Kristendom i praksis

Kristendom i praksis

Skrevet af: Bruce Thoma | Sted: Urbana, OH, USA | Publiceret: 6. juli 2016

Jesus gav os nøglen til «praktisk kristendom», da han sagde: «Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig Lukasevangeliet 9,23.

Man kan spørge: Hvad er praktisk kristendom? For mig er praktisk kristendom det som hjælper mig i mit ægteskab, min familie og mit arbejde. Med andre ord, det som hjælper mig i mit daglige liv.

En længsel efter mere

Selvom jeg voksede op i et meget godt hjem, var det ikke et kristent hjem. At have otte søskende betød megen aktivitet og sjov, men der var noget der manglede. Fra en tidlig alder begyndte jeg at lede efter meningen med livet.

Efter noget tid vågnede jeg op til erkendelsen, at jeg bare ønskede at være ægte, oprigtig, sand og mest af alt god, men jeg vidste ikke hvordan. Det var da jeg fandt Jesus, og han kom ind i mit hjerte med håb og tro. Jeg hørte ham tale i mit hjerte, at hvis jeg ville være lærevillig, så ville han lære mig hvordan at leve dette rige liv, der tiltrak mig.

Da jeg gav mig helt til Jesus, oplevede jeg, at jeg fik nåde med virkelig magt til at modstå al begær, som havde skadet mig før. «For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden …» Titusbrevet 2:11-12.

Guds ord i praksis

Det virkede vildt, at Guds ord kunne berøre alle dele af mit væsen, men det begyndte faktisk at påvirke mine tanker, ord og handlinger. Jeg blev klar over, at ikke alle tanker der gik igennem mit hoved var det jeg virkelig ville, troede på eller var enig i. Jeg begyndte at lære at tage disse tanker til fange og kaste dem bort. «Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus Andet Korintherbrev 10,4-5.

Læs hvad Jesus sagde i Matthæusevangeliet 7,15-20, men specielt vers 20: «I kan altså kende dem på deres frugterDisse vers overbeviste mig om, at jeg skulle tilføje handling til min tro. For eksempel, nogle gange forstod jeg, at mine ord havde såret dem jeg var glad for. Apostlen Paulus skrev: «Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den Efeserbrevet 5,25. Tænk hvis hver mand havde dette som sit personlige mål i ægteskabet; hvor mange skilsmisser ville der så være?

Paulus skrev også i Kolosserbrevet 3,19, «Mænd, elsk jeres hustruer, og vær ikke hårde mod dem Du kan spørge dig selv, hvordan kan det i det hele taget være muligt at blive fristet til bitterhed mod en, som jeg elsker over alle andre? Sandheden er, at situationer opstår, selv i de mest harmoniske ægteskaber, og vi bliver fristet. Den kone som Gud gav mig er helt perfekt for mig, så problemet er ikke hos hende; det er kun hos mig. Problemet er ikke alle de små ting, som konen gør, der irriterer mig, problemet er, at jeg kan blive irriteret!

Fornægte mig selv og tage mit kors op

Her har Jesus sand, praktisk hjælp at give mig! Han kalder mig til at være hans discipel, som betyder at lære at leve som han levede: «Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det Lukasevangeliet 9,23-24. Bitterheden og det sind jeg fristes til er min egen vilje, eller mit eget liv. Det bliver umuligt at blive sur, når jeg tager mit kors op og fornægter min egen vilje.

Et af Guds største ord som jeg nogensinde har læst er i Første Timotheusbrev 4,16: «Giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver, hold fast ved det; for når du gør det, bliver du til frelse både for dig selv og for dem, der hører på dig Her skriver Paulus ikke om syndernes forladelse, men han skriver om at blive befriet fra syndens magt som bliver boende i min natur, efter at jeg har fået mine synder tilgivet. At give agt på mig selv betyder at kunne erkende, at min egenvilje, eller mit eget liv, som Jesus kaldte det, er aktiv i situationer hjemme eller på arbejde, for så at bede om hjælp fra ham som har den bedste hjælp.

«For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid Hebræerbrevet 4,15-16.

Det fungerer!

Dette har virkelig fungeret i mit liv. Jeg så, at der var utålmodighed, hårdhed eller krav i meget af det jeg gjorde eller sagde til min kone eller andre. Jeg var virkelig ked af det, jeg havde sagt, eller måden jeg sagde det på, men det var næsten umuligt for mig at sige, «Jeg er ked af det, kan du tilgive mig?» Min tunge ville bare ikke fungere; mine læber forblev klemt sammen. Stoltheden og mit ego var for store. Men ikke for Jesus, lovet være hans navn! Ved Guds store nåde fandt jeg vejen til «nådens trone», hvor Jesus gav mig hjælp i nådens tid, og jeg fandt kraft til at tage mit kors op, ydmyge mig og sige, «Jeg er ked af det, kan du tilgive mig?» Den første gang var ekstremt smertefuld og brutalt vanskelig, men resultatet var fred og velsignelse. Gud har også givet mig en større bevidsthed for at se mine behov og mangler, før jeg falder, og nu, ved nåden i Kristus Jesus, oplever jeg et sejrende liv!

Ja, sand kristendom er virkelig så enkel, og endnu bedre: Den fungerer!