Kristne visdomsord

Korsets ord er løseord, det løser livets vanskeligste knuder.

Lad dine fejl blive et udgangspunkt for hellige beslutninger.

Med dit liv skriver du livets bog, som forfatter er du ansvarlig for indholdet.

Mennesket tæller forsamlingen, men Gud vejer den.

Stor er den som er i stand til at gøre de andre store.

Hvis du tror på et evigt liv, så forbered dig til det.

Uret og fred kan aldrig forenes.

Vær ikke helt så bange for at gøre din gerning ufuldkomment, som for at forsømme at gøre den.

Vær ikke så virksom for Gud, at du mister kontakten med Gud.

Vær med til at trække læsset, i stedet for at være på læsset.