På jagt efter «menigheden»

På jagt efter «menigheden»

Skrevet af: Rowena Turner | Publiceret: 25. april 2014

«Hvor er den sande menighed, den som bibelen skriver om?» Jeg var en ung kristen på jagt efter svaret, og jeg MÅTTE bare finde det.

På universitetet mødte jeg min mand, som havde den samme længsel efter at finde Kristi legeme. Med åbne sind besøgte vi utallige kirker og forsamlinger, men hver gang sad vi tilbage med det samme spørgsmål: «Hvor var de, som troede på bibelen og levede efter den?»

Vi besøgte utallige kirker og forsamlinger, men hver gang sad vi tilbage med det samme spørgsmål

Så, lige før vores bryllup, blev vores håbløse søgning pludselig meget håbefuld! Vi besøgte en kristen mand, som min mand Mike havde haft en samtale med på et tog for nogle år siden. Hans navn var Len Hines. Len var en del ældre end Mike og leder i sin forsamling, men han snakkede med Mike som en ligeværdig, som en bror. Mike havde aldrig oplevet dette før.

Et budskab som førte til handling

Vi besøgte Hines' hjem - en oplevelse som havde en utrolig virkning på os. Midt i det kaos, som var livet i en stor, ung familie, var der fred, hvile og glæde som kunne tage og føles på. Guds ord var grundlaget i deres liv.

Et liv i fred og glæde og retfærdighed... som voksede og udviklede sig i dyderne, levede for mine øjne.

Vi begyndte at komme på møderne i deres forsamling og så med det samme, at det de hørte på møderne blev omsat til handling i det daglige liv. For eksempel at følge Jesus ved at tage sit kors op og fornægte sig selv - vi havde aldrig hørt, at nogle talte om det på en måde som var relevant for vor hverdag. Hvilken kontrast til tørre læresætninger eller til gudstjenester som rørte ved sjælen, men som efterlod os tomme uden at give ordentlig hjælp i daglivets prøvelser!

Det der skrives om i bibelen, et liv i fred, glæde, retfærdighed, godhed og kærlighed, som voksede og udviklede sig i dyderne, levede for mine øjne. «Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop(Andet Korintherbrev 4,11) Det er meningen, at Kristi liv skal stråle fra os. Det var det jeg ønskede, og endelig fandt jeg det her!

Guds Ord gjort levende

Da vi besøgte vort første stævne på Brunstad i Norge, var vores hovedindtryk, at Guds ord var grundlaget for alt det, som foregik. På møderne var der intet af smarte folks nye idéer, teorier og smarte måder at sige ting på. Og det var ikke en tør lærdomsform - Guds ord blev gjort levende, konkret og praktisk!

Vi bliver ved med at sejre over synden, hvis vi er trofaste til at fornægte os selv og følge Jesus i lydighed mod Guds ord.

Vi var kommet hjem. Vi behøvede ikke at søge længere; endelig havde vi fundet menigheden. Den levende Guds menighed, sandhedens støtte og grundvold eksisterer og vokser i dag! Medlemmerne på Kristi legeme lever et sejrende liv - i sejr over synd. Vi bliver ved med at sejre over synden, hvis vi er trofaste til at fornægte os selv og følge Jesus i lydighed mod Guds ord. Jeg priser Gud for hans gerning i os, og for at det faktisk er muligt at leve det liv, som bibelen forkynder!