Samfundet, ægteskabet og familien

Det er vigtigt at individet tager ansvar og engagerer sig i samfundet hvor det er naturligt efter evner og anlæg. Samtidigt ser vi på ægteskabet og familien som hovedpiller i et sundt og velfungerende samfund.

Ægteskab og familie

Ægteskab og familie er en naturlig og vigtig del af livet for de fleste mennesker.
I Bibelen har Gud givet os mange gode love som fortæller os hvordan han ønsker at vi skal leve når det gælder dette. Vi tror at ved at leve efter Guds gode bud trækker vi hans velsignelse ned over vore liv.

Valg af ægtefælle – bryllup

Valg af ægtefælle er en højst personlig og privat sag. De fleste finder en ægtefælle, som har samme livssyn og hovedinteresse som dem selv. Derfor finder de fleste sig en ægtefælle inden for menigheden. Man vælger selv sin ægtefælle. Selve vielsen varierer fra land til land. I nogle lande (bl.a. Danmark) har menigheden ret til at vie, og der foregår vielsen i menighedens regi. Hvis brudeparret ønsker det, holder menigheden en stor bryllupsfest, hvor familie og venner samt hele menigheden er velkomne.
Bryllupsfesten er en anledning til at glæde sig med brudeparret, og der bliver sunget, holdt taler, givet opmuntringer og gode ord til ægteparret.

En god opvækst for børn

Med ægteskab følger der tit børn, og vi ser hvert barn som en værdifuld gave fra Gud. Vor tro på evangeliet giver os også tro på en god fremtid for de børn Gud giver os. Vi tror at vi virkelig har noget at tilbyde dem, og at Gud vil give os de kræfter vi har behov for til at give børnene en god opvækst.

Opvækstvilkår

Alle forældre ønsker at give sine børn gode opvækstvilkår, således også med os. Vi gør hvad vi kan for at børn og unge skal kunne udvikle og udfolde sig naturligt i trygge og gode omgivelser. Vi er optaget af at passe på de store værdier, som Gud har betroet os ved børnene. I denne glædelige og krævende opgave er troen og livsforståelsen vi får ved Guds ord til stor hjælp, håb og inspiration. Menighedens varierede aktivitetstilbud og omsorgsfulde mennesker bidrager også her.

Tryghed og omsorg

Alle børn har behov for at mærke tryghed og omsorg, og som forældre hviler dette ansvar på os. Forpligtelse til at varetage børnenes mange behov kommer til tider i konflikt med vore egne ønsker. Her er det vigtigt at forstå hvad selvopofrelse og kærlighed er i praksis. Forståelsen af dette bringer glæde og livskraft til os alle.

Læs også:

 

Uddannelse, erhverv og samfundsansvar

Den enkeltes valg af uddannelse og det generelle samfundsengagement genspejler den individuelle frihed som gør os til gode og nyttige borgere i det samfund, vi lever i.

Vi er optaget af at bevare de gode værdier i samfundet, og hver enkelt af os står frit til at arbejde for dette som det falder naturligt.

Børn i skolen

Vores børn følger det offentlige skoletilbud. Med mange børn iblandt os er vi interesseret i at have et godt og støttende samarbejde med skolen. Derfor er mange forældre engageret i skolearbejdet på forskellige måder, blandt andet gennem at deltage aktivt i forældreråd og som klassekontakter. Dette engagement oplever vi som meget nyttigt og positivt for vores børn.

Uddannelse – et personligt valg

Uddannelsesniveauet i menigheden repræsenterer et udsnit af befolkningen som helhed. Det er ikke den uddannelse eller det job, man har, som er af afgørende betydning, men at man bruger sine evner og anlæg på en fornuftig måde. Den enkelte må selv finde ud af, hvor meget man vil involvere sig i uddannelse og arbejdsliv.
Familien og menighedslivet prioriteres gerne frem for jobmæssig karriere og stillinger som sætter job og familie op imod hinanden. Hvor grænsen går, er det op til den enkelte selv at finde ud af.

Samfundsengagement

Bibelen tilskynder os til at bede for dem som er ansvarlige for at lede landet og som har den øverste myndighed. Vi har stor tro på bøn; resultaterne af bøn er realiteter. Lad os bare kalde det for skjult samfundsengagement, det er ikke mindre vigtigt af den grund.
De unge mænd deltager i militærtjeneste på samme vilkår som andre, og mange oplever militærtiden som en god modningstid, hvor de lærer at stå på egne ben og tåle lidt modgang.
Ved at være aktive i arbejdslivet og deltage i tillidsopgaver på arbejdspladser og i skoler, er vi med til at påvirke vore omgivelser. En del er også selvstændige erhvervsaktive og er derved med til at etablere arbejdspladser.
Vi har ikke været særlig synlige i politik, men det betyder ikke, at samfundsudviklingen og politikken i landet og i lokalmiljøet ikke optager os. Alligevel fravælger de fleste direkte partipolitisk arbejde, uden at det dog hindrer dem i at stemme ved politiske valg.
Det er en selvfølge, at vi retter os efter landets love og regler. I al vores virke fordrer vi forståelse for respekt og samfundsansvar.