Find sand hjælp på den mindre betrådte vej

Find sand hjælp på den mindre betrådte vej

Skrevet af: Brunstad.org with Richard Savage | Publiceret: 27. oktober 2016

Richard koger over af begejstring, når han deler den forløsende sandhed om evangeliet som han hørte som ung mand. 

Som 69-årig er Richards energi og entusiasme for livet smitsom. Den pensionerede fysiker taler ivrigt om dyr, planter og natur og kan let svare på spørgsmål om Israels historie eller om profeterne i den sidste tid i bibelen, men specielt om hvad det betyder at være kristen i det daglige liv. Samtaler med ham er spændende, med masser af interessant fakta og sjove historier. Men bortset fra det, er der en sandhed som har haft den dybeste betydning i Richards liv. Den kan opsummeres i nogle få ord: "Kristus åbenbaret i kød."

Kæmpe med at være "en god kristen"

Richard voksede op i en ikke-religiøs familie. Da han var ung medicinstuderende, omvendte han sig til kristendommen. Som kristen troede Richard på syndernes forladelse som Kristus havde bragt menneskeheden. Hans omvendelse gav ham stor glæde, og han ønskede at tilbagebetale den kærlighed til Kristus ved at være "en god kristen". Men han opdagede hurtigt at lige meget hvor hårdt, han prøvede at følge Guds ord, blev han ved med at falde. Richard græd ofte bittert, ligesom apostlen Peter, efter han fornægtede Jesus (Matthæusevangeliet 26,75), og han blev afhængig af Jesu tilgivelse og trøst.

Tingene forbedrede sig for en tid, da Richard tog et radikalt opgør med verdsligt selskab og søgen efter at "være noget" i den medicinske verden. Han besluttede sig for at Jesus skulle være Herre i hans liv og begyndte et nyt kapitel i hengivenhed mod Guds ord på et landdistriktshospital. Efter nogle måneder mødte han den unge, kristne sygeplejerske, Eileen, som senere blev hans kone.

Kristus åbenbaret i kød: den forløsende sandhed

Mens de var forlovet blev Richard og Eileen en weekend inviteret til et besøg hos en kristen familie, som Eileen havde lært at kende gennem hendes fødselshjælpsundervisning. Mens de sad der i stuen, lagde Richard mærke til, hvordan faderen talte med godhed, kærlighed og forståelse til sine børn, hvordan manden og konen støttede hinanden i smuk harmoni. Guds ord var centralt i alt. Richard mærkede sin længsel efter sådan et liv i sit kommende ægteskab.

Han hørte også udtrykket "Kristus åbenbaret i kød" for første gang den dag. Dette budskab, "gudsfrygtens hemmelighed" (1. Timotheusbrev 3,16) som der står om i bibelen, men som ikke normalt bliver talt om, havde spredt sig gennem en marineofficers arbejde, Johan Oscar Smith fra Horten, Norge, i starten af 1900-tallet. Med ligesindede kristnes indsats rejste budskabet til andre lande i Europa. Og nu i Taunton, England, oplevede Richard hvordan denne åbenbaring om Jesu liv og arbejde, mens han var her på jorden, åbnede et nyt perspektiv i hans liv. 

"Jesus kom ikke som en perfekt mand, ligesom Adam før faldet. Han kom faktisk ned til jorden og blev født med den faldne menneskelige natur, det samme kød og blod som os. (Hebræerbrevet 2,14) Han blev fristet i alle ting ligesom os, men blev den første til at besejre al synd, gennem den hellige ånds kraft, og derfor syndede han aldrig!"(Hebræerbrevet 2,18)

Richard følte at en stor dør var blevet åbnet, da han hørte at Jesus havde banet sådan en vej til efterfølgelse for kristne. (Hebræerbrevet 4,15) Han tænkte på sin egen vilje og natur, som havde hindret ham fra at være "en god kristen" alle disse år, og han råbte med begejstring: "Jamen! Det gør alle ting mulige!"

Behov for den hellige ånd

Richard modtog tro på at det var muligt for ham at overvinde synden i kødet ligesom Jesus gjorde, men han oplevede at praktiseringen ikke fulgte med automatisk. 

Nogle måneder efter de blev gift, knælede Richard igen ved sin seng og bad desperat til Gud om hjælp. Ved siden af ham bad hans kone, Eileen. Det unge, kristne par havde været fast besluttet på at have et perfekt ægteskab, som der stod om i bibelen, men de blev overraskede over, hvordan virkeligheden var ret anderledes fra hvad de havde forventet, selvom de var dybt forelskede i hinanden. 

"I ægteskabet opdagede vi at vi stadig havde vores egen stærke vilje. Når min kone ikke gjorde det, som jeg syntes, hun burde gøre, blev jeg faktisk bitter mod hende. Det var jeg meget ked af. Og min kone ønskede at være en støttende kone, men hvordan kan man være underdanig over for sådan en dum mand?" griner Richard og sukker. 

Richard og Eileen bad til Gud om hjælp: "Dette er ikke det ægteskab, vi ønskede!"

