Mit forhold til Jesus

Mit forhold til Jesus

Skrevet af: Barry Couts | Sted: Urbana, OH, USA | Publiceret: 15. juli 2016

Barry Couts fortæller, hvordan han lærte Jesus at kende som en ægte ven og frelser i hverdagen.

Min mor blev enke, da hun var tre måneder henne med mig. Så jeg har aldrig kendt min far. Jeg mødte ham aldrig. Men jeg har altid mærket, at Gud passede på mig; at et højere væsen, langt udover mig selv, altid passede på mig. Og jeg tror på en måde, at det var fordi min mor troede på Gud; hun stolede på ham. Jeg følte det som om, Gud var meget nær derhjemme, og i hele mit liv.

Men da jeg begyndte at vokse til, og specielt da jeg begyndte i syvende klasse, forstod jeg, at jeg manglede noget. Jeg vidste, at hvis jeg blev ved med at gøre det jeg gjorde, kom det til at gå som med en af mine onkler, som havde været i fængsel og havde det hårdt. Andre sagde det også til mig: «Hvis du bliver ved med at gøre det, du gør nu, kommer du til at ende op som ham.» Dette skabte en nød i mig, fordi jeg ikke ville gøre det; jeg ville ikke være en plage i samfundet.

Cirka samtidig kom jeg i en pinsemenighed i Urbana, og der var en prædikant som talte til ungdommen. Han sagde, at al vor retfærdighed er som beskidte klude for Herren, medmindre vi beder ham om tilgivelse og kommer til et personligt forhold til ham. «Det vi gør af os selv er bare beskidte klude. Vi skal give vore hjerter til Jesus!» Det ramte på en måde en nerve i mig, og jeg følte, at det var det, jeg havde brug for, for at få et dybere liv. Så det gjorde jeg. Jeg bad Jesus om at tilgive mig for mine synder, som var mange, og jeg bad ham om at komme ind og være herre i mit liv.

Jesus begyndte at snakke med mig om ting i mit liv, som jeg kunne rette ind efter hans ord, og han hjalp mig med at gøre det!

En ven der siger mig sandheden

Jeg vidste ikke helt, hvad det betød. Men lidt efter lidt begyndte jeg at forstå, at der var ting jeg gjorde, som ikke var i henhold med Guds ord og ikke var i henhold til hans velsignelse. Det er, hvad Jesus gjorde for mig, da jeg indså, at jeg havde brug for en dybere vandring med ham. Han begyndte at snakke med mig om ting i mit liv, som jeg kunne rette ind efter hans ord, og han hjalp mig med at gøre det! Jeg kunne ikke gøre det selv. Det var ting, der bare var for vanskelige for mig.

Han begyndte at åbenbare min egen egoisme for mig – tider hvor jeg kun tænkte på mig selv, eller brugte min tid på en egoistisk måde. Han afslørede disse sandheder for mig. Så fordi han åbenbarede det for mig, kunne jeg se, at jeg ikke ville være sådan; jeg ville forandre mig!

Det er sådan, Jesus kan hjælpe mig som en personlig ven. Der står skrevet, at «En mands færd kan være retskaffen i hans egne øjne, men Herren prøver hjerterne Ordsprogenes Bog 21,2. Noget kan se rigtigt ud i mine øjne, men Jesus kan tage dækket bort, så jeg kan se sandheden. Måske var jeg motiveret af jalousi eller misundelse, selvom jeg ikke forstod det i øjeblikket. Han gør det klart, og så begynder jeg at indse, at fordi andre ikke var taknemlige for det, jeg gjorde for dem, eller ikke sagde noget om mine «gode gerninger», så føler jeg mig ubetydelig, eller føler at det jeg gjorde ikke var godt. Det betyder bare, at jeg ikke gjorde det for Jesu skyld.

Ved sit ord og sin ånd kan han åbenbare mine motiver for mig, sådan at jeg kan stoppe med at gøre ting for mig selv og begynde at gøre det for ham og for de andre. For mig er det sådan, en ægte ven skal være – en der vil sige mig sandheden, sådan at jeg kan få hjælp.

En ven som kan hjælpe mig til at blive god

Der står skrevet i Hebræerbrevet 4,15, at Jesus blev fristet i alt i lighed med os, dog uden synd. Han gjorde aldrig synd. Al synd kom under hans fødder! På grund af det sejrende liv, som han levede, kan han nu hjælpe alle os som bliver fristet. Jesus kan hjælpe os, sådan at i stedet for at tage vare på vor egen vilje og leve for os selv og vore egne lyster, kan vi være sande disciple der fornægter os selv og tager sit kors op (Lukasevangeliet 9,23). Jesus kan hjælpe os, sådan at vi virkelig kommer til et punkt, hvor vi hader det onde i vor egen natur – vi hader at gøre det, vi ved er forkert.

For mig er det sådan, en ægte ven skal være – en der vil sige mig sandheden, sådan at jeg kan få hjælp.

Så det er noget, jeg ikke vil gøre én gang til. Jeg kan komme til en frihed, hvor jeg ikke selv vil gøre synd, det som jeg ved er forkert. Jesus kan give mig liv. Så får jeg liv i mig selv, fordi jeg kender ham. Jeg adlyder ham. Jeg begynder at tænke som ham, for at blive mere lig ham! Ikke som en robot, men i mit hjerte, i mit væsen, så vil jeg være god. At komme ind i det er så meget anderledes, end bare at få syndernes forladelse. Så kan jeg komme til et punkt, hvor jeg har dyder, hvor det bliver «mig» at være god. Det bliver «mig» at hjælpe andre, og ikke være kritisk, men at velsigne. Det er, hvad Jesus kan gøre. Ikke bare at tilgive mig mine synder, men at give mig et nyt liv. Jeg kan være en ny skabning.

