Hvem er «Smiths Venner»?

Når Brunstad Christian Church bliver omtalt i medierne, er det den uofficielle betegnelse «Smiths Venner» der oftest bliver brugt. «Menigheden» og «vennerne» er den betegnelse medlemmerne selv bruger. For at forklare alt dette ordentligt, skal man tilbage til grundlæggeren Johan O. Smiths dage.

«Smiths Venner», eller «vennerne»

Efter at Johan Oscar Smith i 1898 omvendte sig til Gud og i 1900 blev døbt med Helligånden, begyndte han at samtale om Guds ord med sine venner og andre han traf. Smith var specielt optaget af, at det er muligt at leve et kristenliv i sejr over al bevidst synd. Han inviterede ofte til uformelle samtaler i sit hjem i Horten, og venskabet mellem de der mødte frem voksede. Smith ønskede på ingen måde at danne noget religiøst parti, men kun at få fællesskab med mennesker der havde samme sind. Af den grund ønskede gruppen heller ikke noget navn, nogen betegnelse eller formel tilhørighed. Langsomt, men sikkert voksede denne gruppe i antal, og de blev efterhånden kendte blandt de frikirkeligt i den lille by Horten. Blandt de fleste folk, blev de derfor hurtigt kendt som «Smiths Venner», mens de omtalte sig selv som «vennerne». Også i dag er det på det uofficielle navn «Smiths Venner», de fleste kender Brunstad Christian Church, mens fremdeles bruger de selv betegnelsen «vennene» og «menigheten» sig imellem.     

«Den Kristlige Menighed på Brunstad»

Fra begyndelsen af århundredeskiftet og frem til 1950-erne havde menigheden altså ikke noget officielt navn. I 1956 købte man Nedre Brunstad Gård i Stokke, Vestfold, for at bygge faciliteter til nationale og internationale stævner. I den forbindelse skulle man have et registernavn på grunddokumenterne, og da blev så «Den Kristlige Menighed på Brunstad» taget i brug. I årene efter var dette navn gældende, og den generelle variant «Den Kristlige Menighed» (DKM) blev brugt om de forskellige lokalmenigheder i ind - og udland.

«Brunstad Christian Church»

1. januar 2011 skiftede Den Kristlige Menighed navn til Brunstad Christian Church. Baggrunden for navneskiftet var, at man ønskede at knytte navnet tættere sammen med menighedens vigtigste samlingssted, Brunstad, og de aktiviteter menigheden har der. Medvirkende årsager til navneskiftet var også at navnet «Den Kristlige Menighed» naturligt nok har vist sig vanskeligt at registrere i flere lande, fordi det mangler et konkret egnnavn.

Lokalmenighederne i Norge bruger den fornorskede variant Brunstad Kristlige Menighed (BKM), sammen med menighedens geografiske naturlige tilhørighed til by eller nærområde.

Andre betegnelser

Der er gennem tiden brugt mange forskellige navne og betegnelser på menigheden, specielt blandt ikke-medlemmer. For eksempel blev menigheden i Grenlandsområdet også kendt som «schwaigere», efter evangalisten og pianisten Rudolf Schwaiger. I 1930-erne samlede han både åndelige - og musikalskt interesserede til møderne med sit fængende klaverspil og flammende taler. 

I Tyskland er menigheden registreret under navnet Die Christliche Gemeinde (DCG), men er traditionelt også blevet kladt «Die Norweger».

I Holland er menigheden registreret under navnet Christelijke Gemeente Nederland (CGN), men er blandt folk mest kendt som «Noorse broeders» eller «Noorse broederschap».

Hvad er Brunstad Christian Church?

Hvad menigheden egentlig står for, kan du få et varieret indtryk af, specielt ved at læse forskelligt fordybningsstof på disse hjemmesider. Så kan du selv mærke, om vor evangelieforkyndelse og budskab forener sig med en trang efter et oprejst liv med Kristus, du måske mærker i dit hjerte.

Held og lykke!