Litteratur

Litteratur har helt siden starten omkring år 1900 haft en stor betydning i menigheden. Meget er lavet og skrevet af os, og i årenes løb også noget om os.

 

Litteratur om Brunstad Christian Church

Der er blevet skrevet flere bøger om vor menighed af forfattere, som er interesserede i vor livsstil og tro. Der er både generelle bøger, som fortæller lidt om menighedens historie og bøger, som fokuserer på trofaste mennesker, der har spillet en vigtig rolle i menighedens udvikling og historie, samt fokus på og vurdering af menighedens lære. Her er nogle af dem:

Moe, Steinar (i samarbejde med Smith, Kåre J.). De skal støtes ut : utstøtelse i Den Kristelige Menighet i møte med en luthersk tankegang.
Refleks publ., Norge, 2007, ISBN 82-996599-5-7


Dette er titlen på bogen, som er resultatet af et samarbejdsprojekt mellem Steinar Moe og Kåre J. Smith. Dr. theol. Steinar Moe skrev i 2002 bogen Hva lærer Smiths venner? Han har nu skrevet en bog om temaet Udvisning i Den Kristelige Menighed (Smiths venner) i møde med luthersk tankegang.


I denne bog inviterer han Kåre J. Smith som forstander for Den Kristelige Menighed (DKM) til at komme med en egen artikel i bogen, og den er blevet en dialogbog med to forfattere, Steinar Moe og Kåre J. Smith. Det er første gang nogen af lederne for DKM har deltaget i et sådant projekt, og resultatet er blevet meget nuanceret og opklarende, når det gælder at få afklaret en del af de myter og spekulationer, som har verseret om DKM.

 

Bratli, Kjell Arne. En herrens tjener: Sigurd Bratlie 1905-1996.
Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Tananger Norge, 2003, ISBN 82-91305-83-8
Sigurd Bratlies liv er historien om en mand, som bogstavelig talt gjorde alt for evangeliets skyld, og som levede et langt liv i Herrens tjeneste. I antal år strak hans liv sig næsten over et helt århundrede, fra begyndelsen til slutningen af 1900-tallet. I trekvart århundrede var han i virksomhed i den Kristelige Menighed; en tro tjener, hyrde og evangelist.

 

 

Sødal, Helje Kringlebotn (red.); Austad, Torleiv; Oftestad, Bernt; Leer-Salvesen, Paul: Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap.
Høyskoleforlaget. Kristiansand, 2002, ISBN: 9788276343540 (8276343546)
 

 

 

 

Moe, Steinar. Hva lærer Smiths venner? Et bidrag til konfesjonskunnskap.
Færder Forlag, Norge, 2002, ISBN 82-7911-038-0
Der er skrevet ganske lidt om, hvad Den kristelige Menighed - Smiths venner - står for læremæssigt. Menigheden er ikke ofret megen opmærksomhed i den teologiske faglitteratur. I denne bog retter Steinar Moe søgelyset på udvalgte sider af, hvad Den kristelige Menighed står for rent læremæssigt. Tilnærmelsen til stoffet er det kritisk-analyserende med vægt på menighedens egen selvforståelse.
En speciel grund til at rette opmærksomhed mod menigheden er dens norske oprindelse: Den udsprang af Johan Oscar Smiths uorganiserede virksomhed i Horten i Vestfold i begyndelsen af 1900-tallet. Siden har menigheden spredt sig til store dele af verden.

 

Sødal, Helje Kriglebotn. Barn med ulik tro: møte med livssynsmangfoldet i skole og barnehage.
Høyskoleforlag, Norge, 2000, ISBN 9788276342918
 

 

 

 

Bratli, Kjell Arne. Brunstad, Paradis Rett Forut.
Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Tananger Norge, 2000, ISBN 82-91305-67-6


For venner jorden rundt er Brunstad et levende sted, et sted som symboliserer det bindingsværk, som holder menigheden sammen. Hvis de ikke selv har været der, kender de nogen som har været på stævne, eller de har hørt om stedet på andre måder. Mange kan jo også med dagens satellit- og internet-teknologi følge med på møder på Brunstad og derfra få livsnødvendig, åndelig opbyggelse. Det at opleve det verdensomspændende broderskab i fri udfoldelse på Brunstad giver styringssignaler videre i ens eget liv.
 

Bogen om Brunstad bliver dermed en fortælling om et paradis ved sommerfjorden, et feriested for den enkelte og et åndeligt stævnested for en flok mennesker, som søger at leve efter det de lærer. Inkluderet de humørfyldte sider, som ferielivet og vennernes historier ofte giver.