Jesus vil, at jeg skal komme til velsignelse og ind i salvelse. Det er derfor, at det som er skrevet om tugt er så opmuntrende. At blive «tugtet» betyder, at nogen fortæller mig, hvordan jeg skal gøre det bedre. Og grunden til, at jeg tugtes eller oplæres er fordi jeg skal nå frem til slutresultatet. (Første Korintherbrev 11,31-32; Titusbrevet 2,11-14; Hebræerbrevet 12,5-11)

Hvis nogen vil være læge, skal de begynde på lægeuddannelsen. Man kan ikke have ønske om at blive læge og så gå på klovneskolen, og tænke at man en dag skal være læge. Hvis man vil være læge, skal man have oplæring til at blive læge, og det er virkelig sådan det er. Det er ikke sådan, at Jesus viser mig, hvad jeg skal gøre for at gøre det svært for mig. Det er bare det kald, som han har for mig, at han vil, at jeg skal blive som ham! Alle dyder – godhed, barmhjertighed, kærlighed, langmodighed, tålmodighed, godhed, venlighed. Hvis jeg underordner mig under sandheden (Guds ord) og hans tugt, så vil jeg lidt efter lidt opleve, at jeg bliver forandret til det, han vil, at jeg skal være, og det gør mig lykkelig.

Det er, hvad Jesus kan gøre. Ikke kun tilgive mig mine synder, men give mig et nyt liv. Jeg kan være en ny skabning.

Så der er ikke noget galt med mig, når han siger mig sandheden. Sagen er, at når jeg ser, hvor jeg skal forandre mig, så betyder det bare, at jeg kommer tættere på det endelige resultat af at være god, barmhjertig og mild – altså dyderne. Det er vigtigt aldrig at glemme, at bare fordi jeg ser, at noget af det jeg gør ikke er på linje med Guds ord, er det ikke nødvendigvis noget negativt. Egentlig er det en mulighed for mig til at blive renset fra at gøre det jeg hader. Hvis jeg er uenig med mine egne syndige tilbøjeligheder, hvis jeg fornægter dem i kraft af Helligånden, så kan jeg gå dybere ind i det, jeg vil, ind i dyderne. Så jeg skal aldrig blive modløs, når jeg ser, hvad jeg er som person, fordi han vil føre mig ud af den, ind i renselse, sådan at jeg kan blive helt ren!

En ven jeg kan snakke med om hvad som helst

Og når jeg tænker på mit personlige forhold til Jesus, er det i udgangspunktet alt! Der er ingenting, jeg møder i mit daglige liv, som jeg ikke kunne bede ham om hjælp eller vejledning med. Det kunne være så enkelt, som da jeg ikke kunne finde mine bilnøgler eller noget andet. Og så sagde jeg: «Jesus, du ved, at jeg skal på arbejde, eller jeg bliver nødt til at gøre dette, og jeg kan ikke finde mine nøgler. Hjælp mig til at gøre noget, så jeg finder mine nøgler» Så bliver jeg ved med at lede. Indtil i dag har jeg aldrig skulle ringe til låsesmeden, fordi jeg har mistet en nøgle. Ikke for at jeg ikke har mistet mine nøgler før, men jeg har altid kunnet finde dem. Det er morsomt, men selv i de små detaljer i livet er ingenting for småt til at kunne snakke med ham om, eller bringe til ham. Og jeg tror, at jeg som mand har let ved at tro, at jeg ikke har brug for hjælp til dit og dat, men i mit forhold til Jesus har han været en sådan ven for mig, at jeg kan snakke med ham om hvad som helst. I dette forhold med ham er det næsten som et forhold mellem far og søn, hvor man kan snakke om de mindste ting med hinanden.

Nogle gange når jeg tænker på andre, er det at bede for dem, den største ting jeg kan gøre. Og det er den type personlig kontakt, som Jesus hører. Han hører hver eneste hviskning, og han går til handling, når jeg beder! Og jeg tror, det er, hvordan mit forhold til ham er. Hver lille ting beder jeg om, og han kan hjælpe i enhver situation.

Jeg kan få et forhold til Jesus, hvor han kan fortælle mig, han kan snakke til mig, og jeg kan se, hvor jeg skal sætte mit liv til. Og jeg kan blive ligesom ham.

Når jeg får del i et liv med Jesus og begynder at opleve, at jeg ikke fristes på samme måde, som jeg plejede at blive fristet, så er det et bevis på, at jeg lærer af ham. Jeg lærer at gå den vej, som Jesus gik. Jeg kan elske af hjertet og være den, jeg er i Gud, sådan at jeg ikke bare gør det, som andre forventer af mig, eller bare gør det jeg selv synes er fint. Jeg kan få et forhold til Jesus, hvor han kan snakke med mig, og jeg kan se, hvor jeg skal sætte mit liv til. Og jeg kan blive som ham.

Han har magt. Han er almægtig. Hvis han ønsker at gøre et mirakel, kan han gøre et mirakel. Han kan gøre, hvad jeg har brug for. Han er en personlig ven, der kan tage mig og lede mig lige igennem alle disse fristelser og situationer i livet! Han hjælper mig i det hele! Det er en utrolig ven og frelser at have hver dag.