Hvordan jeg gik fra blot at se ud som en kristen til faktisk at leve som en

Hvordan jeg gik fra blot at se ud som en kristen til faktisk at leve som en

Skrevet af: Alyssa Laing | Sted: Winnipeg, MB, Canada | Publiceret: 17. december 2015

Alyssa kunne ikke lade være med at føle, at hun manglede noget.

Alyssa havde givet sit hjerte til Jesus, deltaget i alle aktiviteter i sin menighed og havde taget beslutningen om, at hun ville leve et gudfrygtigt liv. Men hun fandt ud af, at når hun prøvede at gøre det, havde hun ikke et klart billede af, hvad et liv med Gud indeholdt. Der var visse ting som var åbenlyse: vær god og barmhjertig mod andre, ikke band, gør det gode, osv. Hun vidste, hvordan hun skulle se ud som en gudfrygtig kristen, og det gjorde hun. Men der manglede noget. Hun følte, at der måtte være noget mere, noget dybere.

Dette er Alyssas historie om, hvordan hun fandt dette "noget mere".

Lede efter svar

Jeg gjorde ting, som bare ikke føltes rigtigt. For eksempel blev jeg ofte meget frustreret over folk, hvis de ikke opførte sig, som jeg syntes, de burde, eller hvis de sagde ting, jeg ikke syntes var passende ifølge min egen samvittighed og forståelse. Selvfølgelig smilede jeg bare og lod ikke min frustration komme til udtryk. Jeg følte, at der måtte være en måde at komme af med disse indre følelser. 

Jeg kunne ikke forene mig med idéen om, at jeg var bundet af min menneskelige natur til at fortsætte med at synde og bede om tilgivelse i uendelighed.

Jeg kæmpede med dette dilemma i ganske lang tid. Jeg prøvede at tale med min ungdomspastor og andre, men fandt ikke de svar, jeg ledte efter nogen steder. Tiden gik, og jeg følte mig mere og mere magtesløs imod den synd, jeg så i min natur. Jalousi, utålmodighed, urene tanker, osv. Jeg ønskede at leve fuldstændig velbehageligt for Gud, men jeg kunne ikke forene mig med idéen om, at jeg var bundet af min menneskelige natur til at fortsætte med at synde og bede om tilgivelse i uendelighed. Jeg følte, at jeg ikke havde kontrol over mine egne handlinger og beslutninger. Jeg blev styret og kontrolleret af synden i min natur.

Finde nøglen

Ved Guds uendelige nåde så han min nød, og han besvarede mit hjertes trang. Jeg fandt en menighed, hvor jeg hørte et budskab, jeg aldrig havde hørt før: at jeg kunne komme fri fra min syndige menneskenatur, de tendenser vi alle har som mennesker, som vi er født med og er hjælpeløse imod. For første gang nogensinde hørte jeg, at det er muligt at blive færdig med at blive frustreret indeni. At jeg kunne stoppe med at sladre, stoppe med at lyve, stoppe med at blive misundelig, alle de ting som jeg tydeligt så som synd.

For første gang nogensinde hørte jeg, at det er muligt at blive færdig med at blive frustreret indeni.

Jeg lærte at Jesus, menneskesønnen, var født med den samme menneskenatur som alle os andre. Og fordi han overvandt synden i sin natur, så kan jeg også. Dét han opnåede i sit liv betyder, at jeg har nåde til at blive tilgivet for begåede synder, men også nåde og kraft til at blive færdig med at begå synd i det hele taget. At jeg skridt for skridt kan vandre på den samme vej, som han gjorde. At han er en ypperstepræst der giver barmhjertighed og hjælp, når jeg møder de ting i min natur, som jeg skal kæmpe mod, men vi har ikke selv nok kraft til at sejre. Han giver mig al den kraft, som jeg behøver (Hebræerbrevet 4:14-16).

Hvordan er dette gældende i mit dagligliv?

Mange gange når jeg planlægger at gøre noget, så har jeg allerede bestemt inde i mit hoved, hvordan jeg skal gøre det. Pludselig kommer der en anden med en anden mening. Så kan jeg reagere på to forskellige måder. Jeg kan møde dem med frustration og stædig insisteren om, at jeg ved bedst. Eller, vel vidende om at Guds ord siger jeg skal være sagtmodig og ydmyg af hjertet, kan jeg erkende, at min menneskelige stolthed vil få min egen vilje igennem, og jeg kan bede til Gud om den styrke, jeg har brug for, så jeg ikke synder. 

Jeg har fundet det dybere liv, som jeg håbede på.

Det betyder ikke, at vi som kristne skal være nemme at overtale, men at vi hellere vil opgive vor egen vilje for at Guds vilje kan ske. Jeg vil være varm, fleksibel og kærlig imod mine medmennesker. Min egen stolthed forårsager, at jeg er kold og vil kun adskille mig fra andre. Men Gud ske tak at det ikke behøver at være på denne måde! Jeg behøver ikke at blive styret af synden.

At få dette svar efter al min søgen har gjort mig til en lykkelig person og bragt mig fred. Jeg har fundet det dybere liv, som jeg håbede på. Jeg lærte at det at bede om tilgivelse og at få Jesus ind i mit hjerte kun er de første skridt. At et gudfrygtigt liv er et liv i konstant fremgang. En daglig beslutning om at blive ved med at følge Jesus på den vej, som han vandrede, da han levede på jorden. Skridt for skridt, dag efter dag, uge efter uge. Og jeg lærte, at resultatet er, at min natur bliver forvandlet. “Formes efter sin søns billede.” Romerbrevet 8:29. Jeg kan komme fri fra min syndfulde natur. Fri til at leve et gudsfrygtigt liv.

Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!Andet Korintherbrev 5:17.