

Skrevet af: Trond Eivind Johnsen, Mark Cheetham | Publiceret: 10. december 2011

I filmen kunne man lære hvordan Kristi legeme fungerer og hvordan man bliver et lem. Men hvilken funktion har de forskellige lemmer, og hvad er hensigten med dem?

«Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op.» (Efeserbrevet 4, 11-12)

Gary Fenn fra Connecticut, USA, forklarer, at en stor del af den proces med at blive gjort i stand til tjenestegerning har med de enkeltes forhold, til de mennesker Jesus har sat i menigheden, at gøre. De har en speciel gerning, som kun de kan gøre, og uden disse tjenester kan vi ikke blive fuldkomment sat i stand til tjenestegerning.

Hvad er hensigten med broderskabet?

«Så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet» (Efeserbrevet 3, 10).

Menigheden – Jesu Kristi broderskab – skal blive stående i al evighed, som et bevis på mennesker, der blev rejst op på grund af sin tro og kærlighed til Gud. Og så skal alle skabninger forstå, at det at leve efter Guds vilje er det eneste rigtige valg at gøre, fortæller Fenn.

Se interviewet med amerikanske Gary Fenn ovenfor.