Hvad er fordelen ved at være ren af hjertet?

Hvad er fordelen ved at være ren af hjertet?

Skrevet af: Tereza Balazs | Publiceret: 6. december 2016

«Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.» Matthæusevangeliet 5,8. At være ren er at overvinde al bevidst synd, man bliver fristet til, så man kan stå for Guds ansigt med god samvittighed.

Vi lever i en tid, hvor renhed ikke er noget folk tænker på eller snakker om. Det er mere almindeligt at høre om temaet «at leve drømmelivet», «at få mest muligt ud af livet med mindst muligt arbejde», og «gør det, der føles godt». Om det er synd eller ikke er ikke en del af ligningen, så længe det føles rigtigt for min sjæl. Der siges ikke meget om, hvordan man kan tjene Gud, blive fri fra synden og leve i renhed.

At jage drømmelivet bruges ofte som undskyldning for at leve med sig selv som hovedfokus i det, man gør og for at give efter for alle mulige lave og beskidte ting, der styrer verden i dag. Sandheden er, at selvom det kan lyde ekstremt for nogen, så er det en tendens, der ligger tæt på os alle, uanset alder eller køn. Og mens det måske ikke viser sig som åbenbar synd, kan vi finde det i mange forskellige varianter dybt i vort hjerte. Der er meget dovenskab, utaknemmelighed og at tragte efter det, man ikke har. Mange tanker om «hvad nu hvis», eller «hvis jeg bare …», og ønsker om mere nydelse og mindre ansvar. Det er derfor, så mange mennesker er misfornøjede med deres liv og tror, at hvis de bare kunne leve deres egen version af et ideelt liv, så ville de være lykkelige. På den måde bliver urenhed tilsløret og præsenteret som «god». Hele verden søger mål og mening, men i de forkerte ting.

Renhed må være stort i vores øjne!

Ordsprogernes Bog 12,5

«Retfærdiges planer sigter på ret, uretfærdiges planlægning på svig

At holde sig ren indebærer at holde sine tanker og sit hjerte til det, man ved er godt og ret. Det indebærer at tjekke sine handlinger og sikre, at de har et rigtigt motiv. Men renhed er også en ting til: Det er at have kontrol over de følelser, man lader styre sin dag. Det er en trend at leve efter, hvad der «føles rigtigt for mig». At holde sig ren er at vælge at tænke, sige og gøre det rette, uanset hvad man føler.

Lad mig illustrere

Vækkeuret ringer, og jeg skal ud af min varme seng ... igen. Jeg står gnaven op og klager over dagen, fordi jeg ved, at den bare indeholder arbejde og mere arbejde, og jeg vil bare have lidt tid til mig selv. Jeg lader disse følelser bygge sig op i mig, og sidst på dagen hader jeg mit liv. Hvis jeg bare kunne gøre, hvad jeg faktisk ville! Hvis bare mit liv var anderledes.

Eller det modsatte billede

Vækkeuret ringer, og jeg skal ud af min varme seng ... igen. Jeg føler mig gnaven og mærker med det samme, at jeg fristes til at trampe rundt og klage over dagen, der ikke indeholder andet end arbejde og at gøre ting for andre mennesker. Men i stedet vælger jeg at takke Gud for, at jeg får lov at leve en dag til og for muligheden til at gøre det, jeg skal gøre. Jeg går så lykkelig på arbejde, og mens dagen er som alle andre dage, er mit indre let og frit. Ved Guds nåde holder jeg mig ren fra de tunge og utaknemmelige følelser!

Tanker og følelser flettes ind i hinanden, og det er ofte svært at forstå, hvad der er hvad. Men tænk på den frihed, man kan have, når man holder sig ren fra de ting, der trykker en ned!

Urenhed er et angreb på ens forhold til Gud. At holde sig ren er at vise Gud, at man elsker ham og er taknemmelig for, hvordan han har gjort det for en i dette øjeblik. At holde sig ren er ikke at tillade sig selv at blive suget ind i manglen på god moral, som er så udbredt i dag.

At holde sig ren er et valg man tager, og der er så mange fordele! Og når man begynder at opleve fordelene, vil man opleve mere! Og holder man sig ren længe nok, vil man ikke længere tilbage til det, man havde før.

Vi kunne egentlig opsummere fordelene ved at holde sig ren med et ord: Glæde! Men lad os definere det, så vi kan forstå det tydeligere.

Hvad er fordelene ved at holde sig ren?

En god samvittighed!

Man mærker ikke længere skyld og bekymring for de valg man tager og hvilken retning ens liv tager.

En klar retning!

Man oplever en klar retning og hensigt i sit liv, og ingen dag er bortkastet, uanset hvad der sker omkring en i hverdagslivet. Synden skygger synet, men når man er ren, er Gud i stand til at lede ens veje, som han vil.

Man kan ikke røres ved!

Den retning, verden tager, har ikke nogen indvirkning på ens tanker, følelser eller handlinger. Dårlig moral kan ikke røre en, fordi man holder sig selv ren! Man kan «flyve som en ørn» over alle de ting, fordi ens rige ikke er af denne verden. (Esajas 40,31; Johannesevangeliet 18,36)

Ingen modløshed eller dårlige dage!

At kæmpe mod tanker og følelser der trykker en ned, kan få de dårlige dage til at blive vendt til de bedste dage! Det er dage, man kan bruge som en mulighed til at blive renset og blive fri fra synden. Man behøver aldrig at opleve en «dårlig dag» igen!

Tilfredshed! Opfyldelse og lykke!

Man behøver ikke længere at have det perfekte drømmeliv! Man kan finde tilfredshed, opfyldelse og lykke i det liv, man har lige nu, fordi man er renset fra krav, utaknemmelighed og uro!

Evigt liv!

Holder man sine tanker og hensigter rene i alt, hvad man gør, har man den bedste åndelige forsikring for evigt liv! Der er ingenting, der kan sammenlignes med at vide, at hvis Jesus skulle komme tilbage lige nu, så ville han finde mig ren! Der er intet i vejen mellem mig og Skaberen!

«Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud Matthæusevangeliet 5,8. Det er et herligt løfte. At holde sig ren lønner sig for et godt liv her på jorden og er også til evig gavn.