 

Streiker, Lowell D., Ph. D. Smith’s Friends – A "Religion Critic" Meets a Free Church Movement.
Praeger Publishers, Connecticut, London, 1999, ISBN-10: 0-275-96084-6, ISBN-13: 978-0275960841
Ph. D. Lowell D. Streiker har efter to længere ophold sammen med os i både Norge, Europa og USA skrevet en bog om sine oplevelser og erfaringer.
«Smith’s Friends – A "Religion Critic" Meets a Free Church Movement» er på engelsk.


Et sammendrag fås på norsk: Levende tro : «sannheten om Smiths venner» : en «religionskritikers» vurdering av en norsk frikirkelig bevegelse.
Skjulte Skatters Forlag, Tananger 1997, ISBN 82-91305-38-2
 

Bratli, Kjell Arne. Oppdrag Bagdad.
Fortuna Forlag, Norge, 1998 ISBN 82-7668-036-4.


Denne bog er baseret på en sand historie. Mandag 20. november 1978 sendte den japanske legation i Irak besked om, at der var foretaget arrestationer i Bagdad, blandt dem en norsk præst. Beskeden blev ikke logført i Udenrigsdepartementet.


Den norske præst havde imidlertid skrevet et brev til en dansk broder om, at han, hvis Gud ville, skulle rejse til Kairo fredag den 17. november. Hans kone regnede med, at Sigurd Bratlie var hjemme i Norge omkring den 24. november. Men ingen ægtemand dukkede op. Da bestemte hun sig for at tage kontakt med norsk UD, som forsikrede hende, at de ikke kendte noget til arrestationen, men lovede at undersøge sagen. Fra irakisk UD indløb der en meddelelse om, at de overhovedet ikke kendte til nogen ved navn Sigurd Bratlie.
Der var gået omtrent fire uger siden nordmanden sidst gav livstegn fra sig. Mange har villet have det til, at den dramatiske fængsling af Sigurd Bratlie var et uforklarligt mellemspil. Sagen blev imidlertid fulgt på nært hold af en vågen, norsk journalist i Bagdad. Det var ikke svært for en god avisnæse at lugte, at der her lå en temmelig eksplosiv og delikat story …
 

I «Oppdrag Bagdad» møder man fortælleren Kjell Arne Bratli på sit bedste, både som stilkunstner og spændingsforfatter.

 

Bratli, Kjell Arne. En Herrens kriger. Elias Aslaksen 1888-1976.
Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Tanager Norge, 1998, ISBN 82-91305-41-2
 

 

 

 

Bratli, Kjell Arne. Seilas mot Himmelens Kyst. En beretning om Johan Oscar Smith.
Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Tananger Norge, 1997 ISBN 82-91305-32-3

Dette er beretningen om marineunderoffiser Johan Oscar Smith, som omvendte sig til kristendommen og fik Åndens dåb i 1900. Derefter blev han grundlægger af menigheden kendt som Smiths venner.

 

 

Bratli, Kjell Arne. Korsets vei – en fortelling om Smiths venner.
Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Tananger Norge, 1995, ISBN 82-91305-23-4

 

 

 

 

 

Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Siden 1912 har menigheden haft et eget forlag. Dette er blevet brugt til at sprede evangeliet, forst gennem litteratur, og nu også ved hjælp af den nyeste teknologi.

«…hvis vi skal udgive et blad, må vi arbejde for at fremme sandheden og ikke for at fremme bladet, og da vil Gud nok sørge for bladets fremgang.»

Dette skrev Johan O. Smith i et brev til sin bror Aksel allerede i 1907. Nogle år senere, i 1912, startede han udgivelse at bladet Skjulte Skatter på et forlag med samme navn. Både bladet og forlaget findes den dag i dag, og bladet udgives hver måned. I takt med, at menigheden i det 20. århundrede spredte sig til flere lande, blev der oprettet datterselskaber for at kunne udgive litteraturen på flere sprog.

Fra papir til podcast

Allerede kort tid efter opstarten af forlaget, begyndte Smith at udgive større hæfter og bøger om relevante, kristelige emner. Forlaget har i tidens løb udvidet produktspektret. Udover bladet Skjulte Skatter udgiver forlaget i dag familie- og inspirationsbladet Mandelblomsten og mange slags bøger, videoer og lydoptagelser - til opbyggelse og hjælp på troens vej. De nyeste teknologier tages hurtigt i brug for at bringe budskabet til menneskerne så effektiv som muligt.

Omfattende, frivillig forlagsvirksomhed

Virksomheden er omfattende, og foregår i mange lande, som samlet set leverer materiale i over 30 sprog. Mange personer er involveret, og alt arbejde udføres frivilligt som en gave til Brunstad Christian Church igennem Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag.

For kontakt med Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, kan du sende en mail til forlaget@skjulte-skatter.no

Vor egen litteratur

Vi har nu gjort en mængde af vor mest centrale litteratur gjennom 100 år tilgængelig for gratis download og/eller læsning på nettet. Gå til brunstad.orgs egen litteratur-portal.