Ved I ikke at Kristus Jesus er i jer?

Ved I ikke at Kristus Jesus er i jer?

Skrevet af: Karina Schytt | Publiceret: 1. juli 2014

Jesus Kristus er i mig, han har taget plads i mit hjerte, han som ikke tåler synd og urenhed. Med den klare bevidsthed ønsker jeg at tænke og handle på en måde som er ham til behag.

“Ransag jer selv om I er i troen! Prøv jer selv! Ved I ikke at Jesus Kristus er i jer? Ellers står I ikke jeres prøve.” 2. kor 13, 5

Jeg har tænkt en del over, hvad Paulus mente med at “Jesus Kristus er i jer”, i hvert fald helt ind til det stod lysende klart for mig en morgen da jeg blev angrebet af en uren tanke. Netop dette Guds ord kom til mig midt i fristelsen, som lynet fra en klar himmel: “Jesus Kristus er i jer”!

Jesus Kristus er i mig, han har taget plads i mit hjerte, han som ikke tåler synd og urenhed

Jeg var jo kun et barn da jeg sang om at Jesus bor i hjertet, og som ungdom havde jeg hørt en ældre kvinde fortælle om, at hun havde indsat Jesus som Herre på sit hjertes trone, og havde selv besluttet mig for at gøre det samme. Jeg har mærket at Jesu Ånd har vejledet mig i forskellige situationer i livet og jeg har bedt til ham og han har været nær. Det er klart at han er i mig. Alligevel tilføjede dette “Jesus Kristus er i jer” en helt ny dimension for mit liv.

Det var som om de urene tanker veg til side, blot jeg citerede ordet for mig selv i tankerne. At ha en så ren, kærlig og kraftfuld person i sit indre, giver jo en autoritet, som selv konger vil kunne misunde.

At ha en så ren, kærlig og kraftfuld person i sit indre, giver jo en autoritet, som selv konger vil kunne misunde

Jeg måtte tænke som Josef, “Hvordan skulle jeg kunne gøre den store ondskab at synde mod Gud? (1. Mosebog 39,9) Det blev min trosstilling der og da. Jesus Kristus er i mig, han har taget plads i mit hjerte, han som ikke tåler synd og urenhed. Med den klare bevidsthed ønsker jeg at tænke og handle på en måde som er ham til behag.

Paulus skriver jo i Romerne 8, 9 “Men I er ikke i kødet, I er i Ånden, så sandt Guds ånd bor i jer.” Og videre i vers 12-14, “Brødre så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet skal i dø, men hvis I ved åndens hjælp dræber legemets gerninger skal I leve. For alle som drives af Guds ånd, er Guds børn.”

Dette er mit kald! Jeg skylder ikke kødet nogen ting længere, jeg som drives af Guds Ånd i mit indre, jeg som har Jesus i mit hjerte. Når urene tanker som for eksempel anklage mod mit medmenneske melder sig, kan jeg ved Åndens hjælp afvise en sådan tanke så den mister sin magt. Jeg ved jo at intet urent kan forenes med Jesus Kristus.

Det er hans Ånd som driver mig i hverdagen, og alt som ikke er foreneligt med denne, kan jeg rense ud ved lydighed mod Åndens vejledning

Jeg vil bevare dette alvor at “Jesus Kristus er i mig”, i mit hjerte, så det er hans Ånd som driver mig i hverdagen, og alt som ikke er foreneligt med denne, kan jeg rense ud ved lydighed mod Åndens vejledning. Et sådant liv er min frelser værdigt og beviser at jeg er i troen. Dette må til hvis jeg skal stå min prøve.