«Troens Ånd» – En sang fuld af håb og fremtid

Skrevet af: Janne Epland | Publiceret: 08. juni 2015

Sangen «Troens Ånd» har vist sig at være en specielt levedygtig sang i Brunstad Kristelige Menighed. Den har givet håb og tro til mange og bliver i dag sunget på over 16 sprog over hele verden.

Sange bliver til på mange forskellige måder, og denne sang har også sin egen historie. Måske forklarer det, hvordan den endnu lever og har en sådan opløftende kraft i sig?

Troen slår en ring om denne dag

Året er 1975, og den unge mand Sverre Riksfjord er med i en lille gruppe der rejser sammen med forkynderen Aksel J. Smith rundt omkring i Europa. De besøger flere menigheder for at opbygge dem om Guds ord. Det der er specielt på denne rejse er, at overalt hvor de kommer, så taler Smith om det samme.

Han taler om tro med udgangspunkt i Salmernes Bog 118:
«Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den. Herre, frels dog! Herre, lad det lykkes! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Vi velsigner jer fra Herrens tempel.(Salmernes Bog 118,24-26)

Troen fokuserer kun på dagen i dag og lægger alt det som har været bag sig

Aksel J. Smith gentager brændende gang på gang om at slå en ring om dagen i dag. Han taler om, at vi skal have det sådan hver eneste gang, når vi vågner; «Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den Troen fokuserer kun på dagen i dag og lægger alt det som har været bag sig. Troens ånd taler kun om håb og fremtid.

Riksfjord forstår, at det er Gud der virker i Smith til at tale om dette, og det han hører bevarer han godt i sit hjerte.

En troens sang bliver til i kælderen

«Troens Ånd» bliver til lige efter at de kommer tilbage fra denne tur. Da Sverre Riksfjord bliver spurgt om at lave en sang til en fest efter rejsen, går han ned i et tomt kælderrum og skriver denne sang. Det var egentlig bare at få det ned på papiret, de sætninger han havde hørt fra Aksel J. Smith på den nylige rejse.

«Sangen kom lige fra himmelen og er derfor blevet til velsignelse»

«Jeg kan ikke huske, at det var svært at skrive denne sang,» forklarer Riksfjord bagefter. «Den sang kom lige ned, lige fra himmelen, og er derfor blevet til velsignelse. Det var ikke noget, der var fabrikeret. Den blev født der.»

En levedygtig sang

Koret i sangen er bygget på verset i Første Johannesbrev:
«Og den sejr, som har overvundet verden, er vor tro.» (Første Johannesbrev 5,4)

I sangen står der om Josva og Kaleb, hvordan de så på kæmperne i landet som en bid brød og gik til kamp i tro på, at Gud ville hjælpe dem. I samme tro satte Israelfolket fødderne i Det Røde Hav og selve havet måtte trække sig tilbage for denne troens ånd. Tænk, hvad den kan gøre i vore liv!

«Troens Ånd» er derfor i dag lige så aktuel, som den har været fra første stund. Den bliver ved med at styrke Jesu disciple i troen på et sejrende liv - helt fri fra synden og alt det, som binder os. Selvom sangen kun var ment som et indslag på en fest, så er «Troens Ånd» blevet sunget utallige gange siden og er lige trosstyrkende hver eneste gang.

«Troens Ånd» blev for nyligt sunget ind på engelsk, for at endnu flere kan høre en sang fuld af levende tro. Hør sangen her.