Mens de bad til Gud i deres nød, blev de fyldt med den hellige ånd, og de vidste med sikkerhed at deres bønner var blevet besvaret. De kunne ikke lade være med at prise Gud med overvældende håb og glæde. Gud ville hjælpe dem, og det ville lykkes! De vidste at Jesus havde banet en vej gennem kødet, og nu kunne Han styrke dem gennem Hans ånd til at gå den samme vej og overvinde al synd. 

"Du er kommet til et punkt, hvor du opdager din totale inkompentence til at leve et sejrende liv i egen kraft. Så al din selvtillid ligger i Jesus, og det er kun gennem Ham og den hellige ånds kraft, du kan få sejr." Richard smiler og fortsætter: "Ellers ville vi blive stolte, hvis vi kunne opnå sejr gennem vore egne forsøg."

Sejr gennem den hellige ånds kraft

En særlig morgen lærte Richard en uforglemmelig lektie i dette. Igen havde hans hidsige natur taget overhånd, og han fik ikke svaret sin familie med tålmodighed og sagtmodighed. "Jeg var faktisk så vred at jeg hamrede min næve gennem døren! Og jeg var så ked af det. Jeg bad hele morgenen: 'Gud, det her skal være den sidste gang, du SKAL hjælpe mig med at få sejr over mit temperament!'"

Selvom det ikke var sidste gang, han blev fristet til vrede, kan Richard vidne om at det var den sidste gang, han følte sig bundet til at give efter for fristelsen. Han oplevede, hvordan den hellige ånd kom ham til undsætning, når han kunne indrømme sin egen svaghed. "Hadet til synden kom ind i mit hjerte, og længslen efter at blive god og varm, til at svare med sagtmodighed, blev stærkere. Jeg modtog tro på at det var den sidste gang! Jeg mærkede kraften fra Gud - fjenden flygtede nu!"

"Med den hellige ånds kraft behøver jeg aldrig at give efter for fristelsen igen. Jeg er ikke længere slave under synden! (Romerbrevet 6,17-23) Når du er lydig mod Guds ord, bringer det fred og glæde og velsignelse!"

Ikke et godt modtaget budskab

Det må være et budskab, alle kristne vil elske at høre! Alligevel, når han fortalte nogle af sine kristne venner om "Kristus åbenbaret i kød" og muligheden for at blive perfekt ligesom Ham, opdagede Richard, at ikke mange var interesseret i det overhovedet. Faktisk vendte de sig mod ham. 

"De blev så vrede! De sagde: 'Det her er kætteri; Det er blasfemi! Det reducerer Jesus ned til os synderes niveau!'"

Når han ser tilbage nu, forstår Richard. "Satan ønsker ikke at kristne skal tro på, at Jesus overvandt synden i et kød som vores, fordi så har vi ingen undskyldning for, hvorfor vi ikke kan eller vil gøre det samme. Men hvis han kan få mennesker til at tro på en anden Jesus, en Jesus som på en måde var anderledes end os, en Jesus som ikke blev fristet af egentlige lyster i sit kød som os, en Jesus som ikke kunne gøre synd, så er Satan tilfreds. Fordi mennesker, som kun tror på syndernes forladelse, og ikke på sejr over syndens rod som er lysterne i kødet, er stadig slaver under synden. Satan har stadig magten over dem." (1. Johannesbrev 3,8)

Richard og Eileen forstod at de blev nødt til at forlade deres gamle venner. I stedet fandt de samfund med ligesindede mennesker, et samfund, som er bygget op omkring den upopulære lære om "Kristus åbenbaret i kød." Han fandt brødre og søstre fra alle kontinenter, forskellige baggrunde og livssituationer, men de er alle krigere i den samme krig - krigen om at blive fri fra den synd der har bundet alle mennesker siden Adams dage. Det er et liv der er velbehageligt for Gud, et liv, hvor vi lærer at velsigne og give, hellere end at kræve vores ret. Et liv i fred og harmoni i alle forhold. 

Er prisen for høj?

"Gud tilføjer dem, som tillader sig selv at blive frelst, til sin menighed, dem som er villige til at give alt op for at blive Jesu disciple. Han ved hvem de er, og Han kender deres længsel efter at blive frelst fra synden. Han leder dem til sin menighed på mange forunderlige måder." Richard har oplevet dette gennem årene. I alle de mennesker som er kommet ind i dette dyrebare fællesskab med Kristus, har Richard observeret en ting de har tilfælles: de er trætte af synden, og de længes efter at behage Gud og gøre Hans vilje.

“…og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur. 2. Petersbrev 1,4.

Richard er begejstret, når han læser om Guds løfter i bibelen. "Tænk at Gud faktisk ønsker at vi lever med sådan en natur; med al visdom, al kærlighed, med Ham i al evighed!"

"Sammenlignet med det, hvad er det at blive fri fra menneskelige forhold som ville holde os tilbage; hvad er det at give ære og penge op, ting i denne verden som vi ikke kan beholde? Og hvad er det at fornægte vores egen elendige natur, når vi kan få del i guddommelig natur?" Richard smiler. Det er hans inderlige længsel at flere mennesker kan finde vejen til disse løfter! Og nøglen til at starte på denne vej er at være villig til at tro på sandheden - "Kristus åbenbaret i kød".