Hvordan et revolutionerende evangelium forandrede mit liv: Del II

Hvordan et revolutionerende evangelium forandrede mit liv: Del II

Skrevet af: Philip Derkatch | Publiceret: 30. november 2016

Samtidig som Phil fik personlige åbenbaringer om dette nye evangelium, fortsatte han sin uddannelse og var på dette tidspunkt en studenterpræst. Han prøvede at dele det han lærte med andre der, men det blev ikke godt modtaget. Han opdagede, at de fleste var komfortable og sikre i sit evangelium om, at «Jesus gjorde det for os». De var ikke ude efter noget udover syndernes forladelse og gode gerninger. Men det var ikke godt nok for Phil.

«Idéen om at ‘vi er alle syndere; der er ikke meget vi kan gøre med det, men Gud er tilgivende og han ser os igennem Jesus, som om vi ikke havde syndet’ var aldrig nok for mig. Som barn forstod jeg, at måden at beholde en god forbindelse med Jesus var en god samvittighed, og da jeg syndede, følte jeg fordømmelse. Jeg fandt aldrig fred, glæde og en god samvittighed kun i syndernes forladelse.»

Lære at være en sand discipel

«For eksempel hørte jeg nu for første gang vers som disse blive læst op fra talerstolen: Jeg sluttede den pagt med mine øjne, at jeg ikke ville kaste dem på en jomfru.’ Jobs Bog 31,1. Og: Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede.’ Matthæusevangeliet 5,28-29. Dette er Jesu egne ord, og denne nidkærhed er langt fra at affinde sig med, ikke at kunne gøre noget med det, og hvile i dovenskab med tro på tilgivelse, uden engang at prøve ikke at give efter for synd, fordi det ikke var muligt. Alligevel var dette alt, jeg havde lært indtil da.

«Men nu lærte jeg, at det var muligt at tage begæret, og ved Guds kraft kæmpe imod det og aldrig give sig, før sejren var vundet. Lige præcis som Jesus gjorde, da han var ung, og dermed følge i hans fodspor og blive en ægte Jesu discipel (Matthæusevangeliet 16,24). Ikke bare en såkaldt troende og tilhænger, men en discipel, hvilket betyder én der vil blive som ham. Jeg lærte, at hvis jeg ville have det sådan, så måtte jeg tage mit kors op og lide dagligt, sådan at synden ikke fik lov til at leve (Lukasevangeliet 9,23-24). Men denne lidelse fører til liv og til glæde, og denne lære gik lige ind i mit hjerte. Det var helt afgørende for mig. At jeg kunne tro på bibelen. Guds ord, præcis som det står skrevet, og at jeg kunne gøre Guds ord, og at jeg kunne blive som Guds ord. Dette var noget helt nyt! Dette var den store hemmelighed om Kristus åbenbart i kød.»

Phils vidnesbyrd

«Der er gået mange år, siden jeg først hørte dette revolutionerende evangelium om at sejr over synd ikke kun er sandt, men at det er muligt, og det forandrer deres liv som vælger at tro på det og opgive alt for at blive en ægte Jesu discipel. Det har haft en enorm indvirkning på mit liv.

«Jeg er lykkelig over, at jeg kan sige, at jeg tog beslutningen om at tro på evangeliet om sejr over synd i min ungdom, og når jeg ser tilbage nu, er jeg enormt taknemlig for, at jeg tog det valg. Jeg kan se mange år tilbage, og se at mit liv er blevet forvandlet. Når jeg ser tilbage er det spændende, fordi jeg kan se, at der har været en udvikling! Dette er et liv, som forandrer dagligt. Hver eneste dag har en virkning, fordi hver dag dør synden – kødets lyster; det dødes på korset. Og det er ikke slutningen af historien; det er bare begyndelsen!

«Det bedste er, at nu er der plads til Kristi dyder i dette kar, som vi har, vort kød og blod! Vi får mere og mere del i dem, dag for dag, og sådan vokser det i os. Bibelen taler om højde, bredde, dybde og kundskab om Kristus. I stedet for at være en teori og noget at diskutere, kan jeg sige, at jeg har oplevet det. Der er hvile og fred i mit liv, som ikke var der før.

«Selv når situationen i sig selv ikke er hvilefuld og fredelig, kan jeg, ved Guds nåde og brug af evangeliet, forblive i hvile og fred! Jeg kan føle det håndfast i mange områder i mit liv. Hvile fra for eksempel at tage ære fra mennesker, pengekærhed, øjnenes lyst. Jeg kan se en enorm forskel, bare ti år tilbage. Og hver dag øger hvilen.

«Et sted, hvor jeg virkelig har lagt mærke til en forandring er, at den empati og kærlighed jeg har til mennesker er vokset dramatisk. Jeg ser hvor trist det er, når folk har alt det, de har brug for materialt, men ikke har glæde og fred indeni. En ånd af frygt og angst synes at have grebet denne generation; de er bange og ængstelige for alt! Jeg må sige, at fordi jeg har praktiseret Guds ord og troet på dette evangelium, har frygt og angst ingen magt over mig.

«Jeg takker og priser Gud for, at dette evangelium er virkeligt. Det er blevet prøvet, og jeg kan sige, at det fungerer. Det er det værd at opgive alt for dette kald. Men det fungerer ikke, hvis man ikke opgiver alt, hvis man bare går i kirke og gør gode gerninger, men ikke noget mere. Det er når man giver sit eget liv til Gud som et heloffer og er villig til at døde sin egen vilje, sit eget ego og sine egne lyster, og lade Gud gøre et nyt værk i en, at man kommer til at opleve en enorm afkastning. Så får man del i en enorm velsignelse. Brug Kristi død til at døde alle dine lyster, tro på evangeliet og følg i hans fodspor. Din længsel efter at have mere tålmodighed, mere godhed, mere kærlighed, mere omsorg, mere langmodighed, vil blive opfyldt. Du vil mærke, at disse dyder bliver en naturlig del af dig. Du får del i guddommelig natur, sådan at den også bliver din natur.

«Min bøn er, at dette vokser dag for dag, helt til den sidste dag, når vi bliver vor sjæls frelser lig. Det er det, vi vil. De af os som har denne længsel, vi vil blive som Jesus. Vi vil ikke bare være gode mennesker, bare kirkegængere. Vi ønsker at være som Jesus. Og vi har fundet vejen til liv og lykke.»