Synden er der, men den skal ikke herske!

Publiceret: 06. april 2010

Kåre J. Smith forkyndte dette håbefulde budskab, på sidste møde under påskestævnet på Brunstad Conference Center 1. påskedag.

“Når du vandrer og lever i ånden, så bliver syndens legeme—det faktum at du har synd—tilintetgjort lidt efter lidt.”
Smith fortsætter med at forklare hvordan man kan ødelægge synden, ved at være lydig imod Helligåndens virkninger og tilskyndelser. At være lydig mod ånden betyder at du ikke udfører din egen vilje. Dette resulterer i lidelser i kødet. 

“Lidelser giver sejr over synd,” siger han.“Gennem lidelser til herlighed!”