Kristne visdomsord

Hvis man ikke gør det man bliver mindet om med det samme, bliver det i nogle tilfælde aldrig gjort

Paulus var fri bag lås og slå, mens mange i friheden sidder i fængsel.

Ikke læs for at læse, men for at tro.

Jo mere du deler dine interesser og kræfter, jo mere bliver der ud af det. Man vinder mest, ved at koncentrere sig om hovedsagen.

Nåden befrier os ikke fra Kristi bud, men det er en hjælp til at holde dem.

Hvorfor er din tro for lille? Fordi du selv er for stor.

Indsatsen skal være i forhold til det der skal opnås.

Den sande nåde er altid forbundet med at arbejde med mig selv.

Troskab er summen af mange overvundede fristelser.

Handlekraft er en vidunderlig kraft, det er den rene modsætning til alle planer og tanker.