Velkommen

Denne hjemmeside har vi lavet til dig, der længes efter at leve det liv som Jesus Kristus levede her på jorden.
«Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor: Han gjorde ikke synd» (Andet Petersbrev 2,21-22).

På hjemmesiden vil du også finde generel information om Brunstad Christian Church, samt reportager og nyhedsartikler fra det, der sker i menigheden.
På «Kontakt os»-siden kan du blive sat i personlig kontakt med en af vore vejledere.

Brunstad Christian Church er en evangelisk frimenighed med Bibelen som basis og rettesnor for tro og lære. Vi forkynder Guds løfter om sejr over synden i vor menneskenatur. Det er den eneste vej til udvikling i kristenlivet efter at vi har fået tilgivelse for vore synder.
Vi driver virksomhed i flere end 65 lande, og www.brunstad.org er vor officielle hjemmeside.

Vi håber, at indholdet på denne hjemmeside vil inspirere og hjælpe dig i udviklingen i dit personlige kristenliv, som det også har inspireret og hjulpet os i vore liv.

Hilsen Kåre J. Smith
Forstander